مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

پذیرش دکتری بدون آزمون 1395 دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

 شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتـری دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجـان برای سال تحصیلی 95 – 96 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان در نظر دارد مطابق با مفاد آيين نامه شماره 21/67272 مورخ 93/04/18 و اصلاحيه شماره 21/237200 مورخ 93/12/16 از بین متقاضیان واجد شرایط دانشجو در مقطع دکتری پذیرش کند.

متقاضیان بايستي تمامي فرم ها ومدارك زير را تا تاريخ نهم تیر ماه سال 1395 به آدرس پستی: زنجان، کد پستی 4513766731، دفتر آموزش دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ارسال كنند و در صورت دعوت به مصاحبه اصل تمامي مدارك را به همراه داشته باشند.

مدارک موردنیاز:

 1. مستندات مقاله (مطابق با مفاد آیین نامه مذکور)
 2. فرم توصيه نامه (حداقل دو توصيه نامه)
 3. فرم مشخصات فردي
 4. فرم معرفی نامه متقاضیان ورود به مقطع كارشناسي ارشد، حائز شرایط آیین نامه
 5. مدارك شناسايي (اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه (تمام صفحات))
 6. تصوير گواهي موقت و ريز نمرات مقطع كارشناسي (براي داوطلبان ورود به دوره كارشناسي ارشد و دكتري) و كارشناسي ارشد (براي داوطلبان ورود به دوره دكتري) (مدارك اخذ شده از دانشگاه هاي خارج بايد  توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوري، ارزيابي و تاييد شده باشد)، (اصل مدارك به هنگام مراجعه بايستي حتماً به همراه باشد)
 7. كارت پايان خدمت (در صورت نبود كارت بايستي وضعيت سربازي مشخص باشد)
 8. ارائه مستندات در خصوص هر يك از بندهاي آيين نامه كه شامل داوطلب مي شود. (مستنداتي از قبيل نمونه كشوري، رتبه اول تا سوم جشنواره ها و ساير موارد مشابه قيد شده در آيين نامه)
 9. خلاصه فعاليت علمي و پژوهشي (Curriculum Vitae)
 10. مدرك زبان خارجي (در صورت داشتن)
 11. فيش واريزي 400.000 ریالی (جهت بررسي اوليه پرونده) به شماره حساب 2178662501009 سيباي ملي بنام حساب تمركز درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان، مبلغ واريزي عودت داده نمي شود. (اصل فیش به همراه مدارک ارسال شود)

لازم به ذكر است متقاضيان محترمي كه پس از اعلام دانشگاه، براي مصاحبه دعوت مي شوند بايد در آن مرحله 500.000 ریال ديگر به حساب مذكور واريز و در زمان مصاحبه اصل فيش واريزي را تحويل نمايند.

نكات قابل توجه:

 1. داوطلبان بايستي تمامي بندهاي آيين نامه را مطالعه و بر مبنای آن در صورت واجد شرایط بودن درخواست خود را ارسال نمایند. (لازم به ذكر است كه دانشگاه در خصوص رد يا قبول درخواست هاي ارسالي داوطلبان پس از بررسی مدارک ارسالی مختار است)
 2. اسامی داوطلبانی که جهت مصاحبه دعوت خواهند شد و زمان مصاحبه متعاقبا اعلام می شود.
 3. شماره تماس دانشکده ها:
 • دانشكده رياضي: خانم ريحاني 33155047-024
 •  دانشكده شيمي: خانم زمانلو  33153231-024
 •  دانشکده علوم زمين: خانم میهن پرست 33152212-024
 • دانشكده علوم زيستي: خانم فتاحي 33153320-024
 • دانشكده علوم رايانه و فناوري اطلاعات: خانم براري  33153441 -024
 • دانشكده فيزيك: خانم موحد  33152107-024

* مكان مصاحبه در محل دانشكده هاي مربوطه خواهد بود و  مصاحبه پس از بررسي مدارك ارسال شده با مراجعه حضوري به  دانشكده انجام مي شود.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست