مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 95 دانشگاه لرستان

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتـری بدون آزمون برگزیدگـان علمی برای سال تحصیلی 95 – 96 در دانشگاه لرستان اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان در سال 1395 به شرح زیر است:

لینک اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان 1395 دانشگاه لرستان

جدول رشته/ گرایش پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی96-1395

ردیف

عنوان رشته/ گرایش

1

مديريت منابع خاك(زمینه فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه)

2

بيماري شناسي گياهي-  قارچ شناسي و بيماري شناسي گیاهی

3

حشره شناسی کشاورزی

4

علوم جنگل-جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

5

علوم و مهندسي آبخيزداري

6

سازه های آبی

7

زبان و ادبيات عرب

8

تاريخ-  تاريخ ايران بعد از اسلام

9

علوم اقتصادي

10

مديريت دولتي رفتار سازماني

11

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني

12

شيمي فيزيك

13

شيمي آلي

14

شيمي تجزيه

15

شيمي معدني

16

فيزيك-گرايش حالت جامد

17

فيزيك-گرايش ذرات بنيادي

18

فيزيك-گرايش اتمي و مولكولي

19

مهندسي برق-قدرت

20

مهندسي برق – الکترونیک

21

روانشناسي تربيتي

22

روانشناسي

 

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست