مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

پذیرش دکتری استعداد درخشان 1395 دانشگاه یاسوج

جزئیات پذیرش دکتـری بدون آزمون با استفاده از سهمیه استعداد درخشـان دانشگاه یاسوج برای سال تحصیلی 96-95 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه یاسوج در راستای اجرای آیین نامه شماره 21/67272  مورخ 93/04/18 و اصلاحیه شماره 21/23730  مورخ 93/11/16  و مکاتبه 95/2/25  به شماره نامه (2/21/34360) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر از میان دانشجویان یا فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاه های معتبر و برطبق موارد مندرج در این اطلاعیه در قالب ظرفیت، برای سال تحصیلی 96-95 در مقطع دکتری رشته هاي لیست زیر بدون آزمون كتبي پذیرش می نماید.

لازم به ذکر است مصاحبه داوطلبین پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری همزمان با مصاحبه داوطلبین با آزمون صورت می پذبرد. 

رشته های مورد پذیرش دکتری بدون آزمون سال 95 دانشگاه یاسوج

شرایط اختصاصی:

ماده 1: دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی-پژوهشی دوره روزانه دکتري خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل و مورد تأیید وزارت (یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال درخواست پذیرش، دانش آموخته شوند) را به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

1-1: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

2-1: کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی.

3-1: داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره هاي مذکور طبق دستورالعمل مصوب شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

تبصره 1: شرط داشتن میانگین کل نمرات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد براي دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه هاي صنعتی و جامع مستقر در مراکز استانها به ترتیب 15 و 16 می باشد.

تبصره 2: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی- غیرانتفاعی و پردیس هاي بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه براي پذیرش استعدادهاي درخشان در دوره دکتري نیستند.

تبصره 3: پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

4-1: کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان (MCHE  یا معادل آن در سایر آزمون ها) قبل از آزمون جامع دکتري

5-1 : نحوه امتیازدهی به داوطلبان در هر یک از ردیف هاي جداول ارزشیابی، طبق دستورالعمل مصوب شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

ماده 2: لازم به ذکر است که اسامی پذیرفته شدگان همراه با جدول تکمیل شده ارزشیابی براي هریک از داوطلبان، براي تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال می شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

تبصره 2: لازم به ذکر است که دانشگاه یاسوج در خصوص پذیرش قطعی دانشجویان دکتري با توجه به ظرفیت ها و محدودیت هاي رشته و گرایش هاي دوره دکتري خود تصمیم گیري خواهد کرد و هیچ گونه الزامی به پذیرش دانشجوي دکتري از این طریق در تمام رشته گرایش هاي دوره دکتري خود ندارد.

ماده 3: پذیرش افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته هاي تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

ماده 4: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیست.

تذکر بسیار مهم: از آنجا که احراز شرط 1-2 بعد از انجام مصاحبه امکان پذیر است و با توجه به جداول ارزشیابی، دانشجویانی می توانند در مصاحبه شرکت نمایند که حداقل 30 امتیاز از مجموع امتیاز هاي بخش هاي پژوهشی و آموزشی کسب نمایند، تنها داوطلبانی که این حداقل امتیاز را کسب می نمایند مدارك جهت شرکت در مصاحبه ارسال نمایند.

* دانشجویان یا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد واجد شرایط دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاه هاي معتبر سراسر کشور می توانند مدارك مشروحه زیر را حداکثر تا تاریخ 95/3/31  با پست پیشتاز به آدرس زیر ارسال نمایند. متقاضیان حتما در روي پاکت عبارت “درخواست پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري 1395” را ذکر کنند.
آدرس : یاسوج – خیابان دانشجو– ساختمان آموزش دانشگاه یاسوج- مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهاي درخشان (کد پستی 7591874831)

مدارك ارسالی لازم:

 1.  پایان نامه (دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)
 2.  فرم استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل ممتازین کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 3. فرم شماره 1 تکمیل شده (فرم مشخصات فردي، آموزشی و پژوهشی) به همراه تمام مستندات آموزشی و پژوهشی ارایه شده در آن بر اساس جداول موجود
 4.  لوح تقدیر در زمینه هاي مختلف علمی – پژوهشی
 5. عضویت در بنیاد نخبگان، استعدادهاي درخشان و … (در صورت وجود)
 6.  اصل و کپی کارت ملی، صفحه اول و دوم شناسنامه
 7.  اصل و کپی مدارك کارشناسی و کارشناسی ارشد
 8. کارنامه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (تأیید شده)
 9. دو قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده
 10.  اصل و کپی کارت پایان خدمت براي متقاضیان (درصورت اتمام خدمت سربازي)
 11.  فیش واریزي به مبلغ 400/000 ریال به شماره حساب 7875940264 بنام درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک تجارت
 12.  یک عدد پوشه فنردار که کلیه مدارك بجز پایان نامه در آن قرار داده شود. (دانشجو باید در زمان مصاحبه به همراه داشته باشد)


تبصره: براي دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد به جاي مدرك کارشناسی ارشد، ارائه فرم تأیید شده تعداد واحدهاي گذرانده و معدل توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد(فرم استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل ممتازین که پیوست اطلاعیه می باشد) الزامی است.

* مصاحبه از دروس پایه، تخصصی گرایش و پایان نامه صورت می گیرد.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. بهروز گفت:

  اگر کسی کارشناسیش پیام نور باشه چی؟ یعنی نمیتونه شرکت کنه؟

 2. علوم اجتماعی گفت:

  کسی میدونه که میشه همزمان تو دو تا گرایشه یه رشته شرکت کرد یا نه؟

 3. کنکور گفت:

  فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاه های معتبر

  دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیر دولتی- غیرانتفاعی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری نیستند.

  یعنی این دانشگاه ها معتبر نیستند و دانشجویان این دانشگاه ها مدرکشون معتبر نیست؟
  چرا اینطوری برخورد می کنید؟
  چرا اینقدر تبعیض قائل می شوید؟
  چرا یک عده ای رو که فرزندان همین خاک هستند از ادامه راه، خارج می کنید؟

  • محسن گفت:

   دوست عزیز بدون کنکور دولتی فقط از دولتی میگیره، آزاد فقط از آزاد میگیره، بقیه جاها هم همینطور.
   اینم اسمش تبعیض نیست

 4. chem eng گفت:

  این دانشگاه چرا اینجوری مدارک میخواد ولی دمش گرم از همه جا قیمتش کمتره