مدرسان شریف کتاب مصاحبه دکتری سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی نیکفال کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی

فراخوان پذيرش بدون آزمون دكتري 1395 دانشگاه خواجه نصیر

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجوی دكتري (برگزيدگان علمي) سال  95-96 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به استناد «آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري» مصوب جلسه مورخ 1393/3/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع ابلاغ شماره 21/67272 اصلاحيه شماره 21/237200 مورخ 93/12/16 و مصوبات داخلي از ميان دانش آموختگان و دانشجويان نيمسال آخر مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي مطابق شرايط اعلام شده،و در رشته هاي جدول زير، تعداد محدودي دانشجو مي پذيرد:

رشته‌های دارای پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه خواجه نصیر

شرايط پذيرش

الف- شرايط عمومي

1. مدرك كارشناسي پيوسته با ميانگين كل حداقل 16

2. مدرك كارشناسي ارشد با ميانگين كل حداقل 17 (بدون احتساب نمره پايان نامه)

3. حداكثر زمان سپري شده از تاريخ دانش آموختگي 2 سال (دانش آموختگان نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 و بعد از آن)

4. دانش آموختگان و دانشجويان هر يك از مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه هاي آزاد اسلامي، پيام نور، جامع علمي كاربردي، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي، دوره هاي الكترونيكي و مجازي، و نيمه حضوري مجاز به ارائه درخواست نمي باشند.

مدارك اين دسته از دانشجويان در صورت ارائه درخواست بررسي نخواهد شد و وجه پرداختي نيز عودت داده نخواهد شد.

تبصره 1: در مورد متقاضياني كه ميانگين كل كارشناسي پيوسته آنها كمتر از 16 و يا ميانگين كل (بدون احتساب پايان نامه) مقطع كارشناسي ارشد آنها كمتر از 17 باشد، ميانگين همتراز طبق پرتال سازمان سنجش محاسبه خواهد شد. چنانچه ميانگين همتراز باز هم كمتر از موارد اعلام شده باشد، قابل قبول نخواهد بود و دانشگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال ثبت نام ايندسته از متقاضيان نخواهد داشت. ضمناً امكان بازپرداخت وجه ثبت نام يا محاسبه ميانگين تراز قبل از ثبت نام نيز براي دانشگاه وجود نخواهد داشت.

5. دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور مجاز به ارائه درخواست پذيرش از اين طريق نمي باشند.

تبصره 2: پذيرش تنها در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي، به تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

تبصره 3: داوطلبان تنها مجاز به انتخاب يك رشته مي باشند.

ب- شرايط اختصاصي

1. شركت در مصاحبه

2. كسب امتياز قابل قبول از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و … از كميته هاي تخصصي و پذيرش، مطابق آيين نامه

3. ارائه نمره آزمون زبان قابل قبول حداكثر تا پايان نيمسال اول پذيرش در مقطع دكتري.

پذيرش آن دسته از افرادي كه در زمان تعيين شده موفق به ارائه مدرك خود نگردند، منتفي خواهد شد.

نمرات و مدارك زبان قابل قبول دانشگاه

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7D8E1C7DAEDE52081D0EDD1D420C

تبصره 1: كسب حداقل 7 امتياز از رديف 1 جدول 1 (نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي) الزامي مي باشد.

تبصره 2: كسب حداقل 70 امتياز از مجموع امتيازات جداول فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه براي قبولي الزامي است.

نحوه ارائه درخواست

ضروري است داوطلبان واجد شرايط پس از مطالعه راهنماي ثبت نام حداكثر تا پايان روز شنبه مورخ 1395/2/4 از طریق سامانه دانشگاهي (گلستان) با ورود اطلاعات، و بارگذاري مدارك مورد نياز، در محل هاي پيش بيني شده، ثبت نام نمايند.

مدارك مورد نياز

لازم است داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام، فايل مدارك را آماده نمايند. بديهي است كه بعضي از مدارك الزامي* (مربوط به كنترل شرايط عمومي و مشخصات فردي) است. و بعضي در صورت وجود(مربوط به شرايط اختصاصي)، منجر به كسب امتياز مربوطه خواهد شد.

1. صفحه اول شناسنامه *
2. كارت ملي *

3. گواهي فراغت از تحصيل يا اشتغال به تحصيل (با تاييد فراغت از تحصيل حداكثر تا پايان شهريورماه 1395)*

4. ريز نمره كارشناسي (كارنامه كلي مقطع كارشناسي بدون تاييد-مهر و امضا دانشگاه-، نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نيمسال هاي تحصيلي و معدل ها مي بايست مشخص بوده و هنگام بارگذاري هيچ يك از اين اطلاعات حذف نگردد، در غير اينصورت مدارك بررسي نخواهد شد). حداكثر 3 برگ *

5. ريز نمره كارشناسي ارشد (كارنامه كلي مقطع كارشناسي ارشد بدون تاييد-مهر و امضا دانشگاه-، نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نيمسال هاي تحصيلي و معدل ها مي بايست مشخص بوده و هنگام بارگذاري هيچ يك از اين اطلاعات حذف نگردد، در غير اينصورت مدارك بررسي نخواهد شد ). حداكثر 2 برگ *

6. گواهي مربوط به رتبه نهايي المپياد علمي- دانشجويي/ گواهي رتبه نهايي جشنواره خوارزمي يا جوان خوارزمي/ ثبت اختراع. (حسب مورد)

7. صفحه اول مقاله ها و نامه پذيرش آنها (در صفحه اول مقاله مشخصات ژورنال، نويسندگان درج شده باشد).

8. مدارك مربوط به تاليف يا ترجمه (مستند ارسالي مي بايست نشان دهنده مشخصات تاليف يا ترجمه باشد، شناسنامه اثر)

9. چكيده پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد (حداكثر 3 صفحه)

10. چكيده پايان نامه مقطع كارشناسي (در صورتي كه در سيلابس موجود بوده باشد).

11. توصيه نامه از استاد راهنما و يكي ديگر از استاداني كه داوطلب با ايشان درس گذرانده باشد.

12. صفحه اول پايان نامه (جلد)

13. گواهي نمره زبان

14. پرداخت هزينه ثبت نام به مبلغ 800000 (هشتصد هزار ريال) به صورت الكترونيكي از طريق سامانه جامع دانشگاهي( گلستان). *

نكات مهم

توجه 1: در صورت تاييد شرايط عمومي داوطلب و راه يابي به مرحله مصاحبه علمي، ضروري است اصل و كپي كليه مدارك شناسايي و نسخه كامل مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي بارگذاري شده در سامانه ي جامع دانشگاهي، در روز برگزاري مصاحبه ارائه گردد. شرايط اختصاصي و مصاحبه در كميته تخصصي بررسي و انجام خواهد شد.

توجه 2: لطفاً پيش از اقدام به بارگذاري مدارك و ثبت نام، اطلاعيه و راهنماي ثبت نام را به دقت مطالعه نماييد. پس از ثبت نام وجه پرداختي بازگشت داده نمي شود.

توجه 3: دانشجويان نيمسال آخر در صورت پذيرش، حداكثر تا پايان شهريور 1395 مي بايست دانش آموخته گردند. در غير اين صورت قبولي آنها منتفي خواهد شد.

توجه 4: پذيرش در مرحله اول و مصاحبه به منزله پذيرش نهايي نمي باشد. پذيرش قطعي منوط به اعمال ظرفيت، تاييد شوراي آموزشي دانشگاه و تاييد صلاحيت عمومي توسط مراجع ذي صلاح مربوط و تاييد سازمان سنجش آموزش كشور مي باشد.

توجه 5: زمان ثبت نام تمديد نخواهد شد.

توجه 6: شرايط پذيرش و راهنماي ثبت نام از وضوح كافي برخوردار است. بنابراين خواهشمند است از مراجعه حضوري و يا تماس تلفني به منظور پرسش مجدد موارد يا اصرار بر تغيير آن جداً خودداري فرماييد.

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۳۹)

 1. fateme گفت:

  سلام دوستان.
  کسی اطلاع داره دانشگاه خواجه نصیر برای گرفتن تعهد، به قبولی های گرایش شیمی تماس گرفته یا نه؟

 2. ناشناس گفت:

  خواجه نصیر هم نشون داد فقط و فقط دانشجوهای خودشو برمیداره….

 3. الهام گفت:

  سلام
  کسی میدونه نتیجه مصاحبه کی اعلام میشه؟

 4. فاطمه گفت:

  دوستان کسی میدونه میانگین همتراز سازمان سنجش رو از کجا میشه گرفت؟

 5. mmm گفت:

  نمیشه هزینه رو پرداخت کرد.چرا؟

 6. Ja گفت:

  منم مشکل دارم چطوری هرینه رو پرداخت کنیم

 7. 00000 گفت:

  برای پرداخت هزینه ثبت نام امکان ارتباط با سایت بانک وجود نداره
  کسی تا حالا موفق به ثبت نام شده؟؟؟؟؟؟

 8. عسل گفت:

  یکی لطف کنه بگه چجوری وارد سیستم گلستان بشیم واسه ورود اطلاعاتمون من که نتونستم .

 9. فرناز گفت:

  ما مردم کجا باید خواسته و نظراتمون رو به گوش پذیرندگان برسوتیم؟ لطفا اگر دانشگاهی هستند شرط تا دوسال بیشتر نگذشته باشه از ارشد رو نداره به من بگید

 10. فرناز گفت:

  چرا شرط دوسال بعد از فارغ التحصیلی رو برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برنمیدارند

 11. مریم گفت:

  سلام بچه ها. میدونید میانگین همتراز دانشگاها رو از کدوم قسمت سایت سازمان سنجش میشه گرفت؟ تورو خدا کمک کنید.مممنون

 12. مسعود گفت:

  سلام
  دانشجویان کارشناسی ارشد ترم چهارم هم باید حداقل 70 امتیاز و 7 امتیاز مقاله را کسب کنند؟!

 13. دانشجو گفت:

  واسه میانگین هم تراز از دانشگاه یزد پرسیدم
  گفتن مثلا معدل ارشد که باید حداقل 17 باشه، اگه کسی دانشگاه های معتبر درس خونده باشه مثلا دانشگاه اصفهان، اون وقت نیم معدلش کمتر باشه قبول می کنیم
  گفتم خود دانشگاه اینهارو تعیین کرده یا سنجش؟ گفتن خود دانشگاه

 14. مهرنوش گفت:

  من به خاطر اینکه متاهل بودم و بچه کوچیک داشتم باوجودی که ارشد سراسری شهردیگه قبول شدم نتونستم برم و دانشگاه آزاد شهرخودم خوندم با معدل بالای19هم فارغ التحصیل شدم وهمه شرایط دیگه هم دارم.آیا این اینجور ارزیابی برای امثال ما بی انصافی نیست؟؟خب همه که نمیتونن ی شرایط داشته باشن.بهتره برای ارزیابی استعداد درخشان بودن آزمونهای تخصصی به عمل بیاد نه اینکه تاریخچه شخصی فردو کنکاش کنند.

 15. محسن گفت:

  این میانگین همتراز داستانش چیه؟
  معدل لیسانس من 15.52 بوده. چطور باید بفهمم میتونم ثبت نام کنم یا نه؟

 16. Ja گفت:

  یکی به من بگه با معدل کارشناسی 17.08 و19.20 از دانشگاه تهران و یک مقاله علمی پژوهشی و isi سابمیت میتونم تو استعداد درخشان شرکت کنم ترو خدا ج بدین

 17. آرش گفت:

  سلام من معدل لیسانسم 17.25 و معدل ارشدم 19.06 بوده و شاگرد اول ارشد بودم . دو تا مقاله ISI اکسپت شده و 3 تا مقاله کنفرانسی چاپ شده و 2 تا ISI سابمیت شده دارم. با توجه به اینکه برای شاگرد اولی این دانشگاه هیچ امتیازی در نظر نگرفته آیا شانس دعوت به مصاحبه دارم؟

 18. ساناز گفت:

  خیلی بده است که میگن پیام نور و ازاد نمی تونن من کارشناسیم پیام نور بود همون پیام نور باعث شد که رتبه عالی تو کنکور بگیر

  من ارشدم از دولنی های تراز اول بود معدل 19/30
  پیام نوریا صد در صد نمره هاشون واقعیه تره

 19. كاوه گفت:

  اين خيلى خوبه كه دانشگاه ها اطلاعيه بدون آزمون ميدن… ولى به نظر چقدرررر بيخيال هستند كه خيليها خيلى دير اطلاعيه اى براى آزمون كتبى كه براى پذيرش با آزمون هست ميدن… اى بابا پس مواد آزمون كى گفته ميشه؟؟؟؟

 20. Ja گفت:

  سلام من معدل کارشناسی17.08 و معدل ارشد19.20 از دانشگاه تهران یه مقاله علمی پژوهشی و isi سابمیت کردم ایا من میتونم ‌شرکت کنم یا نه؟؟

 21. شادى گفت:

  سلام میانگین همتراز چه جوری به دست میاد؟

 22. مکانیک گفت:

  سلام من کارشناسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان با معدل ۱۶.۷۴ و ارشد تبدیل انرژی دانشگاه مالک اشتر با معدل ۱۸.۵۳ و رتبه اول بین هم ورودی های ارشد بودم.۲مقاله کنفرانس داخلی و ۱علمی پژوهشی داخلی و یک طرح پژوهشی دارم.ایا شانسی برای قبولی تو این دانشگاه هست؟

  • امیر محمد - مکانیک گفت:

   با سلام
   به نظرم مدارکتون رو برای دانشگاه بفرستین، اما خیلی روی این مورد حساب باز نکنین، چون یه مقداری با سختگیری همراه هست در خواجه نصیر و مخصوصا اینکه برای مکانیک این سختگیری بیشتر هم هست.

 23. زیبا گفت:

  این اشتباه است کسانی که کارشناسی پیام نور یا آزاد بودن محروم بشن من به جرات میگم معدل 16 در پیام نور به دلیل تعدد امتحان و گستردگی منابع خیلی سخت است.

  • زراعت-س گفت:

   زیبا جون کاملا با شما موافقم کتابهای مقطع ارشد پیام نور اکثرا کتبهای مرجع هستند خیلی مباحثشون سنگین و کامل هستش

  • دكترى حقوق گفت:

   سخت بوده ، چون استاد بالاسر دانشجو نيست . سخت بودن امتياز نيست. امتحانات تستى سخت بوده؟؟!!!!!!

   • به دکتری حقوق گفت:

    بله بدون همون استاد يه كتاب كامل با حجم سنگین خوندن وبعد همان سوالات تستی سراسری را که دستگاه تصحیح میکنه سخت نیست ،درضمن همیشه تستی بودن سوالات نشان دهنده راحتی نیست اگر اینجوری بود حالا همه توی این کنکور دکترا که البته تستی هم هست نفر اول ميشدند.

 24. Reza11 گفت:

  دوستان کسی میدونه میانگین همتراز سازمان سنجش رو از کجا میشه گرفت؟

درج نظر