مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

شروع ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت دکتری 94 از روز شنبه

سازمـان سنجش روزهای یکم و دوم اسفند را به عنوان زمان پیش فرض ثبت‌نام پذیرفتگان تکمیل ظرفیت دکتـری 94 اعلام کرد.

به گزارش پی‌اچ‌دی تست، در اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با نتایج نهایی تكميل ظرفيت آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري نيمه‌متمركز سال 1394 آمده است:

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در مرحله مصاحبه رشته هاي تحصيلي مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1394 مي‌رساند: فهرست‌ اسامي‌ پذيرفتگان‌ نهايي‌ آزمون مذكور بر روي سايت اين سازمان قرار گرفته است كه مي‌بايست باتوجه به توضيحات بندهاي “الف” تا “ج” مندرج در زير براي ثبت‌نام و ادامه تحصيل به دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

 الف – تاريخ ثبت‌نام از پذيرفتگان:

كليه‌ پذيرفتگاني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ قبولي نهايي‌ اعلام‌ شده‌، لازم است براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به سايت اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند و درصورت نبودن برنامه زماني خاص در سايت دانشگاه، مي‌بايست در يكي از روزهاي شنبه و يا يكشنبه مورخ 1 و 1394/12/2 و با توجه به شرايط وضوابط اعلام شده در زير براي ثبت‌نام‌ به دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي‌ ذيربط مراجعه نمايند.

ب – مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1- پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2- آن‌دسته از پذيرفتگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام 1393/9/16 لغايت 1393/9/23) دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند و تا تاريخ 94/6/31 فارغ‌التحصيل شده‌اند و به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/93 (و يا حداكثر تا تاريخ 1393/11/30) توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص معدل (مندرج در صفحه 37 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و يا مندرج در صفحه 94 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي) درج و پس از تأييد مسئول ذي‌ربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3- شش قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1394 مشخص‌ كند (براي‌ برادران).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ اول سال‌ تحصيلي 95-1394 توسط پذيرفتگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

1-6- داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان (ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي- نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-‌ و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي) قبول شده‌اند، لازم است معرفي‌نامه رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي چهارگانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد، را ارائه نمايند.

2ـ6ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران (بنياد شهيد و امور ايثارگران) و يا “رزمنده- ستاد” پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

3-6- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان “رسمي- قطعي” و يا “رسمي- آزمايشي” وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد.

ج- تذكرات‌ مهم

1- عدم مراجعه پذيرفتگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2- براي داوطلبان واجد شرايط گزينش كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌هاي معرفي شده براي مصاحبه و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دسترسي خواهد بود.

3- از آنجا كه تغيير گرايش و نقل و انتقال پذيرفتگان دوره‌هاي دكتري «Ph.D» ميسر نمي‌باشد، لذا در اين خصوص درخواست‌هاي داوطلبان قابل بررسي نخواهد بود.

4- حضور شخص پذيرفته شده براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.

5- به پذيرفتگان توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.

6- معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ و كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس)‌ پذيرفته‌شده‌ بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام و يا شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه در غير اين صورت، ضمن «كان‌لم‌ يكن» تلقي شدن قبولي، از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.

7- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات پذيرنده دانشجو در آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1394 ابلاغ گرديده است تا از ثبت‌نام پذيرفتگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك يا مدارك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت‌نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به اين‌دسته از پذيرفتگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين باره سؤالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است كه به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي به هر طريق ديگري غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

 8- كليه پذيرفتگان مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 94/11/30 موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد شده باشند.

9- در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌ يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

10- به اطلاع داوطلبان مي‌رساند كه مطابق ضوابط، پذيرفتگان نهايي آزمون دكتري (نيمه‌متمركز) سال 1394 حتي در صورت عدم ثبت نام در رشته قبولي، مجاز به شركت و انتخاب رشته در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1395 نخواهند بود.

11- با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع‌الوصف، داوطلبان پس از مشاهده كارنامه نتايج نهايي آزمون، درصورتي كه منحصراً درباره كدرشته هاي معرفي شده براي مصاحبه و ساير مندرجات كارنامه مذكور سؤالي داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا 94/12/10 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ مذكور صورت پذيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 42163-021 يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org درميان بگذارند و از مراجعه حضوري جداً خودداري فرمايند.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. احسان به me گفت:

  Me جان، واسه شما مشخص شده که یکشنبه چه ساعتی بری برای مراجعه حضوری؟!

 2. احسان گفت:

  سلام به همه دوستان دانشگاه گیلانی…
  من وقتی وارد سامانه ثبت نام میشم و وارد پروفایلم میشم…وقتی دکمه ثبت نام رو میزنم برام پیغام میده که: نوع کاربری اشتباه است…
  کسی میدونه باید چیکار کنم؟

  • me گفت:

   من الان اومدم اینجا از شما همینو بپرسم دقیقا
   برای منم همینو میگه پرداخت هم انجام دادم
   لطفا اگر موفق شدید به منم بگید چیکار کردین

  • me گفت:

   تلفن هم که جواب نمیدن تحت هیییچ شرایطی
   شما با چه شماره ای تماس گرفتین جواب دادن

   • احسان گفت:

    دوست عزیز مشکل من رفع شد…
    زنگ زدم قسمت رایانه دانشگاه…
    داخلی های 2118 و 2145
    البته یه بار قبلش با کد ملی و شماره شناسنامه امتحان کن…یعنی اولی رو کد ملی بزن و دومی رو شماره شناسنامه…

  • me گفت:

   من تماس گرفتم با مدیر تحصیلات تکمیلی قرار شد به بخش رایانه اطلاع بدن هرچه سریع تر

 3. احسان گفت:

  سلام دوستان…
  دانشگاه گیلان بالاخره اطلاعیه زد…
  اطلاعیه اش رو از قسمت معاونت تحصیلات تکمیلی میتونید ببینید…
  البته تا فردا باید در صفحه اصلی هم بدن…

 4. مدیریت ورزشی گفت:

  سلام
  ببخشید کسی هست بدونه آیا امیدی هست با رتیه934 در تکمیل ظرفیت دوم میشه از ایت اله املی قبول شد؟

 5. عبدلی گفت:

  با سلام
  به این وسیله جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد شکوائیه خود را در خصوص محرومیت از آزمون دکتری به شرح ذیل به استحضار می رسانند:
  بسمه تعالی
  سرگردانی صدها دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد
  دانشگاه آزاد صدها دانشجوی دکتری خود را به بهانه نداشتن حدنصاب آزمون زبان تافل خود موسوم به ept، از انجام آزمون امتحان جامع محروم کرده است. این در حالی است که بسیاری از دانشگاه های بسیار معتبر دولتی و پیام نور اخذ حد نصاب نهایی آزمون زبان را موکول به زمان قبل از دفاع از پایان نامه نموده اند.این مساله باعث شده که تعداد کثیری از دانشجویان دوره دکتری که اکثراً متاهل بوده و با مشکلات فراوان از پس مخارج مربوط به پرداخت شهریه بر می آیند به دفعات از حضور در آزمون جامع محروم شده و مجبور به پرداخت شهریه ثابت چند میلیون تومانی شوند. ضمن اینکه دانشگاه آزاد نیز با سخت گیری بی مورد و تغییرات غیر استاندارد در سئوالات آزمون ept عمداً باعث عدم قبولی دانشجویان می شود تا از این طریق درآمد خود را از محل تمدید شهریه ثابت و حق ثبت نام آزمون افزایش دهد. در این خصوص لازم است بدانید که تعداد داوطلبان آزمون مذکور که در اوایل سال گذشته در حدود ۲۰۰ نفر بودند اکنون از مرز ۲۰۰۰ نفر گذشته است.
  در هر حال فشار روانی حاصل از عدم قبولی در آزمون مذکور و محرومیتهای چند باره از امتحان جامع به شدت بر روان و زندگی و خانواده دانشجویان که همگی از اقشار فرهیخته جامعه هستند، اثر منفی گذاشته و جمع کثیری از این دانشجویان دچار نا امیدی از ادامه تحصیل شده اند و تلاشی برای رفع این مشکل نمی شود.اگرچه آزمون جامع بعدی در حدود ۲۰ اردیبهشت بوده و دیگر زمان چندانی برای هرگونه تغییر باقی نمانده است.

 6. me گفت:

  غیر از دانشگاه گیلان ، دانشگاهی هست که هنوز ثبت نام نکرده؟؟؟
  دانشگاه گیلانیا خبر دارین ثبت نام کی هست؟ تلفنا رو جواب نمیدن خسته شدم از چک کردن سایت!

 7. داوطلب روانشناسی تربیتی گفت:

  روانشناسی تربیتی کسی هست قبول شده باشه ؟

 8. لاله گفت:

  دوستان تكميل ظرفيت ازاد را خبر دارين كي اعلام ميشه

 9. داوطلب روانشناسی تربیتی گفت:

  تبریک به کسایی که قبول شدن.برای ما هم دعا کنید امسال قبول بشیم.الهی به امید تو

  • محمد علی گفت:

   امسال اینقده شرایط عجیبه,من که پارسال نشدم نمیدرنم تو این دو هفته با تغییر منابع چه کنم,حوصله مصاحبه و این روند رو هم دیگه ندارم

 10. محمد علی گفت:

  سلام من قبول نشدم ,به نظر شما با این تغییر منابع اگه تو این چن روز شروع کنم احتمالش هس قبول شم؟

 11. به زهرا خانم ... گفت:

  تبریک. ولی خیلی سخته. هم دوره هم پرهزینه. من فردوسی مشهد هستم. این مسیر و راه طولانی خیلی اذیتم میکنه. خودانی

 12. me گفت:

  دوستان کسی میدونه وام ماهانه دکتری چجوریه؟ از ماه اول تعلق میگیره بهمون؟

 13. مهتاب گفت:

  دانشگاه گیلان اطلاعیه زده که شنبه یکشنبه نیاین خودمون تاریخ اعلام می کنیم، حدس می زنم بخاطر انتخابات باشه که تاریخ ثبت نا رو عقب انداختن

 14. زهرا گفت:

  سلام ، من پرديس كيش دانشگاه تهران قبول شدم ، حالا نميدونم برم يا نه
  ممنون ميشم كسي راهنمايي كنه

  • میثم گفت:

   هزینه ی رفت و آمد به کیش و هزینه زندگی در کیش یک مقدار بالاست. اگر فکر می کنین اذیت نمی شین برید وگرنه صرف نمی کنه.

  • دکتر برق گفت:

   هزینه مسکن در کیش خیلی سرسام آور است ولی اساتید مجربی در کیش حاضر هستند منحیث المجموع اگر با هزینه مشکلی ندارید حتما تشریف ببرید ولی اگر با هزینه حتی یک ذره احساس مشکل میکنید بهتون به عنوان کسی که کیش زندگی کرده توصیه اکید میکنم نرید چون خدایی نکرده ممکنه راه رو از نصفه بازگردید…