مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

آگهي آزمون اختصاصی پذيرش دكتري 1395 دانشگاه گلستان

شرایط و مراحل برگزاری آزمون مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه گلستان براي سال تحصیلي 95 – 96 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، متقاضيان شركت در مرحله دوم آزمون نيمه متمركز دكتري (Ph.D) دانشگاه گلستان كه حدنصاب هاي مشخص شده را احراز نموده باشند، مي توانند شرايط آزمون مرحله دوم را به دقت مطالعه نموده و ضمن انجام ثبت نام اوليه و تکمیل فرم خلاصه مشخصات داوطلب با در دست داشتن مدارك مندرج، در تاريخ هاي مشخص شده براي هر رشته، به محل آزمون مراجعه نمايند.

 

شرايط آزمون مرحله دوم:

آزمون مرحله دوم كه جمعاً 80%  نمره كل داوطلب را شامل مي ­شود، مشتمل بر مراحل ذيل است:

1) آزمون كتبي

2) ارزيابي آموزشي

3) ارزيابي پژوهشي

4) مصاحبه

(بديهي است 20% باقيمانده مربوط به نمره آزمون مرحله اول است).

1) آزمون كتبي:

سهم آزمون كتبي از نمره كل داوطلب 25% بوده و جدول دروس امتحاني رشته-گرايش­ هاي مختلف آزمون دكتري دانشگاه گلستان به شرح ذيل است:

عنوان رشته

عناوين دروس امتحاني

زمين شناسي- تكتونيك

1- تكتونيك ايران

2- زمين ساخت پيشرفته 1

3- ژئوتكنيك 1

رياضي محض

1- جبر پيشرفته

2- آناليز حقيقي

3- هندسه منيفلد (يا توپولوژي جبري)

– انتخاب يكي از دو عنوان درس آيتم 3 اختياري است.

– كليه دروس امتحاني داراي ضريب تاثير يكساني هستند.

 

زمان برگزاري آزمون كتبي:

  • زمان پذيرش (چك كردن مدارك، و اخذ شماره صندلي) براي امتحان موعد صبح از ساعت 8  بوده و حضور داوطلبين، 15 دقيقه پيش از آزمون، در حوزه امتحاني الزامي است.
  • زمان پذيرش براي امتحان موعد عصر از ساعت 10 بوده و حضور داوطلبين، 15 دقيقه پيش از آزمون، در حوزه امتحاني الزامي است.
  • محل برگزاري آزمون كتبي، دانشكده علوم پايه، ساختمان شماره 3 مي­باشد.

عنوان رشته-گرايش

زمان برگزاري آزمون کتبي

زمين­شناسي- تكتونيك

21 ارديبهشت، ساعت 9 صبح

رياضي محض

21  ارديبهشت، ساعت 14 عصر

 

 

مدارك مورد نياز براي شركت در آزمون كتبي:

1- ارائه كارت شناسايي معتبر (شناسنامه و يا كارت ملي)

2- يك قطعه عكس 4*3

3- تصوير كارنامه آزمون مرحله اول كه در آن نمره و رتبه داوطلب قيد شده باشد.

4- اصل رسيد بانكي به مبلغ پانصد هزار (500000) ريال بابت شركت در آزمون كتبي و ساير مراحل آزمون، كه به حساب 3150063581 بانك تجارت، به نام انتشارات دانشگاه گلستان واريز شده است.

  • متقاضيان پس از طي مرحله فوق، در تاريخ ­هاي مشخص شده، در دانشكده علوم پايه- ساختمان شماره 3، جهت انجام مراحل 2 تا 4 حضور خواهند يافت.

 

2) ارزيابي آموزشي:

سهم امتيازات آموزشي از نمره كل داوطلب 10%  بوده و نحوه محاسبه امتيازات آن بر اساس مندرجات فرم شماره 2 مي­ باشد، در ضمن جدول همترازي نمرات آزمون­ هاي ملي و بين ­المللي زبان انگليسي نيز در اين فرم موجود است.

3) ارزيابي پژوهشي:

سهم امتيازات پژوهشي از نمره كل داوطلب 20% بوده و نحوه محاسبه امتيازات آن بر اساس مندرجات فرم شماره 2 مي­ باشد.

4) مصاحبه:

سهم امتياز مصاحبه از نمره كل داوطلب 25% بوده و بر اساس ارزيابي انجام شده توسط اعضاي هيات علمي گروه­ هاي تخصصي انجام مي­ شود.

 5)  نحوه محاسبه امتياز كل:

نحوه محاسبه امتياز كل داوطلب برمبناي امتيازات مكتسبه از جداول موجود در فرم شماره 2، و  بر اساس فرمول­ هاي ذيل صورت مي­ پذيرد و در فرم شماره 3 درج خواهد شد:

 20 * ((تعداد كل شركت كنندگان در سهميه/ رتبه متقاضي در سهميه)-1)  =امتياز آزمون مرحله اول

25 *  (20/ معدل امتياز مكتسبه از آزمون كتبي) )  =امتياز آزمون كتبي

10 *  (30/ امتياز مكتسبه از آزمون آموزشي (جدول 2)) )  =امتياز آزمون آموزشي

20 *  (40/ امتياز مكتسبه از آزمون پژوهشي (جدول 1)) )  =امتياز آزمون پژوهشي

25 *  (30/ امتياز مكتسبه از مصاحبه (جدول 4)) )  =امتياز مصاحبه

مدارك لازم جهت شركت در مصاحبه 

الف) مدارك عمومي:

1- ارائه فرم تكميل شده شماره 1

– در زمان مصاحبه يك نسخه چاپ شده از فرم تكميل شده را همراه داشته باشيد.

2- اصل شناسنامه و كارت ملي همراه با كپي تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي

3- سه قطعه عكس 4*3 تمام رخ

4- تصوير كارنامه آزمون مرحله اول كه در آن نمره و رتبه داوطلب قيد شده باشد.

5- ارائه حكم كارگزيني و معرفي نامه از معاون آموزشي دانشگاه محل خدمت براي متقاضيان استفاده از سهميه مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي. اين دسته از داوطلبان در صورتي در مصاحبه شركت داده مي شوند كه از كليه شرايط و ضوابط آئين ­نامه ادامه تحصيل مربيان كه از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري به دانشگاه­ ها ابلاغ شده است برخوردار باشند.

6- ارائه مدركي كه نشانگر استفاده از سهميه رزمندگان باشد (براي آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان جزء معرفي شدگان قرار گرفته­ اند).

7- ارائه مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مرد را با توجه به بند مقررات وظيفه عمومي مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون دكتري مشخص نمايد.

ب) مدارك پژوهشي:

1- اصل پايان ­نامه و كپي صفحه اول

2- يك نسخه كپي از اصل مقالات چاپ شده (ISI، علمي- پژوهشي و يا علمي- ترويجي). در صورت داشتن پذيرش مقاله، ارائه يك نسخه از مقاله پذيرش­شده و نيز گواهي پذيرش ضرورت دارد.

3- يك نسخه كپي از اصل مقالات چاپ شده در كنفرانس­هاي معتبر به همراه گواهي شركت در كنفرانس

4- گزارش طرح­هاي تحقيقاتي به همراه كپي برگ اول آن­ها و گواهي تائيد طرح

5- تاليف يا ترجمه كتاب به همراه  يك نسخه از اثر و كپي جلد آن­ها

6- گواهي ثبت اختراع و كپي آن

7- گواهي كسب رتبه در جشنواره­ها و مقام در مسابقات و المپيادهاي علمي

8- ارائه گواهي براي دانشجويان نخبه و نمونه

ج) مدارك آموزشي:

1- ارائه اصل يا كپي مدرك كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد (يا تايیديه مربوط به ريزنمرات هر دو مقطع) كه حاوي معدل فارغ التحصيلي دوره مربوطه باشد (براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد، تائيديه دانشگاه محل تحصيل مبني بر فارغ التحصيل شدن تا تاريخ 31/6/95 كه حاوي معدل واحدهاي گذرانده باشد، الزامي است).

2- سوابق تدريس در دوره ­هاي كارداني، كارشناسي يا كارشناسي ارشد

3- مدرك زبان

زمان و مكان مصاحبه:

متقاضيان پس از شركت در آزمون كتبي، براي انجام مراحل 2 تا 4 آزمون مرحله دوم، طي زمان­بندي جدول ذيل به مكان­ هاي مشخص شده، مراجعه فرمايند:

رشته

زمان برگزاري مصاحبه

زمين­ شناسي- تكتونيك

4 و 5 خرداد، ساعت 9 صبح

رياضي – جبر

1 و 2 خرداد، ساعت 9 صبح

رياضي – آناليز

4 و 5 خرداد، ساعت 9 صبح

– مكان مصاحبه: گرگان- خيابان شهيد بهشتي- دانشگاه گلستان- دانشكده علوم پايه، ساختمان شماره 3

داوطلبان محترم براي كسب اطلاعات بيشتر مي­توانند در ساعات اداري با دفتر مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه گلستان از طريق تلفن 01732322808 تماس بگيرند.

تذكر مهم:

كليه داوطلباني كه تمامي مراحل ارزيابي را با موفقيت به اتمام برسانند و در رديف پذيرفته شدگان قرار گيرند، توجه داشته باشند كه پذيرش آنها بصورت مشروط بوده و پذيرش نهايي و قطعي منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

1
افزودن دیدگاه جدید

avatar
زمین شناسی
زمین شناسی

نتیجه چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟