مدرسان شریف  کتاب مصاحبه دکتری سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی نیکفال کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 95 دانشگاه لرستان

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتـری بدون آزمون برگزیدگـان علمی برای سال تحصیلی 95 – 96 در دانشگاه لرستان اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان در سال 1395 به شرح زیر است:

لینک اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان 1395 دانشگاه لرستان

جدول رشته/ گرایش پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی96-1395

ردیف

عنوان رشته/ گرایش

1

مديريت منابع خاك(زمینه فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه)

2

بيماري شناسي گياهي-  قارچ شناسي و بيماري شناسي گیاهی

3

حشره شناسی کشاورزی

4

علوم جنگل-جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

5

علوم و مهندسي آبخيزداري

6

سازه های آبی

7

زبان و ادبيات عرب

8

تاريخ-  تاريخ ايران بعد از اسلام

9

علوم اقتصادي

10

مديريت دولتي رفتار سازماني

11

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني

12

شيمي فيزيك

13

شيمي آلي

14

شيمي تجزيه

15

شيمي معدني

16

فيزيك-گرايش حالت جامد

17

فيزيك-گرايش ذرات بنيادي

18

فيزيك-گرايش اتمي و مولكولي

19

مهندسي برق-قدرت

20

مهندسي برق – الکترونیک

21

روانشناسي تربيتي

22

روانشناسي

 

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر