مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات موسسه ابن یمین استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه لرستان

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتـری بدون آزمون برگزیدگـان علمی برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ در دانشگاه لرستان اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

لینک اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۵ دانشگاه لرستان

جدول رشته/ گرایش پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی۹۶-۱۳۹۵

ردیف

عنوان رشته/ گرایش

۱

مدیریت منابع خاک(زمینه فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه)

۲

بیماری شناسی گیاهی-  قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

۳

حشره شناسی کشاورزی

۴

علوم جنگل-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

۵

علوم و مهندسی آبخیزداری

۶

سازه های آبی

۷

زبان و ادبیات عرب

۸

تاریخ-  تاریخ ایران بعد از اسلام

۹

علوم اقتصادی

۱۰

مدیریت دولتی رفتار سازمانی

۱۱

مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

۱۲

شیمی فیزیک

۱۳

شیمی آلی

۱۴

شیمی تجزیه

۱۵

شیمی معدنی

۱۶

فیزیک-گرایش حالت جامد

۱۷

فیزیک-گرایش ذرات بنیادی

۱۸

فیزیک-گرایش اتمی و مولکولی

۱۹

مهندسی برق-قدرت

۲۰

مهندسی برق – الکترونیک

۲۱

روانشناسی تربیتی

۲۲

روانشناسی

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر