مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

اعلام تراز مورد قبول دکتری 1395 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

داوطلبانی که کد رشته های دانشگاه امیرکبیر را در فرم انتخاب رشتـه خود داشتـه اند امکان شرکت در مصاحبه را دارند.

به گزارش پی اچ دی تست، مراحل پذیرش دانشجوي دکتري در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) در سال 1395 به شرح زیر است:

1- حد نصاب دانشگاهورود اطلاعات توسط داوطلبان حائز شرایط در سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه

کلیه داوطلبان گرامی، که در انتخاب رشته/گرایش/محل سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاه صنعتی امیرکبیر را انتخاب نموده‌اند، مجاز هستند وارد سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شده و اطلاعات خود را وارد نمایند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مرحله از غربالگري داوطلبان، حد نصابی براي آزمون سازمان سنجش آموزش کشور نداشته و صرفاً لازم است داوطلب در انتخاب رشته اولیه سازمان سنجش، دانشگاه صنعتی امیرکبیر را انتخاب نموده باشد. این داوطلبان لازم است از تاریخ شنبه 1395/02/11 لغایت دوشنبه 1395/02/20 به سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه (ثبت نام دوره دکتري سال 1395) مراجعه و کلیه اطلاعات و سوابق شخصی، آموزشی، پژوهشی، تدریس، اشتغال و … ، همچنین رشته/گرایش/محل‌هاي مورد نظر خود را طبق راهنماي مربوطه وارد سامانه نمایند.

لازم به ذکر است که در این مرحله از غربالگري پرداختی از سوي داوطلبان گرامی صورت نمی‌پذیرد.

– داوطلبان باید تمامی شرایط مندرج در دفترچه‌هاي شماره (1) و (2) آزمون سازمان سنجش آموزش کشور را احراز نموده باشند.

– با توجه به زمان کوتاه براي ارزیابی تخصصی داوطلبان و بررسی و اعلام نتایج، مهلت ثبت نام و ورود اطلاعات در سامانه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

– صحت اطلاعات وارد شده در سامانه به عهده داوطلب می‌باشد. در صورتی که در هر مرحله از فرآیند پذیرش داوطلب و حتی پس از قبولی دانشجو در دانشگاه مشخص گردد که اطلاعات وارد شده در سامانه با اطلاعات واقعی مغایرت دارد، مطابق با قوانین برخورد خواهد شد و پذیرش داوطلب لغو می‌گردد.

– هر داوطلب می‌تواند حداکثر دو رشته-گرایش-محل را انتخاب نماید، ولی براي هر رشته- گرایش- محل انتخاب هر سه نوع ورود روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان (پردیس بین‌الملل) به صورت همزمان بلامانع است. در صورت دعوت به مصاحبه، لازم است براي هر رشته-گرایش- محل، صرف نظر از نوع ورود (روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان) هزینه جداگانه‌اي براي ثبت نام پرداخت شود.

2- غربالگري اول: بررسی سوابق تحصیلی داوطلبان و دعوت به مصاحبه تخصصی

پس از بررسی اولیه سوابق تحصیلی داوطلبان بند 1 (که مشخصات خود را در بازه زمانی تعیین شده در بند 1 وارد سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه نموده‌اند)، با توجه به وضعیت داوطلبان در هر رشته/گرایش/محل حدود 5 الی 10 برابر ظرفیت اعلام شده براي آن رشته/گرایش/محل به مصاحبه تخصصی دعوت می‌گردند. اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه 1395  در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است که غربالگري اول در تاریخ 1395/03/01 بر اساس سوابق آموزشی داوطلب و امتیازدهی به آنها انجام می‌شود. شاخص‌هاي اصلی بررسی سوابق آموزشی کیفیت و رده دانشگاه‌هاي مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور، مدت دوره تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد، مدرك معتبر زبان انگلیسی و رتبه المپیادهاي کشوري دانشجویی داوطلب می‌باشند.

3-  ارسال مدارك به دانشگاه توسط دعوت شدگان به مصاحبه تخصصی

داوطلبان گرامی، که اسامی آنها جهت مراجعه براي مصاحبه اعلام شده است، لازم است از تاریخ یک شنبه 1395/03/02 لغابت پنجشنبه 1395/03/06 مدارك شخصی و سوابق تحصیلی (آموزشی و پژوهشی) خود را از طریق پست پیشتاز به دانشکده مربوطه در دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلیتکنیک تهران) ارسال نمایند (عدم ارسال مدارك در تاریخ اعلام شده به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه این دانشگاه می باشد). مدارك مورد نیاز متعاقبا اعلام خواهد شد. همچنین داوطلبان گرامی م‌ توانند در بازه زمانی مذکور مدارك خود را بصورت دستی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه تحویل نمایند. داوطلبان محترم دعوت شده به مصاحبه لازم است هزینه ثبت نام (بررسی مدارك و انجام مصاحبه) را در این مقطع زمانی پرداخت نمایند و رسید آن را همراه با مدارك خود ارسال نمایند. هزینه ثبت نام براي هر رشته-گرایش- محل بر اساس مصوبه هیات امناء دانشگاه مبلغ هشتاد هزار تومان می‌باشد. نحوه پرداخت متعاقباً و در زمان مناسب اعلام می‌گردد.

– در صورتی که داوطلبی براي یک رشته/گرایش همزمان، متقاضی دوره روزانه و یا نوبت دوم و یا پردیس بین‌الملل (پردیس خودگردان) باشد، صرفاً، هزینه یک ثبت نام از ایشان دریافت می‌گردد.

4- غربالگري دوم: برگزاري مصاحبه تخصصی

کلیه دعوت شدگان به مصاحبه تخصصی باید در تاریخ هاي یک شنبه الی سه شنبه تاریخ 16 الی 18 خردادماه جهت انجام مصاحبه به دانشکده هاي مربوطه مراجعه نمایند. لازم است قبل از مراجعه دعوت شدگان گرامی به دانشکده مربوطه، به سایت دانشکده مراجعه و از ساعت و زمان دقیق مصاحبه اطلاع حاصل نمایند.

5- اعلام نتایج اولیه توسط دانشگاه

پس از انجام مصاحبه تخصصی با کلیه دعوت‌شدگان و بررسی دقیق سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان مذکور، نتایج اولیه در بازه زمانی 95/05/02 الی 95/05/11 از طریق سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود. نتایج بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور و سوابق آموزشی (20%)، نمره سوابق پژوهشی (30%) و نمره مصاحبه (50%) محاسبه و اعلام می‌گردد. همچنین علاوه بر پذیرفته‌شدگان اصلی، اسامی تعدادي از داوطلبان به عنوان رزرو قبولی نیز مشخص می‌شود.

6- اخذ تعهد از پذیرفته شدگان اصلی و درج اسامی در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور

ازم است کلیه پذیرفته شدگان اولیه در بازه زمانی 95/05/12 الی 20/05/95 به تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) مراجعه و ضمن ثبت نام اولیه نسبت به ارائه تعهد مبنی بر ثبت نام در این دانشگاه و عدم ثبت نام در دانشگاه دیگر اقدام نمایند. صرفاً اسامی داوطلبانی وارد پورتال سازمان سنجش آموزش کشور می شود که نسبت به ارائه تعهد مذکور اقدام نموده باشند. عدم ارائه تعهد در این بازه زمانی به منزله انصراف از قبولی در این دانشگاه می باشد و دانشگاه مخیر است تا نسبت به ثبت نام از پذیرفته شدگان رزرو اقدام نماید.

7- ثبت نام اولیه و اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رزرو

در صورت عدم تکمیل ظرفیت اعلام شده توسط دانشگاه در بازه زمانی فوق الذکر، نسبت به ثبت نام و اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رزرو در بازه زمانی 95/05/23 الی 95 /05/28 اقدام خواهد شد و اسامی پذیرفته شدگان نهایی در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور تثبیت و نهایی می گردد. لازم به ذکر است که از تاریخ 95/05/29 امکان هیچگونه تغییري در اطلاعات وارد شده در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور وجود نخواهد داشت.

توجه: پذیرش کلیه داوطلبانی که ثبت نام اولیه مینمایند مشروط بوده و پذیرش قطعی و نهایی منوط به تائید صلاحیت عمومی از سوي دبیرخانه گزینش دانشجو می باشد.

لازم به ذکر است پذیرش دانشجو بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش کشور، سوابق تحصیلی (آموزشی و پژوهشی) و مصاحبه در رشته هاي ریاضی و علوم کامپیوتر، فیزیک، شیمی کاربردي، مهندسی هسته اي، مهندسی برق، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی معدن، مهندسی متالورژي، مهندسی نساجی و علوم الیاف، مهندسی هوافضا، مهندسی دریا، مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوري اطلاعات، مهندسی پلیمر و رنگ، مهندسی پزشکی، مهندسی نفت در تهران و پردیس ماهشهر بصورت ورودي از نوع روزانه، نوبت دوم و پردیس بین الملل (خودگردان) صورت می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

241
افزودن دیدگاه جدید

avatar
محمد
محمد

سوال منو جواب ندادین. ضمنا بفرمایید وقتی مثلا اعلام میکنن تراز مثلا 6789 یعنی باید شرکت کننده ترازش بالاتر باشه ؟ یا پایین تر؟یعنی 7000 حق شرکت کردن داره یا 6000؟؟

analyst
analyst

دوست عزیز یعنی ترازهای بالاتر از این چون تراز یعنی نمره و نمره های بالاتر بهتر ند…
موفق باشید

همچنان امیدوار به قبولی و متوکل به خدا
همچنان امیدوار به قبولی و متوکل به خدا

سلام دوستان ببخشید یک سوال؟ لیسانس و ارشدم هر دو آزاد تهران بودم. طول دوره لیسانس: ۵/۵ سال و طول دوره ارشد: ۲ سال و نیم. معدل لیسانس: زیر ۱۳ و معدل ارشد: ۱۶ رتبه سنجش خوبی هم ندارم البته. البته رزومه پژوهشی ام خوبه: ۳ تا آی اس آی و یک علمی پژوهشی و ۱۶ تا کنفرانسی. مدرک زبان ام اس آرتی هم دارم با نمره ۵۰٫ به نظرتون برای مرحله اول شانسی برای ورود به مرحله بعد دارم (هر سه دوره روزانه، شبانه و پردیس). ضمنا دیدم که خیلی ها می گن اگه روزمه خوبی داشته باشه کسی… ادامه نظر»

هفت
هفت

سلام امسال (در مورد هرکدام از رشته ها) کدام یک از اساتید دانشگاه امیر کبیر، دانشجوی دکترا می گیرند؟

آفـتابـــــــ گـردان
آفـتابـــــــ گـردان

اینجوری کسی نمیتونه جواب بده
رشته تون رو بفرمایید شاید بتونیم کمکی بکنیم

parsa
parsa

سلام دوستان
من رتبه ام 309 و ترازم 400 و رشته ی امتحانی ام کارشناسی ام نرم افزار و ارشدم فناوری اطلاعات هست از دانشگاه محازی شیراز معدل لیسانسم 14.86و معدل ارشدم 15.04 و یک مقاله ای اس ای و دنا علمی پژوهشی و یک کتاب و مدرک زبان ام اس ار تی 50 وسابقه 4سال تدریس …به نظرتون من میتونم امیدوار به دانشگاه تهران یا امیر کبیر باشم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سعید
سعید

باسلام.
کارشناسی مخابرات دانشگاه آزاد مشهد. کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهد. رتبه 160. معدل ارشد 17.12
تعداد مقالات کنفرانسی 7 مقاله
تعداد مقالات ISI که دارم 5 مقاله
تعداد مقالات علمی پژوهشی 2 مقاله
تعداد طرح های پژوهشی 8 طرح.

دوستان من خیلی استرس دارم آیا میتونم دولتی تهران قبولشم؟

سحر.دکتری برق
سحر.دکتری برق

توی مصاحبه فقط ISI معتبر وزارت علوم نمره میگیرن.ISCها هم همینطور.
به نظر من شانس قبولی توی تهران ندارید.
اما میتونید برای شهرستان ها تلاش کنید.
تجربه مصاحبه داشتم
بخاطر همبن میگم

همچنان امیدوار به قبولی و متوکل به خدا
همچنان امیدوار به قبولی و متوکل به خدا

سلام دوستان
ببخشید یک سوال؟ لیسانس و ارشدم هر دو آزاد تهران بودم. طول دوره لیسانس: 5/5 سال و طول دوره ارشد: 2 سال و نیم.
معدل لیسانس: زیر 13 و معدل ارشد: 16
رتبه سنجش خوبی هم ندارم البته.
البته رزومه پژوهشی ام خوبه: 3 تا آی اس آی و یک علمی پژوهشی و 16 تا کنفرانسی. مدرک زبان ام اس آرتی هم دارم با نمره 50.
به نظرتون برای مرحله اول شانسی برای ورود به مرحله بعد دارم (هر سه دوره روزانه، شبانه و پردیس).
البته امیدم به خداست واقعا.

روانشناسی
روانشناسی

رتبتون رو ننوشتین برا پردیس که حتما امید هس بقیه دوره ها مونده به رتبتون

داوطلب کنکور
داوطلب کنکور

سلام دوستان. ی سوال از بچه های برق داشتم
رتبه های زیر چند میتونن به قبولی در تهران امیدوار باشن. منظورم بالای 100 هست. چون فک کنم امسال همه گرایشارو با هم در رتبه دهی لحاظ کردن. چجوری میشه رتبه در گرایشو تخمین زد. ممنون

مهندس برق
مهندس برق

دوستان من با تراز تقریبا ۲۵۰۰ رتبه ام تو برق شده ۹۶۰ و یکی از بچه ها هم تو همین سایت phdtest نوشته بود که با تراز ۳۵۰۰ رتبه اش شده ۳۲۰ . تراز رتبه های زیر 100 نمی دونم تا چند هست.منتها مشکلی که هست دروس اختصاصی که دانشگاههای شهرستانها اعلام کردن که مال هیچ دو دانشگاهی مثل هم نیست و متاسفانه نمیدونم تراز کدومشون رو میارم که بشینم لااقل درس اون رو بخونم!

محسن
محسن

مهندسی شیمی
بچه ها من 3 مقاله isi دارم و سه مقاله کنفرانسی ملی ولی رتبم زیاد خوب نیست (350). یک پروژه پژوهشی هم دارم، معدلم 17.51 دو سال از زمان فارغ التحصیلیمم نگذشته به نظرتون امیدی دارم واسه امیرکبیر؟

مهندسی شیمی
مهندسی شیمی

بنظرم بستگی به دانشگاه های کارشناسی و ارشدتون داره زیاد

علیرضا. میم شیمی
علیرضا. میم شیمی

سلام آقا محسن فک نکنم امیدی باشه منم وضعیتم مثل شماست رتبه کنکورم 280 شد. امیدوارم یکی ک تجربه بهتری داره جوابموون بده

مهندسی شیمی
مهندسی شیمی

بچه ها میشه کمکم کنید خیلی استرس دارم نظرتون درباره رزومم چیه برای قبولی تو دانشگاههای اول شهرستانها
دانشگاه ارشد . شهید باهنر کرمان
رتبه دوم
معدل 17.90
نمره پایان نامه 19.25
طول دوره کارشناسی 8 ترم و ارشد 4 ترم
یک مقاله داخلی
یه مقاله ای اس ای ( در دست داوری
رتبه ازمون سنجش علمی. 46
تراز 5000
مدت زمان فارغ التحصیلی. 6 ماه

دکترم
دکترم

مطمئن باشین ان شاالله تهران میارین

خدا کنه همه نتایج زحماتشونو ببینن..
خدا کنه همه نتایج زحماتشونو ببینن..

نگران نباشین توکل برخدا شرایط تون در حد منطقیه..۶ ماه که فارغ التحصیل شدین انتظار خیلی بالایی از خودتون برای رزومه نداشته باشین امیدوار باشین ان شاالله قبول میشین

مهندس شیمی
مهندس شیمی

دوست عزیز من با داشتن یک مقاله آی اس آی در معتبرترین ژورنال جهان که اساتید به ندرت توی اون مقاله چاپ میکنن و دو مقاله کنفرانسی و کارهای پژوهشی زیاد و داشتن رتبه نسبتا خوب نه امیدوارم و نه ناامید..امیدوار نیستم چون آزمون امسال هیچیش مشخص نه بوده و نه هست..ناامید نیستم چون تلاشمو کردم دیگه مابقیش دست خداست.
انشاالله موفق باشی

مهندسی شیمی
مهندسی شیمی

مرسی انشالله قبول میشین امیدتون به خدا باشه. انشالله مقاله منم قبل مصاحبه اکسپت بشه برای ژورنال معتبری فرستادم

علیرضا. میم شیمی
علیرضا. میم شیمی

چقد رتبت خووبهه آفرین. 99 درصد تهرااان میاری ایشااا…

سحر
سحر

دوستان عزیز
یه مطلبی که قابل تأمله اینه بازه این آزمون ها و مصاحبه از اواخر اردیبشت تا تیر اعلام شده. 18 خرداد ماه اول ماه رمضان هست، کسی ه به این مسأله توجه کرده که چجوری متقاضیا باید از این شهر به اون شهر برن؟ این وسط تکلیف روزه هاشون چی میشه؟

....
....

هیچی دیگه مسافر روزه نمیگیره که چون شما قصد اقامت ده روز ندارین

شیما
شیما

جالبه نظراتتون
اونایی که رتبشون خوب نشده میگن با یه آزمون تستی نمیشه ملاک سنجش افراد باشه
اونورم اونایی که مقاهل ندارن میگن مقاله پولی وال بل که امتیاز نداره

.................
.................

بچه ها یه کف بزنید به افتخار صنعتی امیرکبیر که ترازی اعلام نکرد ……………

آفـتابـــــــ گـردان
آفـتابـــــــ گـردان

دست و جیغ و هورا 🙂

پاسخ به همه
پاسخ به همه

سلام به همه. خواهش میکنم اشتباه نکنید امیر کبیر حد ترازی مشخص نکرده، درست. ولی در مرحله اول باید شما اطلاعات خود را در سیستم دانشگاه وارد کنید تا خود دانشگاه غربالگری را انجام دهد. احتمال اینکه در این مرحله تعداد قابل توجهی ثبت نام کنند بالا است چون در این مرحله پولی ازشما نمی گیرند و همه می خواهند شانس خود را امتحان کنند. ولی بچه ها هیچ فکر کردید همه چیز برای پذیرش در دست دانشگاه است و پیچیدگی و ابهام قضیه را بالا می برد. با اینکه دانشگاه اعلام کرده بیشتر چه ملاکهایی برای دعوت به مصاحبه… ادامه نظر»

saba
saba

البته همینطوره.نمیشه گفت تراز لحاظ نمیشه.چون در مرحله اول وارد کردن اطلاعات تراز آزمون سنجش هم مهمه.جز آیتم هاست.

رضا
رضا

لطفا يكي لينك اين اطلاعيه رو بزاره تو سايت امير كبير پيدا نكردم

علی (برق قدرت)
علی (برق قدرت)
ناشناس
ناشناس

دوستان عزیز برای دانشجوی دکتری شدن باید واسه هر آزمونو هر چالشی آماده بود. جدا از هر تنشو سلیقه ای باید بهترین ها انتخاب بشن و بهترین ها با یک آزمون تستی مشخص نمیشن. آزمون سازمان سنجش مثل یک مرحله مقدماتی میمونه و راه یافتگان به مرحله حذفی باید برای قهرمانی بازم تلاش کنن. پیش به سوی قهرمانیییییییییییییییی

نجف زاده
نجف زاده

چند تا مانع بذارن در این مسابقه تا شما راضی بشین و بهترینا مشخص بشن؟ 4 تا آزمون تستی هر کدوم به فاصله 3 ماه از هم بعدش چهار تا آزمون تشریحی به فاصله هر 3 ماه یکبار بعد هم چهار مرحله هر بار یه مسأله حل نشده بدن به دانشجو که تا 3 ماه وقت داشته باشه حل کنه وبالاخره بعد از 3 سال بهترین مشخص بشه؟ خب این کار گذشتن از آزمونها و کنکورای پشت سر همو که سالهاس داریم از دوره راهنمایی تا حالا مکرر ادامه میدیم؟ ما هر کدوممون یه عمره تو جامهای حذفی کنکور قهرمان… ادامه نظر»

ناشناس
ناشناس

عزیز دل بحث فقط درباره آزمون دکتریه… ما یه آزمون سازمان سنجش دادیم و قراره یه آزمونم واسه دانشگاهها بدیم. شرایطم واسه همه یکسانه اینجوری سلیقه اساتیدم کمتر تاثیر میذاره چون ضریب آزمون کتبی بالاست و همش مصاحبه حضوری نیست… سوابق پژوهشی هم که بهتر لحاظ میشه

....
....

اگه شما دانشجوی یه دانشگاهی باشین دقیق میدونین هر استاد از کدوم منبع سوال میده پس شرایط برا همه یکسان نیس بعدش ایراد مهم ازمون تشریحی دخیل بودن سلیقه استاد تصحیح کنندس

سپیده
سپیده

دوستان یکی منو راهنمایی کنه. میشه یه مقاله رو هم تو آی اس آی چاپ کرد و هم توی علمی پژوهشی؟

محمد
محمد

سلا، شدن میشه، اما وقتی بتونین از isi بودنش امتیاز کامل بگیرین چه کاریه ایدتون در اختیار داور های مجله های علمی پژوهشی بزارین، مقاله علمی پژوهشی در برابر ژورنال های isi قابل مقایسه نیست، این کار جالب نیست، یه مقاله چندجا چاپ کنید.

شیما
شیما

بستگی به مجله داره بعضیا علمی پژوهشیا از isi هم بهترن و برعکس

رضا
رضا

شما یک مقاله را تنها در یک ژورنال میتوانید چاپ کنیدفقط یک ژورنال حالا علمی پژوهشی باشه یا آی اس ای در غیر اینصورت وارد بلک لیست میشید

Delara
Delara

اقا يكي جواب منو بده امير كبير كه زده از تاريخ ١١ تا ٢٠ بايد كليه ي اطلاعات و سوابقمونو وارد سامانه بكنيم اين كار چجوري انجام ميشه هيچ ادرسيم نزاشته تو اطلاعيه ي اول گفته بود كه بعداً ادرس ميزاره ولي اين كارو نكرده هنوز.

سپیده
سپیده

احتمالا همون سامانه ی گلستانه

علی (برق قدرت)
علی (برق قدرت)

به سایت دانشگاه مراجعه کنید. در قسمت اطلاعیه ها لینک مربوط به ثبت نام اینترنتی هستش که از تاریخ یازدهم فعال میشه

آسىه 95
آسىه 95

سلام خدمت دوستان ارجمند
به نظر شما فارغ التحصىلان دانشگاه آزاد با رزومه عالى شانس قبواى در دانشگاههاى برتر دارند؟

آفـتابـــــــ گـردان
آفـتابـــــــ گـردان

از نظر من اساتیدتون و موضوعی که روش کار کردین مهمترن تا دانشگاه

به علاوه بعضی شعب آزاد مثل علوم تحقیقات واقعا خوبن و معروفن به خوبی، دست کم توی برخی رشته ها

ss
ss

بله. حتما.شک نکن. پارسال یکی از دوستان برق بود ارشدش ازاد نجف اباد بود و لیسانسشو یادم نست ازاد کجا. روزانه قبول شد در یک دانشگاه تراز اول.

سحر.دکتری برق
سحر.دکتری برق

خیلی کم اتفاق میافته.
افرادی که سابقه آموزشی و پژوهشی خوب دارن به دانشگاه های تراز اول باید امیدوار باشن.امیدوارم همه موفق باشن

ی
ی

رزومه من
تراز 4300
دومقاله پژوهشی
یک کتاب ترجمه و چاپ شده در موضوع رشته خودم عضو تحریریه یک مجله در اراباط با رشته خودم
شش سال سابقه تدریس در دانشگاه
ه امیدی هست؟

دکتر سجاد
دکتر سجاد

فدای همتون بشم الهی.میدونید چی شده؟؟؟؟؟؟نمیدونید.مطمِئنم که نمیدونید.امامن میدونم چی شده.میخوای بدونی چی شده؟؟؟؟؟حالا میگم که چی شده.کلا ازمون دکتری رو محول کردن به دانشگاه ها.یعنی هر دانشگاهی خودش به طور صد در صد اخذ دانشجو میکنه.اون ازمون الکی هم جهت مشروعیت بخشیدن به اطلاعیه سازمان سنجشه.بذارید یه مثال بزنم براتون.یه زمانی کارت سوخت میدادن سهمیه ها مشخص بود یعنی هرکسی کارت نداشت باید میرفت بنزین ازاد میخرید.اما الان که بنزین تک نرخی شده کارت سوخت معنایی نداره.فقط فقط ایجاد تاخیر میکنه در سوخت گیری و خیلیا باید اینور و اونور بپرن جهت تهیه کارت.مثال ازاد شدن بنزین و عدم… ادامه نظر»

سعید ب.
سعید ب.

خیر. مجلس فانون 50 – 50 تصویب کرده و از سال بعد روند دوباره تغییر میکنه

دکتر
دکتر

خواب دیدید خیر باشه مثل اینکه از قانون جدیدی که اخیرا به تصویب رسید بی اطلاعید از سال آینده همین کنکور آبکی که می فرمایید سهم 50 درصدی رو در پذیرش دکترا خواهد داشت پس زیاد ذوق نکنید

ایمیل پاسخ به سوالات امیرکبیر جهت دکتری 95
ایمیل پاسخ به سوالات امیرکبیر جهت دکتری 95

خواهشمند است در صورت وجود سوال و يا ابهام در خصوص نحوه پذيرش دوره دكتري سال 1395 دانشگاه صنعتي اميركبير، از طريق پست الكترونيكي به آدرس graduateoffice@aut.ac.ir با مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه مكاتبه فرمائيد و از تماس تلفنی و مراجعه حضوری به این مدیریت خودداری نمائید.

با سپاس
مدیریت تحصیلات‌تکمیلی دانشگاه صنعتي اميركبير


قدرت
قدرت

آقا ما یه ایمیل به یکی از اساتید خودمون تو دانشگاه شریف که آدرس ایمیل خودشو روی سایت رسمی دانشگاه اعلام کرده بود فرستادیم و خدا وکیلی چند ماه منتظر موندیم و هیچ جوابی داده نشد که نشد. اخیراً یه ایمیل زدیم به یکی از اساتید دانشگاه بهشتی و هنوز بعد شیش هفت ماه خبری نشده. انصافاً اگه علناً میگفتن جواب نمیدیم وجداناً دارم میگم که هیچ شکایتی نداشتم، ولی …

مریم
مریم

کسی اطلاعی داره جدول همترازی معدل رو میشه کجا پیدا کرد؟؟
خواهشا جواب بدید

دانشجو
دانشجو

هم ترازی معدل و باید از هر دانشگاهی جداگانه بپرسید
دانشگاه یزد به من اینجوری گفتن

شادی
شادی

بچه ها

به نظر شما به مقاله هم در یه کنفرانس بین المللی پذیرفته بشه و گواهی نامه بگیره و هم تو یه مجله علمی ترویجی چاپ بشه اشکالی داره ؟
باید یکی شو ارائه بدیم یا هر دو شو
ممنون

قدرت
قدرت

به نظر من شما تو جدول رزومه که می خوای لیست پژوهشی خودتو وارد کنی مجله علمی ترویجی رو وارد کن و در آخرش مجزا این توضیح رو اضافه کن که عین این مطلب در فلان کنفرانس هم گواهی نامه گرفته و هدف از ارائه در کنفرانس علاوه بر مجله این بوده که عده بیشتری با مطلب آشنا بشن و ایده های خودشونو در اون مورد به نویسنده منتقل کنن و صریحاً معلوم کن که یه مطلبه ولی بره دو مخاطب منتشر شده که فکر نکنن داری یه چیزو دو بار حساب میکنی که امتیاز دو برابر بگیری.اگه بگی یه… ادامه نظر»

علی
علی

فکر نکنم مشکلی داشته باشه

...
...

باید یکی ارائه بشه.

نیلو
نیلو

اشکالی نداره تو کنفرانس چکیده رو دادین و مقاله کامل تو مجله چاپ شده. می تونین ارایه بدین.

محمد
محمد

سلام، کاملاً مشخص که چه زمان آپلود مدارک چه روز مصاحبه باید یکدوم ببرین، استاد راهنما مد نظر برا دکتری صد در صد دنبال دانشجویی که یک مقاله بهترین جا چاپ کنه، نه دو یا چندجا، احتمال میده که اگر شما رو برداره همین کارو انجام بدین باز،علمی ترویجی بهتره، من خودم یه مقاله دارم هم isi چاپ شده هم علمی پژوهشی که یکدوم میبرم

سپیده
سپیده

مگه میشه یه مقاله هم is I چاپ بشه هم علمی پژوهشی؟

امیر
امیر

اقا یکی پاسخ مرا بدهد. امیر کبیر ازمون کتبی داره؟ منابعش کجا اعلام کرده؟

به امیر
به امیر

سلام آقا امیر.اینجور که از پاراگراف آخر متن بالا معلومه (لازم به ذکر است …) به نظر میاد آزمون کتبی نداره.ولی اگه هم قرار باشه داشته باشه (که بعیده مگه اینکه نظرشون تو این یه ماهه عوض بشه) تو مرحله غربالگری دوم معلوم میشه و اون وقت اعلام میکنن که در اون صورت هم بره همه علی السویه میشه چون هیچ کی نمیتونه تو این بازه خودشو بهتر از دیگرون آماده کنه

ارباب
ارباب

سلام
نمرات اعلام شده از طرف دانشگاه ها منظور تراز است یا رتبه

صراحت
صراحت

یکی دیگه از معضلات کنکور دکتری ما اهمیت بیش از حد دادن به مقاله و کتابه که اصلاً هیچ جای کشورهای توسعه یافته غربی چنین چیزی دیده نمیشه-اونجا دانشجو اولین مقالات خودشو تقریباً در همون اواخر دوره دکتری میده و قبلش حداکثر یکی دو مقاله پراکنده داره-فلسفه این کار در اینه که کار پژوهشی فقط چاپ مقاله نیست، بلکه اول باید پیش اساتید رفت و روش درست تحقیق رو یاد گرفت و مسائل اصلی رو از فرعی تشخیص داد و بعدش انرژی رو روی مسائل اصلی گذاشت-ضمناً درست از همون موقعی که اولین کارهای مستقل پژوهشی فرد چاپ میشه هر… ادامه نظر»

f
f

واقعا آدم منطقی و روشنفکری هستید.احسنت.من خودم یکی از دوستام با ده تا مقاله تقلبی پارسال با ی رتبه بد قبول شد.جالبه پایان نامشم تقلبی بود .

کنکوری دکتری حقوق
کنکوری دکتری حقوق

مقصر اون اعضای تیم مصاحبه بودند که نتونستند تشخیص بدهند طرف چیکارست

مهندسی آی تی-شبکه
مهندسی آی تی-شبکه

آفرین صراحت

حامد
حامد

مطمئن باشین در دانشگاه ما(امیرکبیر) روابط جای ضوابط را نمیگیره.
من خودم هم رتبه ام 8 شده ترازم هم 6235 ولی ناراحت نیستم از اعلام این که تراز کف امیرکبیر صفره.
فردی لیاقت دکترا رفتن داره که از همه جهات برتر باشه نه یک آزمون صرف و داشتن چند تا مقاله.
شما هم اگه واقعا از همه لحاظ برتر باشید نگرانی نداره عزیز.

افروزش به حامد
افروزش به حامد

از کجا معلوم ادعای شما درسته امیرکبیر ضوابطه نه روابط؟ از همه جهات برتر باشه یعنی چی؟

افروزش به حامد
افروزش به حامد

قبلاً بعضی دوستان میگفتن آزمون سنجش ملاک خوبی نیست حالا شما میگین علاوه بر اون مقاله هم ملاک خوبی نیست.فقط مونده بگیم سوابق تحصیلی هم ملاک نیست.اون وقت دیگه نه ملاک آموزشی میمونه نه ملاک پژوهشی نه آزمون سنجش!

رضا
رضا

وقتی دانشگاه امیر کبیر کف تراز را صفر اعلام می کنه یعنی پذیرفته آزمون سنجش ملاک خوبی نیست.پس چی خوبه؟ لابد باید دوره ارشد دانشجوی خود دانشگاه باشی! یعنی رابطه بجای ضابطه.

سعید ب.
سعید ب.

در دوره پست مدرن هیچ روایتی غالبی وجود ندارد….!ضض

کنکوری دکتری حقوق
کنکوری دکتری حقوق

دکتر شریعتی

مسعود به حامد
مسعود به حامد

تا حالا هر چی دوستان من رفتن برای مصاحبه امیرکبیر، چیز خوبی ازش نگفتن. امیرکبیر خیلی به دانشجوهای خودش بها میده و به دانشگاه های خوب دیگه خیلی کم بها میده. دوستان من همگی فارغ التحصیل دانشگاه های برتر بودن که اینو گفتن!!!

مونیکا- شیمی
مونیکا- شیمی

درود بر شما… واقعا که حرف دل منو زدید..دوست عزیز اگه اینطوری نبود که الان ما جهان اول بودیم..استاد من بخاطر اینکه کارم جواب بگیره و مقاله بدم، اونم بدون کوچکترین راهنمایی، بدترین فشارهارو بهم وارد میکردن، یک جو پر از استرس که هر آنچه هم یاد گرفته بودم از یادم برد!!!

...
...

پس من خیلی خوش شانس بودم که بهترین استاد نصیبم شد. همیشه راهنمایی های ارزنده بهم دادن. هر موقع نگران بودم که جواب نمیگیرم راهکار ارائه دادن و آرومم کردن. به لطف خدا نتایج خوبی هم گرفتم و چندین مقاله آی اس آی و علمی پژوهشی معتبر خارجی ارائه کردیم. هم اکنون هم با هم همکاری داریم و انشالله کار رو میخوایم ادامه بدیم.
انشاالله نصیبتون بشه یه همچین استادی.

آفـتابـــــــ گـردان
آفـتابـــــــ گـردان

فکر می کنم این معضل بیشتر مربوط به ساز و کار کلی سیستم آموزشی کشوره، یه جورایی مدرک گرایی میشه بهش گفت وگرنه خود اساتید اینهایی که شما گفتین رو می دونن و باور دارن و خیلی مواقع اصلا بهایی نمیدن به مقالات، کتب و رتبه حتی

چون شناخت دانشجو شاید پرارزش تر باشه
همینی که موجب بی عدالتی میشه و اسمشو میذاریم گرفتن دانشجوهای خودشون و دوسش نداریم به نحوی از همین مطالب صریح شما نشات میگیره و حق هم هست

استاد میگه من این آدم رو میشناسم
میتونه
میتونه موثر باشه
قلق همدیگرو میدونیم
زمینه های کاریمون یکسانه و دلایل بسیار دیگر

امیر
امیر

امیر کبیر هم ازمون کتبی میگیره؟ منابعش کجا اعلام شده؟

کنعانی
کنعانی

بعضیا معتقدن دانشجوی دکتری یعنی تحقیق و فقط تحقیق و فقط تحقیق-اگه اینجوره پس اساتید ما باید از این نظر الگو باشن ولی با این غربالگری پیچ در پیچ چند مرحله ای که حسابی وقت همه اساتید کشور رو قراره به مدت دو سه ماه بگیره دیگه کی وقت میکنن به تحقیق برسن؟

سعید ب.
سعید ب.

اساتید یه روز صبح تا ظهر در مصاحبه می نشینند و خلاص!

کنعانی
کنعانی

لابد همین صبح تا ظهر میخوان غربالگری مرحله اول رو انجام بدن و سوابق آموزشی هزار نفر یا بیشترو که فقط تو یه رشته اسم نوشتن بررسی کنن و مقدمات مصاحبه رو انجام بدن و مصاحبه کنن و بعد امتیازا رو بررسی کنن و جمع بزنن و بعد بفرستن به سنجش؟

فیزیک ب
فیزیک ب

م فردا ازمون msrt دارم هیچی هم لیسینینگ کار نکردم..چیکار کنم

نیلو
نیلو

لسینینگ ۳۰ تا سواله. نمره منفی هم نداره. بقیه رو سعی کن درست بزنی. نگران نباش خیلی ها لسینینگ کار نکرده می رن. موفق می شی ایشالا

فیزیک ب
فیزیک ب

مرسی نیلو جان

ستاره خاموش
ستاره خاموش

كاشان تراز بالاي ٢٠٠٠ امير كبير بدون ترااااز

اميرکبيرى
اميرکبيرى

سلام من خودم ارشد اميرکبير بودم ولى واقعا از اين بابت خيلى ناراحت شدم که ازمون سنجش ناديده درنظر گرفته مى شه من خيلى براى اين ازمون وقت گذاشتم اگه نمره ازمون در نظر گرفته مى شد خيلى از دانشجوهاى اميرکبير که ارشد هم با معدلات متوسط بدون کنکور اومده بودن بالا حذف مى شدند

..
..

سلام/قبولی در پردیس امیرکبیر چطوره؟ میخوام بدونم مثل روزانه یا شبانه روش رقابت هست؟؟

مهندسی آی تی-شبکه
مهندسی آی تی-شبکه

منم وقت گذشتم واسه آزمون از تابستون، من علم وصنعتی هستم خوب وقتم رو میذاشتم واسه زبان و مقاله

علی
علی

سلام برادر علی نمیدونم چرا فکر میکنم شما رو میشناسم !!!

حسابدار خسته!!
حسابدار خسته!!

از دانشگاه های تربیت مدرس، مازندران، اهواز و… خبر دارم که اصلا اعضای گروه در جریان نیستن و میگن تصمیم با دانشگاه و سیاست های کلان است!!!!!!
یک هفته دیگه استرس رو تحمل کنیم تموم میشه!!!!!!

فقط امیدوارم امتحانها رو خرداد یا تیر برگزار کنن که کمی بتونیم بخونیم با این منابع عجیب و غریبی که معرفی کردن!!

ریاضی کاربردی
ریاضی کاربردی

کسی خبری از دانشگاه مازندران نداره؟؟؟؟؟؟ یعنی از چه ترازی میتونن برن واسه مصاحبه؟؟؟!!!!

Delara
Delara

بچه ها ميشه بگين چجوري ميشه مداركمونو بفرستيم واسه امير كبير؟

علی
علی

این داوطلبان لازم است از تاریخ شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ لغایت دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ به سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه (ثبت نام دوره دکتری سال ۱۳۹۵) مراجعه و کلیه اطلاعات و سوابق شخصی، آموزشی، پژوهشی، تدریس، اشتغال و … ، همچنین رشته/گرایش/محل‌های مورد نظر خود را طبق راهنمای مربوطه وارد سامانه نمایند.

محمد
محمد

بچه ها من کارشناسی و ارشد رو شهرستان خوندم. دو تا آی اس آی دارم نمره پایان نامم بیست شدم. رشتم ریاضیه. بنظرتون امیدی هست؟

.................
.................

امیدت به خدا باشه ………..توکل کن حتما قبول میشی.

سارا
سارا

شما گرایش آنالیز هستین

محمد
محمد

نه کاربردی

به محمد
به محمد

رتبه وترازتون چند شد؟

دكتري كامپيوتر ٩٥
دكتري كامپيوتر ٩٥

دانشگاه اميركبير مگه حسابداري هم برميداره؟!

حسابدارررررررررررررررررررررررررررررررری
حسابدارررررررررررررررررررررررررررررررری

نه بابا، همینجوری نظرمو گفتم

ایران
ایران

بچه های انسانی مثل حقوق بدونید که تراز بالا میخوایم. و نمیدونم علتش چیه
چون دانشگاه کاشان _دانشگاه درجه سوم_ واسه جزا تراز 4400 میخواد!!!

کریم
کریم

میشه بگید چند نفر تا تراز 4400 هست؟

ایران
ایران

تا جایی که منم میدونم رتبه 350 ترازشون حدود 4500 بود

حسابدارررررررررررررررررررررررررررررررری
حسابدارررررررررررررررررررررررررررررررری

اینو از کجا فهمیدی شما؟

یکی_برقی_کنترلی
یکی_برقی_کنترلی

سلام. خدمت همه دوستان عرض کنم که کلا رو پذیرش دانشگاه امیر کبیر حساب باز نکنید به چند دلیل: من ارشد صنعتی شریف بودم و چند دوره مصاحبه ای که دانشگاه ما انجام شد هیچ یک از اساتید رغبتی به برداشتن دانشجو های امیر کبیر نداشتن چون میدونستن که دانشگاه امیر کبیر دانشجو های خودش رو بر میداره. از طرفی تو مصاحبه دانشگاه امیر کبیر تو همون جلسه مصاحبه بهت میگ که اولویت با دانشجو های خودمونه و به نحوی به اطلاعتون میرسونن که ظرفیت خللی برای شما وجود نداره. از طرفی دیگر با توجه ضریب هایی که برای کیفیت… ادامه نظر»

حسابدارررررررررررررررررررررررررررررررری
حسابدارررررررررررررررررررررررررررررررری

بچه ها مهمترین مسئله اینه که اون کسی که زحمت کشیده قبول بشه، هم باید رزومه خوب باشه و هم رتبه.
من بعضی از این کامنتها درکش برام مشکله، مگه میشه رزومه خوب باشه ولی رتبه خوب نباشه.
کسی که ادعا می کنه من 4 تا کتاب و 7 مقاله و مدرک زبان و … دارم پس باید بتونه کنکورم رتبه خوب بیاره؟چرا نیاورده؟
اون کسی هم که رتبه خوب داره باید بره تلاش کنه و رزومشم قوی کنه که قطعاً با تلاشی که در کسب رتبه خوب کرده با همون تلاشم می تونه رزومه خوب کسب کنه

رضا
رضا

با یه دست نمیشه چندتا هندونه برداشت! اون وقت باید تا چهل سالگی صبر کرد.

فاطمه
فاطمه

خب چه ربطی داره؟ شاید وقت نکرده واسه کنکور بخونه، کنکور که همش درک مطلب نیست چهارتا فرمولم باید حفظ کرده باشی

کریم
کریم

دانشگاه امیرکبیر در اطلاعیه قبلی گفته بود آزمون سنجش 20 درصد موثره و نه بیشتر
پس اگه تک رقمی شدی اگه رتبه برتری احسنت اما فقط 20 درصده
80 درصد دیگه رو سعی کن کامل کنی

علیرضا
علیرضا

فقط بچه های خودشو میگیره. خیالت راحت
امیرکبیر معروفه

آفـتابـــــــ گـردان
آفـتابـــــــ گـردان

امیرکبیر هیچ جا نگفت 20%، اگر از من بپرسید اینکه رتبه سنجش رو هم جز موارد آموزشی آوردن صرفا دورهمیه، اگر کسی رتبه اش خوب باشه بهش امتیاز بیشتر میدن وگرنه از بقیه امتیازا میتونن این ضعفش رو جبران کنن

ایمان
ایمان

20% علاوه بر کنکور سنجش شامل سوابق آموزشی هم میشه پس همش آزمون سنجش نیست شاید کمتر از 10% باشه تاثیر آزمون سنجش

سید
سید

دوستان
هیچ کدوم از شما نه ناراحت باشید و نه خوشحال
اونایی که رتبه خوب دارن باید رزومه پژوهشی خوب هم داشته باشن
اونایی هم که رتبه خوب ندارن بازم باید رزومه پژوهشی خوب داشته باشن
در هر صورت غصه نخورید

صنایع
صنایع

سلام .. سازمان سنجش در اردیبهشت دیگه کارنامه ایی مبنی بر دانشگاهایی که دعوت به مصاحبه شدیم رو منتشر نمیکنه؟ یعنی خودمون باید بر مبنای تراز اعلام شده دانشگاهها بریم برای مصاحبه؟

صنایع
صنایع

سلام . سازمان سنجش در اردیبهشت دیگه کارنامه ایی مبنی بر دانشگاهایی که دعوت به مصاحبه شدیم رو منتشر نمیکنه؟ یعنی خودمون باید بر مبنای تراز اعلام شده دانشگاهها بریم برای مصاحبه؟

دكتري كامپيوتر ٩٥
دكتري كامپيوتر ٩٥

مهندسي كامپيوتر- گرايش هوش
ارشد: اميركبير- معدل ١٧.٤٣
پايان نامه: ١٨.٥

يه مقاله isi در springer
٣ تا مقاله كنفرانس
٢ ساله فارغ التحصيل شدم

با استعداد درخشانم ثبت نام ميكنم

به نظرتون رزومه م در چه حديه؟!!

آفـتابـــــــ گـردان
آفـتابـــــــ گـردان

به نظر من خوبه، با توجه به اینکه زیاد از فراغتتون نگذشته
نمراتتون هم خوبه نسبت به دانشگاه، البته من فیزیک رو میدونم که واقعا سخت نمره میدن.نمیدونم توی کامپیوتر اوضاع چطوره

نیلو
نیلو

تمام شرایط قانع کننده رو دارین. با جسارت و اعتماد به نفس در مصاحبه شرکت کنید.

دكتري كامپيوتر ٩٥
دكتري كامپيوتر ٩٥

بابا بيخيال
حالا كه اعلام كرده
بيايد بگيد رزومه تون چيه لطفا؟ و همچنين رشته و گرايشتون.
بفهميم كجاي كاريم..

سها-IT
سها-IT

شما در راس کاری عزیزم چون دانشجوی امیرکبیری.
رزومه ی من از شما پرتر هست و همینطور رتبه م. تنها مشکل اینه که دانشگاهای تهران نبودم. نمیدونم برم برای مصاحبه یا نه.

فرشته
فرشته

دوستان این نوع پذیرش این دانشگاه نه به نفع کسایی هست که رزومه پژوهشی بهتری دارند و نه کسایی که رتبه های خوبی دارند. به دلیل اینکه فقط کسایی که رزومه آموزشی خوبی دارند به مصاحبه دعوت می شوند و این یعنی فقط دانشجویان دانشگاههای تهران شانس دارند. بازم گلی به جمال دانشگاههایی که ازمون برگزار می کنند انگار روند پذیرش منطقی تری دارند……

ترمه
ترمه

این اطلاعیه چرا در سایت امیرکبیر نیست؟

دکترای فارغ التحصیل برنامه درسی
دکترای فارغ التحصیل برنامه درسی

هست خوب دقت کن ان را می یابی من ان را خودم دیدم

علی
علی

سلام دوستان از رزومه هاشون بگن دانشگاه امیرکبیر کف نمره نگذاشته. دیگه از مباحث بیخود بپرهیزیم الان وقت اونه ببینیم کی چیکارست. رزومه هاتونو بگید ببینیم چقد امید داریم. من خودم اینه رزومه تقریبیم: -ارشد عمران-سازه روزانه سمنان – معدل 16.70 -نمره پایان نامه 19.75 پایان نامه آزمایشگاهی عددی – دارای یک مقاله آی اس آی چاپ شده در نشریه ساینتیا ایرانیکا دانشگاه شریف نمایه شده در ساینس دایرکت با ایمپکت 1.03 -یک مقاله اکسپت شده آی اس آی در نشریه استیل اند کامپوزیت استراکچرز کره جنوبی تکنو پرس با ایمپکت 5 ساله 1 -یه مقاله آی اس سی چاپ… ادامه نظر»

تارا
تارا

رزومه من
رتبه تک رقمی در کنکور سنجش
ارشد و لیسانس دولتی شهرستان
پایان نامه : دفاع نکردم
مقاله : یک همایش استانی

دکترای فارغ التحصیل برنامه درسی
دکترای فارغ التحصیل برنامه درسی

شما اولا دفاع نکردی وهیچ مقاله ای هم نداری روز مصاحبه از شما بایان نامه میخواهند و مقاله ای کاش 3 رقمی بودی و 7 تا مقاله قبولی ات صدر صد بود. سال قبل رتبه 5 بخاطر نداشتن مقاله در دانشگاه هرمزگان قبول نشد

الهام
الهام

اصلا ناامید نباش خودت رو فقط در مصاحبه نشون بده و اعتماد به نفس داشته باش

علیرضا
علیرضا

برو شریف بشین دیگه شما. ماشالله به رزومه!

saba
saba

شما تراز کنکورتون چنده؟

علی
علی

ترازم 4000 شده حدودا.

داوطلب دکتری 95
داوطلب دکتری 95

البته بگم
پیش داوری نکنید، صبور باشید و توکل به خدا کنید.تا اول خرداد همه چیز معلوم می شه ان شا الله

shiva
shiva

دوستان من در انتخاب رشته فقط پردیس امیرکبیر رو زدم.یعنی الان فقط میتونم فقط برا پردیس برم مصاحبه؟از لحاظ آموزشی و پژوهشی در سطح بالایی هستم.نمیدونم چرا انتخاب رشته رو ایجور خراب کدم

زهرا
زهرا

تو غربالگری اولیه نوشته نمره ازمون سازمان سنجش اموزش کشور . پس نمره ازمون اسفندم موثر دوستان دقت کنید

نیما
نیما

اینکه همه میتونن نامنویسی کنن، با توجه به بند 2 غربالگری نخست، که نام دانشگاه محل تحصیل ملاک هست بچه های خود دانشگاه مقدم هستن چون در مرحله 1 به رتبه اشاره نشده.
اساس برگزاری آزمون سراسری هم جلوگیری از همین کار بود.

نیما
نیما

یه اشتباه کردم که تصحیح میکنم: در مرحله 1 گفتن که نمره آزمون هم موثره.

علی
علی

من توی یه رشته علوم پایه امتحان دادم هیچ سوالی به رشته من ربط نداشت وقتی دیدم اینطوره .کلا خودمم خسته نکردم دو تا استعداد زدم یک زبان .بعدش رتبه من اومده.از پنجاه درصد شرکت کننده ها برتر بودم البته من حدود 25 مقاله ای اس ای دارم .ومدرک تافل و ام اس ارتی و ام اچ ال ای هم مدارک زبان گرفتم

sani
sani

واقعا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ارزیابی تخصصی شرکت می کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دانلود
دانلود

دوست عزیز اگر مقالاتتون غیر مرتبط باشه کلا هیچ کدوم نمیتونه ملاک پیروزی شما باشه!

صراحت
صراحت

خیلی از داوطلبان از این گله میکنن که آزمون تستی سنجش ملاک خوبی نبود و شاد هستن از اینکه ملاکهای “مطمئن تری” مثل رزومه بره تشخیص صلاحیت داران استفاده میشه-اما اگه آزمون تستی و “چهار تا تست” ملاک نیست پس همه گزینشهای قبلی تستی ما در دوره های کنکور دیپلم به کارشناسی، کنکور ارشد، آزمون های بین المللی زبان مثل تافل و آیلتس و غیره هم معتبر نبودن و نیستن و نمرات کارنامه های لیسانس و ارشد ما هم معتبر نخواهد بود چون بر اساس گزینش اولیه غیر معتبر وارد این دوره ها شدیم، و به همین دلیل مقالاتی که… ادامه نظر»

سپیده
سپیده

چقد فلسفی کردین موضوعو

علی
علی

دوست گرامی مورد اول کیفیت کنکوری که در دوره دکتری برگزار میشه به هیچ وجه قابل مقایسه با کنکور لیسانس و ارشد نیست
مورد دوم اینکه ماهیت دوره دکتری متفاوت هستش و یعنی پژوهش
هیچ جای دنیا این دوره آزمون تستی برای ورود نداره

مهندسی ای تی-شبکه
مهندسی ای تی-شبکه

آفرین منم کاملا موافقم

محمدحسن
محمدحسن

افرین صراحت

صامتان
صامتان

عزیز
کنکور دکتری با لیسانس و کاردانی و… فرق داره

م
م

تفاوتی نداره اتفاقا مهمترم هست چون از تخصص دانشجو سوال میاد

r
r

راضیم ازت صراحت.

جواب
جواب

دوست عزیزم دکتری فرق داره با لیسانس و ارشدقبول کنین که در دکتری پژوهش محور چیرای دیگه مثل مقاله زبان و دانشگاه قبلی مهم تره

امیرحسین
امیرحسین

برادر من الآن کدوم دانشگاه خارجی به درد بخور از آدم برای اپلای آزمون تستی می گیرن؟ شما یه آزمون دو سه ساعته رو با سوابق دو و چهار ساله مقایسه میکنی که آزمون هاش همگی تشریحی بودن. به علاوه مقاله آی اس آی مگه با چهار تا تست که واقعا در تصحیح همون هم بسیار جای شک وجود دارد قابل مقایسه است. هر مقاله ژورنالی توسط چند متخصص همون حوزه بررسی میشه. این ها اصلا قابل مقایسه نیستند. حتی اگر طرف با همین آزمون به ناحق دانشگاه رفته باشه دیگه نمیشه سال ها به ناحق تحصیل با معدل خوب… ادامه نظر»

مهندس شیمی
مهندس شیمی

دوست عزیز تمام امتحاناتی که اسم بردین همه شون استاندارد هستن ولی در مورد دکترا اینطوری نبود..الآن 3-4 ساله داره برگزار میشه هیچ سالی استاندارد نبوده نه توی طرح سوالات و نه توی گزینه ها….

علی
علی

دیگه بسته دکترهایی که فقط بلدن چهارگزینه ای جواب بدن. مملکت از این به بعد محقق میخواد نه کسی که بتونه سوالای کنکور رو با فلان شیوه های تست زنی جواب بده.
در ضمن هرکسی خودشو تا این حد میرسونه که کنکور دکتری بده، شما خیالت راحت تا دلتون بخواد درس خونده و حسابی زحت کشیده که لیسانس و فوق لیسانس گرفته … دکتری یعنی محقق به معنای واقعی …

سولماز
سولماز

سلام دوستان
این اطلاعیه رو چرا توی سایت دانشگاه نزدن؟؟؟
یا اینکه من ندیدم
لطفا راهنمایی کنید

علی
علی
دکترای معماری کامپیوتر
دکترای معماری کامپیوتر

فکر میکنم به این علت که گفتن از تاریخ 11 اردیبهشت نه حالا

s.h
s.h

این دانشگاه ب این دلیل اینکارو کرده تا دانشجوهای خودش ک تراز پایینی دارن بتونن بیان مصاحبه، بعدشم فقط اونارو میگیرن نه از دانشگاههای دیگه

مهندسی ای تی-شبکه
مهندسی ای تی-شبکه

دقیقا

دكتري كامپيوتر ٩٥
دكتري كامپيوتر ٩٥

نه بابا
اين خبرام نيست
من خودم ارشد دانشجوي اميركبير بودم. الانم چون رزومه قوي اي ندارم هيچ اميدي ندارم
به استادم گفتم من و برميداري؟ گفت يه رقابته، توام مثله بقيه مقايسه ميشي.
فقط تو شرايط مساوي اينكه دانشجوي اميركبير بودي اولويت داري

سپیده
سپیده

آخه چرا تاریخ مصاحبه ی شریف و امیرکبیر یکسانه؟؟؟ همتون انقدر خوشحالین اصلا متوجه این موضوع نشدین. یعنی واقعا روز دیگه ای نبود بذارن واسه مصاحبه؟؟ همیشه باید یه چیزی باشه که ما رو حرص بدن

حمید
حمید

بله واقعا منم فکر میکردم به همین .حالا باید چیکار کنیم؟من که نمیکشم فقط شریف رو میرم

دكتري كامپيوتر ٩٥
دكتري كامپيوتر ٩٥

هر دو گفتن در صورت تداخل عوض ميكنن تاريخ و ديگه

داوطلب دکتری 95
داوطلب دکتری 95

دوستان سلام
یک نکته مهم: اول این که خدا رو شکر همه می تونن ثبت نام کنن توی سامانه. اما نوشته غربال گری اولیه بر اساس سوابق اموزشی هست. پس اگر کسی رزومه پژوهشی خوبی داشته باشه اما سوابق اموزشی خوبی نداشته باشه پس به مرحله دوم نمی ره ظاهرا.
فکر کنم برداشتم درسته. آیا این طوری نیست؟ درسته که شما همه مدارکتون رو اپلود می کنید اما اونا توی مرحله اول تمرکزشون روی سوابق اموزشی هست. درست می گم دیگه. این طوری نیست؟ دوستان لطفا راهنمایی کنید و اظهار نظر.
مرسی

سپیده
سپیده

بله درسته. درواقع مبناشون جواب دادن تستی به سوالات و سه ساعت کنکور نیست. مبناشون شش سال زحمت کشیدنای ماست. چه بسا افرادی با معدل پایین یا از دانشگاه های پایین ، صرفا با خوندن روش تستی و تست زنی تونستن رتبه ی خوب بیارن که دلیلی بر برتری شون نیست. واقعا روش درستیه. سوابق پژوهشی و مقاله در روز مصاحبه ارزیابی میشه. الان سوابق آموزشی برررسی میشه. خیلی خوبه

امین
امین

ما دانشگاه آزادیها پس امیر کبیر رو انتخاب نکنیم؟؟؟؟؟؟

دکترای معماری کامپیوتر
دکترای معماری کامپیوتر

خب انتخابش که ضرر نداره نه ؟

داوطلب فنی جدید
داوطلب فنی جدید

نه به نظرم

این دانشگاه ها ما رو راه نمی دن حتی اگر پژوهشی خوب باشیم

علي
علي

بالاخره دانشگاه هاي ايران راه اصلي خودشون رو پيدا كردند. دوره دكتري يعني تحقيق تحقيق تحقيق و بازم تحقيق. استاد من كه درجه علمي استاد تمام رو داره به من ميگفت دانشجوي دكتري بايد شب و روز تحقيق كنه و ما درس خون به هيچ وجه لازم نداريم و يه عده اي رو سازمان سنجش هر ساله تحميل ميكنه و ما مجبوريم هر ساله بين بد و بدتر، بد رو انتخاب كنيم.

صامتان
صامتان

متاسفانه سال بعد باز شرایط عوض میشه
امسال سال رزومه برتر هاست
سال بعد دوباره سال دوستان چهارگزینه‌ای و تستی

مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی

این تحقیق ومقاله وپایان نامه های ماکه کپی هستن به هیچ دردی نمیخورن

م
م

بیگ لایککککککککک

.....
.....

لایک

f
f

درود بر شما تینا فک کنم خیابون انقلاب نرفتن ببینن موسسات چه راحت مقاله تقلب مینویسن واسه دانشسجوها

سجاد
سجاد

اکثر مقاله های اینجوری تو جاهای سطح پایین چاپ میشه و استادای دانشگاه ها میشناسن. ضمن اینکه اگه دقت کنید، امیرکبیر اعلام کرده بیشترین وزن رو مصاحبه تخصصی داره. وقتی دو تا سوال در مورد رشته طرف ازش بپرسن همه چی معلوم میشه.

م
م

وزنشون بالاست با ایمگپت 2دارن چاپ میکنن سه بار از رو مقاله بخونن مثل بلبل تو مصاحبه موقع سوالات چهچهه میزنن

علیرضا
علیرضا

همه این مجلات میره تو لیست سیاه به زودی. نکنید این کار رو با خودتون. یک عمر نقطه سیاهی میشه تو رزومتون

آفـتابـــــــ گـردان
آفـتابـــــــ گـردان

تحقیقات، مقاله و پایان نامه شما شاید کپی باشه اما نمی تونید به همین سادگی تعمیمش بدین

من خودم برای 1مقاله کنفرانس داخلی دقیقا 1ماه وقت گذاشتم، البته قبل دفاع ارشدم بود و کم تجربه تر از حالا بودم. مقاله ام هم شفاهی شد و این از نظر استادم خیلی خوب بود. پایان نامه ام رو ماهها با زحمت نوشتم و…

واقعا این نگاه درست نیست

علی
علی

کاش بقیه دانشگاه ها هم همین کار رو بکنن
توی برخی از رشته واقعا کنکور امسال بسیار الکی بود و اصلا معیاری برای سنجش افراد نبود
خداروشکر با این کار دانشگاه امیرکبیر کسایی که واقعا لیاقت ادامه تحصیل رو دارن میتونن خودشونو تو مصاحبه نشون بدن

صراحت
صراحت

سلام-دلیل شما چیه که میگید کنکور امسال معیاری برای سنجش افراد نبود؟ طراح سوالات کنکورها و ایجاد کننده تمام نظامهای دانشگاهی ما همین اساتید دانشگاهها هستن-پس چطور شما میگید که این اساتید از طریق کنکوری که خودشون، طراح نحوه ایجاد و برگزاری و سوالات اون هستن معیار خوبی بره سنجش افراد نتونستن بسازن ولی همین اساتید موقع مصاحبه میتونن معیار مناسبی بره تشخیص افراد به وجود بیارن؟ اگه رتبه شما خیلی خیلی عالی می شد و بعد از اعلان رتبه ها میگفتن رتبه تنها ملاک قبولیه و شما میتونستین بر اساس فقط همین رتبه هر جای دلخواه قبول بشید باز… ادامه نظر»

مهندسی ای تی-شبکه
مهندسی ای تی-شبکه

موافقم

حامد
حامد

دوست عزیز
من پارسال رتبم 6 شد رد شدم امسال رتبم38 شد
وقتی میگن امسال رتبه ملاک معتبری نیست به این دلیله از گرایش ما فقط یه درس توی کنکور ازش سوال اومد ولی تراز و رتبه ما بین همه گرایش ها سنجیده شد

صامتان
صامتان

بله می گفتیم
کنکور هم در خیلی از رشته ها ترکیب شده بود و برخی متضرر شدن

محمدحسن
محمدحسن

افرین صراحت

ایمان
ایمان

عالیییییییییییییییییییییییی
منکه همه دوران تحصیلو صرف مقاله کردم و زیاد درس نخوندم خیلی نامردی بود به خاطر یه کنکور مسخره نتونم قبلو بشم
ای کاش همه دانشگاه ها از امیرکبیر یاد بگیرن
فقط کاش همون درصد آزمون سنجش هم حذف میشد خیالمون راحت!!

ماری
ماری

مقاله بدون دونستن تئوری؟

مهندسی ای تی-شبکه
مهندسی ای تی-شبکه

دقیقا

دكتري كامپيوتر ٩٥
دكتري كامپيوتر ٩٥

مهندسي اي تي رتبه ت چند بوده؟ رزومه ت چطور؟

saba
saba

چطوری بدون درس خوندن مقاله میدادین؟ بدون اینکه مطالعه داشته باشین؟ خیلی جالبه

ایمان
ایمان

من گرایش ساخت و تولید بودم و گرایش ما تو کلا یه گرایش تحقیقاتی و فنی هست و زیاد تئوری توش دخیل نیست. یعنی تئوری زیاد بدرد بخور نیس در واقع!

نادیا
نادیا

خیلی عااالی.. واقعا این شرایط عادلانه ای شد

مهندسی ای تی-شبکه
مهندسی ای تی-شبکه

هیچم عادلانه نیس

....
....

این مدل یعنی اساتید هر کی رو خواستن میگیرن فقط سلیقه اساتبد. رتبه علمی، سوابق، رزومه هم کشکه

رحمان
رحمان

وای خدای من
باورتون نمیشه چقدر خوشحالم
پارسال همین رتبه برتر ها که فقط به مدد 4 تا تست دعوت میشدن نگذاشتن من برم مصاحبه
امسال بالاخره می تونم رزومه ام رو نشون بدم حداقل
خدایا شکرت

خدا کنه همه نتایج زحماتشونو ببینن..
خدا کنه همه نتایج زحماتشونو ببینن..

مطمئن باشین رتبه رو هم در نظر میگیرن و چیزی که براشون مهمه اینه که سطح دانشگاه با پذیرش دانشجوهای توانمند بالاتر بره. کسی که هم رتبه و هم رزومه خوب داره قبول میشه.

تیدا
تیدا

مطمعن باشین تراز در اعلام نتیجه نهایی تاثیر داره همه رو دعوت میکنن که یه پولی به جیب دانشگاه بره٬ بچگانه اس که فکر کنین تراز مهم نیس

حسابدار خسته!!
حسابدار خسته!!

دانشگاه هایی که حسابداری دارن این کار رو نمی کنن… چرا؟ من با 6 تا پژوهشی داخلی چاپ شده (4 تا در دست داوری)، 2 تا ترویجی، 14 کنفرانس، 2 تا کتاب، پایان نامه 20، شاگرد اول ارشد یکی از بهترین دانشگاه های ایران، 2 مقاله خارجی معتبر، سابقه تدریس در دانشگاه سراسری، هنوز دو سالم نیست که دانش آموخته شدم چرا نباید براساس رزومه ام جذب بشم؟ واقعا اون عزیزی که رتبه خوب داره بیشتر از بنده زحمت کشیده؟ متاسفانه دانشگاه های ما نمیدونن که پژوهشگر میخوان یا رتبه خوب…. میگن هر دو باید باشه که به تعداد انگشتهای… ادامه نظر»

علي
علي

ايشالا امسال سال من شما و امسال ماست كه انصافا حقمون پايمال شده.
من ميدونم كار پژوهشي و چاپ مقاله چقدر سخته.
دوست عزيز شما وارد دكتري ميشه …

حسابدار خسته!!
حسابدار خسته!!

مرسی علی جان ان شاا. شما هم قبول میشی.. خدا کنه دانشگاه هایی مثل تهران، مدرس، مازندران، شیراز و.. هم حد نصاب کمتری اعلام کنن… یا سوابق رو بررسی کنن…

اعظم
اعظم

منم موافقم
نگارش مقاله و موفقیت های خارج دانشگاهی چه بسا سخت تر از نمره گرفتن است
و باید وزن رزومه پژوهشی بالاتر از رزومه آموزشی باشد
چراکه قرار است شخص پژوهشگر شود در دوره دکتری

Maryam
Maryam

ووووای خیلی خیلی خوشحالم
خدایا شکرت
برای یکبار هم که شده عدالت داره اجرا میشه
و کسی که لایق باشه وارد میشه نه کسی که صرفا چهارتا تست زده و توو دوران تحصیلیش اندازه ما به خودش زحمت نداده….

مهندسی شیمی
مهندسی شیمی

احسنت بردانشگاه امیر کبیر.
خیلی عالیه که تراز نذاشته احسنت.
خوش بحال اونایی که قبول میشن مرحله اول…
من معدل کارشناسیم خ پایینه..توی یکی از دانشگاههای دولتی سطح پایین شهرستان هم خوندم کارشناسیمو..
ولی دانشگاه ارشدم بد نبود.رتبم هم بد نیست..
توکل بر خدا.

میعاد 22
میعاد 22

به سبک جناب خان بخونید :
خدافظظظظ کنکور سنجش خدافظظظظظ

حامدوند
حامدوند

هی گفتیم کف تراز ها بالا نیست کسی گوش نکرد
فقط و فقط رزومه مهمه
در دانشگاه هایی که خودشون امتحان دارن امتحام کتبی هم مهمه
نمره سنجش هم یه تاثیری داره ولی خیلی کم

محمدحسن
محمدحسن

باید بین اونایی که رتبه خوب دارن و اونایی که ندارن فرقی باشه و اگه نباشه واقعا بی عدالتیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سیا
سیا

بی عدالتی نبود که رشته سازه هیدرولیک حتی یه سوال مرتبط از رشتش تو کنکور سنجش وجود نداشت؟؟؟ و خیلی رشته های دیگه مثل این رشته؟؟؟
حالا یهو بی عدالتی شد؟؟

محمدحسن
محمدحسن

من از هر جهت(رزومه—-و رتبه)خدا رو شکر مشکلی ندارم.به هر حال اونایی که رتبه شون خوبه می تونستن به جای این همه وقتی که گذاشتن برن رزومه قوی کنن.شما نگران نباشید!!!!!!!!!!!

.................
.................

دستشون درد نکنه واقعا که دانشگاه عالی هست رشته من طوی امیرکبیر نیست ولی بچه ها ایشالا که امیر کبیر قبول شید………….توکلتون به خدا باشه

abbasihsn
abbasihsn

خیلی خوب شد…
انصافا خیلی نامردیه کسایی که تو دانشگاهای تراز اول درس خوندن بیان برن دوباره آزمون بدن و کسایی که تو دانشگاهای متوسط به پایینم هستن همین کارو بکنن!
اصلا کنکور تو مقطع دکتری واقعا بی معنیه!!!
ملاک اصلی باید سوابق تحصیلی باشه…
خدا کنه صنعتی شریفم اینکارو بکنه که خیالمون راحت شه…

Sina
Sina

پس اونايي كه واسه كنكور دو سال جون كندن چي دوست من؟:(

سجاد
سجاد

کلا معیار باید سوابق تحصیلی باشه، چون دانشجوی دکترا یعنی محقق نه کسی که تست کنکور رو سریعتر میزنه

سارا
سارا

خیلی عالیه خداکنه دانشگاه تهرتن هم همینطور بشه افرین به عقل و درایت اساتید این دانشگاه

power
power

مگه داریم،مگه میشه!!!عجایب ۷گانه رو هم پشت سرگذاشت.

saba
saba

این روش درست نیست..خلاف اون چیزیه که از اول سازمان سنجش اعلام کرد..قرار بود کنکور غربالگری اولیه انجام بده نه اینکه همه بتونن برن مصاحبه!!!!!! اینجوری که اصلن نقش کنکور 0 شده…

کنکوری
کنکوری

یعنی اینکه6 ماه نشستم درس خوندم و رتبه 12 آوردم هیچ!
اگه از قبل میدونستم تو این 6 ماه دو مقاله خوب مینوشتم و برای این آزمون که همه دانشگاهها یا گفتن بی تاثیره یا 10 تا 20 درصد موثره اصلا درس نمیخوندم.
من موندم چرا باز یه سری طرفدار این طرح فعلی هستند.

صنایع
صنایع

آیا بد تر از این هم حالتی وجود داره؟

علي
علي

اي جانم … من كه دارم بال درميارم … رزومه اي دارم در حد تيم ملي … سلام امير كبير …

راد
راد

احسنت بر شما
دکتری مال شماست
سلام بر امیرکبیر و خدانگهدار کنکور تستی

حامد
حامد

آقا دستشون درد نکنه .امتحان سنجش خیلی عجیب بود کاش همه دانشگاهها تراز صفر یا پایین اعلام کنن.مایی که از گرایشمون سوال نیومد داشتیم الکی الکی نابود میشدیم

saba
saba

اقا این چه وضعیه؟ یعنی چی اخه؟ هیچ حدنصابی نزاشتن؟؟؟؟ پس ما که اینهمه وقت واسه کنکور گذاشتیم چی؟ مستقیما بگن فقط دانشچوهای خودمون بیان مصاحبه دیگه از چی خجالت میکشن؟ اینهمه ما رو سر کار گذاشتن اخرشم بدون حدنصاب؟!!!!

Sina
Sina

باورم نميشه! واقعا بغض كردم

ساداتی
ساداتی

بغض چرا؟
اگه رزومه خوبی دارین رتبه تونم که خوبه حتما موفق میشید

Hdr
Hdr

متاسفم. امثال مثه من و شما فکر می کردیم حداقل واسه اینکه برای مصاحبه دعوت بشیم اینه که درس بخونیم تا بتونیم تو امتحان سنجش رتبه خوبی بیاریم. وگرنه ما هم تو این مدت میتونستیم مقالات خوبی ارائه بدیم. نادیده گرفتن کل امتحان سنجش بی عدالتی صرف هست و هیچ توجیهی نداره. ای کاش سنجش همون اول تکلیفش رو با داوطلبان روشن میکرد. عده ای با تمام پشتکار و شایستگی که داشتن سوختند.

امیر
امیر

خوب دیگه، تکلیف مشخص شد. این دیگه چ وضعشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آفـتابـــــــ گـردان
آفـتابـــــــ گـردان

پس چرا اطلاعیه تو سایت دانشگاه نیست؟

اگه شما دیدینش کجاست!؟

رضا
رضا

واقعا جالب شد

سیا
سیا

می دونین دلم برا کی می سوزه؟؟
یه رفیق دارم رتبش 50 شده بود.نشست فکر کرد گفت من که به هر حال برا شریف و امیر کبیر دعوت نمی شم برا چی الکی بزنمشون…و حالا دوستی که تراز 2 اورده باشه می تونه برا امیر کبیر مدارک ارسال کنه چون انتخابش کرده.و این دوست رتبه 50 من…نمی تونه

سید محمد حسن رضایی دزفولی
سید محمد حسن رضایی دزفولی

اشتباه کرد دیگه
چقدر من گفتم آقا جان هر ترازی دارید بزنید از شریف تا پیام نور
هی گفتن نهههه مهمه بدونی جایی که قبول میشی بزنی

سجاد
سجاد

فکر نکنم دوستتون دلسوزی داشته باشه…
حالا میزد مگه چی میشد، فوقش دعوتش نمیکردن یا هرچی دیگه

Sina
Sina

اصلا باور كردني نيست!!!!! چرا چرا چرا ما ٢ سال عمرمون رفت پشت كنكور من پارسال با تراز ٦٠٠٠ روزانه هيچ جا دعوت نشدم!!!! خدايا به كي بگم!

صامتان
صامتان

حالا امسال که می تونید برید رو دریابید که از سال بعد دوباره با 6000 نمی تونید برید
امسال سال شماست

سید
سید

با این کار دست دانشگاه کاملا باز هست
وقتی میگه مدارک لیسانس و فوق مهمه یعنی کل دانشگاه آزادی ها خدانگهدار حتی اگه 1 شده باشن
رتبه 1 عامل در 10 عامله

آفـتابـــــــ گـردان
آفـتابـــــــ گـردان

الحمدلله رب العالمین

امیدوارم استادم انتخابم کنه…

و همه دوستانی که حقشونه و صلاحشون هم موفق بیرون بیان ازین مراحل

سولماز
سولماز

منم نديدم ميشه لطفا به منم بگيد دقيقا كجاى سايت زده

سیا
سیا

بیا….
دوستانی که می گفتن دانشگاههای برتر تراز رو مثل صنعتی شیراز اعلام نمی کنن و بالاتر می گیرن کجان؟؟؟؟
امیر کبیر اصلا همه رو دعوت کرد که…
ای جونم….امسال عجب کنکور دکتری شده
جوووووووونم

صداقت
صداقت

با اين حال معلوم مي شود كه همه سر كار هستند و كساني قبول خواهند شد كه مد نظر دانشگاه هستند و اين همه مراحل فقط اتلاف وقت است

سجاد
سجاد

ببینید مقطع دکترا یعنی محقق گرفتن، آخه دانشگاها دانشجوهایی که مثلا تستهای کنکور رو 100 درصد زده باشن چه ارزشی واسشون داره. کسایی رو میخوان که بتونه تو بحثهای علمی حرفی برای گفتن داشته باشه.
به نظرم این روند بسیار عالیه. متوجه نمیشم دانشگاه های برتر دنیا با کنکور دانشجو میگیرن یا سوابق علمی؟

Sina
Sina

خوب دوست عزيز بايد از اول اعلام ميكردن اينو! نه حالا كه ما دوسال براي كنكور زحمت كشيديم

علي
علي

با كلمه كلمه هاي گفته هاي شما شديدا موافقم

s.h
s.h

دوست عزیز. این دانشگاه ب دلیل اینکه دانشجوای خودش تراز پایینی دارن اینکارو کرده تا اونا بتونن بیان مصاحبه، بعدشم به راحتی همونارو میگیرن نه دانشگاههای دیگرو

دكتري كامپيوتر ٩٥
دكتري كامپيوتر ٩٥

يعني فقط داشتن مقاله عالي!

راد
راد

بفرمائید این هم از دانشگاه مادر فنی
اصلا ترازی نذاشته
گفته همه می تونن
نکته اش اینه : غربالگری اش بر اساس سوابقه و نه رتبه

به راد
به راد

اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه ۱۳۹۵ در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است که غربالگری اول در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ بر اساس سوابق آموزشی داوطلب و امتیازدهی به آنها انجام می‌شود. شاخص‌های اصلی بررسی سوابق آموزشی کیفیت و رده دانشگاه‌های مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور، مدت دوره تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد، مدرک معتبر زبان انگلیسی و رتبه المپیادهای کشوری دانشجویی داوطلب می‌باشند.

راد
راد

نمره سنجش یک عامل از 10 عامله