مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

اعطای جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان به دانشجویان نمونه دکتری

بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان برتر کشور که مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند، جوایز تحصیلی اعطا می‌کند.

به گزارش مهر، سورنا ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان در پاسخ به نامه دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری درباره حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری اعلام کرد: دانشجویان نمونه کشوری در سال برگزیده شدن و براساس معرفی آن وزارتخانه، مشمول جایزه تحصیلی بنیاد می شوند.

این جایزه‌ها با هدف توانمند ساختن دانشجویان و هدایت آنان در مسیر فعالیت های «آموزشی»، «پژوهشی» و «فناورانه» دانشجویان به آنان اعطا می شود.

علاوه بر این دانشجویان نمونه کشوری پس از دانش آموختگی می توانند از امتیاز متناسب برای استفاده از تسهیلات دانش آموختگان برتر شامل، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، تسهیلات جذب در نهادهای فناورانه، تسهیلات جذب در دستگاه های اجرایی، تسهیلات پسا دکتریT تسهیلات جذب در دانشگاه ها بهره مند شوند که امتیاز آن در جدول هریک از تسهیلات لحاظ شده است.

جايزه‌هاي دانشجويان دوه كارشناسي ارشد 

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌ياري

5,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

1ـ2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

5,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌ياري

5,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمي

5,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

2ـ3

اعتبار اجراي پايان‌نامه

20,000,000 ريال (گروه‌هاي فني و علوم پايه)

10,000,000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال تحصيلي مشموليت

2ـ4

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3,000,000 ريال

دوبار (در سال مشموليت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

20,000,000 ريال

يك‌بار (در سال مشموليت)

2ـ6

اعتبار هستة پژوهشي

70,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

2-7

اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي

15,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

فنّاوري

3ـ1

اعتبار فن‌ياري

5,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

3ـ2

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

5,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

3ـ3

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

70,000,000 ريال

در سال مشموليت

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجويي

1.000.000 ريال (مجرد)

1.500.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازاي 10 ساعت كار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4-2

بيمة اشتغال

بر اساس حقوق پاية سازمان تأمين اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار آموزش‌ياري/ پژوهش‌ياري/ فن‌ياري

4-3

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

4-4

هدية ازدواج

20,000,000 ريال

در سال مشموليت

4-5

وديعة اجارة مسكن

250,000,000 ريال (تهران)

150,000,000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه‌حساب در زمان دانش‌آموختگي

4-6

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي و گردش‌گري

3,000,000 ريال (داخلي)

10,000,000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 

جايزه‌هاي دانشجويان دوره دكتري تخصصي

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌ياري

9,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

1ـ2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

6,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌ياري

9,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمي

7,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

2ـ3

اعتبار اجراي رسالة دكتري

30,000,000 ريال (گروه‌هاي فني و علوم پايه)

15,000,000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال تحصيلي مشموليت

2ـ4

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3,000,000 ريال

دوبار (در سال مشموليت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

25,000,000 ريال

يك‌بار (در سال مشموليت)

2ـ6

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي

12,000,000 ريال (مجرد)

16,000,000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشموليت)

2ـ7

مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي

معادل ريالي 1000 دلار (مجرد)

معادل ريالي 1400 دلار (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشموليت)

2ـ8

اعتبار هستة پژوهشي

100,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

2-9

اعتبار استفاده از شبكة آزمايشگاهي

15,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

فنّاوري

3ـ1

اعتبار فن‌ياري

9,000,000 ريال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

3ـ2

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

6,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

3ـ3

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

100,000,000 ريال

در سال تحصيلي مشموليت

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجويي

800.000  ريال (مجرد)

1.200.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، در ازاي 6 ساعت كار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4ـ2

بيمة اشتغال

بر اساس حقوق پاية سازمان تأمين اجتماعي

در مدت برخورداري از اعتبار آموزش‌ياري/ پژوهش‌ياري/ فن‌ياري/ فرصت مطالعاتي

4ـ3

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

4ـ4

هدية ازدواج

20,000,000 ريال

در سال مشموليت

4ـ5

وديعة اجارة مسكن

250,000,000 ريال (تهران)

150,000,000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه حساب در زمان دانش‌آموختگي

4-6

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري

3,000,000 ريال (داخلي)

10,000,000 ريال (خارجي)

در سال مشمول

 

گفتی است، یکی از انتقادهایی که دانشجویان نمونه کشوری در دوره های پیشین مطرح می کردند عدم حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری بود. برهمین اساس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، شیوه نامه دانشجویان نمونه کشوری را بازنگری و اصلاح کرد و بیشتر شاخص های انتخاب دانشجویان نمونه را به شاخص های بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از دانشجویان برتر نزدیک کرد. با توجه به تغییرات ایجاد شده، بنیاد ملی نخبگان نیز به درخواست وزارت علوم پاسخ مثبت داد.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. حقوقدان گفت:

  بچه ها من معدل ارشدم تو ازاد۱۹/۲۸ هست و رتبه ۳۰۰ دکتری هستم بنظرتون شامل من میشه؟؟؟؟؟

 2. دانشجو گفت:

  تا اونجا که من می دانم رتبه یک کنکور دکتری شامل نخبگان نمی شود.

 3. دزیا گفت:

  منظور از دانشجوی ممتاز کشوری چیه؟

 4. دزیا گفت:

  بچ ها الانم می تونیم ثبت نام نیم یا دیگه برا امسال جایزه بهمون تعلق نمی گیره؟ کسی می دونه تا کی می تونیم درخواست بدیم؟

 5. دانشجوی دکترای 94 به پروفسور آرش و سایر دوستان گفت:

  الان تو پروفایلم جلوی بررسی وضعیت یه تیک هست و یه عدد 1 نوشته و جلوی علامت چشم صفر. معنی این چیه؟
  کارشناس بنیاد شهرمون گفت براساس سهمیه دانشگاهمون که برا دکترا ۶ نفره، من جزئشون بودم و اسمم رفته تهران…
  بعدش چی میشه؟ تهران اگ امتیازمون چقدر باشه تایید میشیم؟؟ کف این امتیاز برای هر دانشگاهی متناسب با امتیاز دانشجوا و سهمیه اون دانشگاه تعیین میشه یا کل دانشگاهها با هم سنجیده میشن؟؟؟
  لطفا جواب بدین، ممنونم

  • آرش گفت:

   با سلام لطفا هر چند وقت یکبار سامانه ثریا رو چک کنید ولی دستکاری نکنید اگه به امید خدا اتفاق خاصی باشه بهتون تو همون سایت پیام میدن باز میکنی و میخونی شما در حال حاضر فقط یک انتخاب دارید و باید منتظر باسخ اون انتخاب بمونید…امتیازها فرق دارن مثلا دکتری بهتر از ارشد مقاله هم isi بهترین و…

  • به دانشجو دکتری 94 از پروفسور ارش گفت:

   با نام آرش پاسختونو دادم

 6. Negin گفت:

  شامل دانشگاه ازاد هم هست؟

 7. ترنم گفت:

  سلام شامل دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد هم میشه؟

 8. amini گفت:

  با سلام من برای تسهیلات نظام وظیفه درخواست داده بودم خیلی طول کشید تا تاییدیه رو بهم دادن یعنی هفت ماه از خدمت سربازیم گذشته بود ولی در شرایطی به داد من رسید که با ده تا مقاله isi داشتن رتبه المپیاد، سهمیه شاگرد اولی، استعداد درخشان و معدل کارشناسی و ارشد بالای 18.50 توی پادگان به مرز جنون رسیده بودم. به این تسهیلات ایمان داشته باشین و بجای انتقاد کردن بیاین ازشون تشکر کنین تا تسهیلات بیشتری ارایه کنه، برادران ما به غیر از این سازمان جای دیگه ای نداریم که به فکرمون باشه.
  با تشکر

 9. محمد گفت:

  با سلام
  یه سوالی داشتم شرایطی که در بالا ذکر شده برای عضویت در بنیاد نخبگان هست یا شرایط دریافت جایزه؟ چون شرایطی که در بالا ذکر شده با شرایط عضویت در بنیاد متفاوته؟ این شرایط را از چه منبعی ذکر کردین؟

 10. علیرضا گفت:

  جواب نمیدن منم ۴ ماهیه فرستادم با ۲۴ تا مقاله isi ولی فکر نکنم امیدی باشه

 11. شرایط نخبگی گفت:

  شرط لازم : متقاضيان براي بهره‌مندي از اين جوايز بايد داراي دست‌كم يكي از ويژگي‌هاي زير و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني باشند:

  الف.كسب مدال طلا، نقره يا برنز در المپيادهاي دانش‌آموزي ملّي و جهاني

  ب. كسب رتبة برتر در آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌هاي كشور (رتبه‌هاي كشوري زير 1000 ورود به دورة كارشناسي يا دكتري حرفه‌اي در گروه‌هاي رياضي و فني، تجربي، علوم انساني، هنر يا زبان‌هاي خارجي، رتبه‌هاي زير 50 در مجموعة امتحاني در دورة كارشناسي ارشد)

  ج. كسب رتبة اول تا سوم در المپيادهاي ملّي دانشجويي

  د. كسب رتبة برتر در آزمون‌هاي سراسري علوم پزشكي كشور اعم از آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي

  ه. كسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه‌ها

  و. كسب عنوان دانشجوي نمونة كشوري

  ز. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأييد بنياد

  ح. برگزيده شدن در مسابقات قرآني مورد تأييد بنياد

  ط. فعاليت‌هاي هنري يا ادبي برجسته

  ي. برگزيده شدن در مسابقه‌هاي ملي و جهاني مهارت

  ك. ثبت اختراع برگزيده براساس آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از اختراع‌هاي برگزيده

  3.شرط کافی: دانشجویان بايد اولاً حدنصاب لازم را از فعاليت‌هاي نخبگاني (شامل فعالیت­های فنّاورانه، پژوهشی و آموزشی) به‌دست آورند و ثانياً حائز بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان باشند.

  يادآوري: بررسی داشتن حد نصاب لازم و کسب بیشترین امتیاز در بین متقاضیان، بر اساس فعالیت‌های نخبگانیِ اعلامیِ متقاضی، توسط سامانة اطلاعاتي بنياد محاسبه می‌شود.

  4.مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني داراي امتياز به شرح زير است:

  الف. موفقيت‌هاي علمي در دانشگاه (آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و …)

  ب. كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد

  ج. كسب رتبة برتر در آزمون‌های علمي (مانند كنكور، آزمون هاي سراسري علوم پزشكي، المپيادهاي دانشجويي و …)

  د‍. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنياد(مانند جشنواره هاي خوارزمي، رازي، فارابي، رويش،شيخ‌بهايي و…)

  ه‍. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد

  5.دانشجویان زیر در اولین سال ورود به دانشگاه، بدون محاسبه امتیاز، مشمول جایزه­های تحصیلی می­شوند ولی لازم است در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد نام‌­نویسی و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

  الف. برگزیدگان حائز مدال طلا، نقره یا برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش‌­آموزی

  ب. برگزیدگان حائز رتبه اول تا سوم در المپیادهای ملّی دانشجویی (در سال برگزیده شدن)

  ج. برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 150 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم ریاضی و فنی

  د. برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم تجربی

  ه. برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم انسانی

  و. برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه هنر

 12. لیدا گفت:

  سلام
  انقدر شرایطش زیاده که گیج شدم. الان من که دکتری علم و صنعت و 5 تا مقاله داخلی و 1 مقاله ژورنال دارم امیدی هست شامل عضویت در بنیاد بشم؟

  • پروفسور آرش گفت:

   بله امتیاز بندی داره
   مقاله جدا معدل جدا پژوهش جدا و…
   هر کدام امتیاز خاص بعد جمع میشن اگر حداقل امتیاز لازم رو بیاری و صبر حضرت ایوب داشته باشی انشالا موفق میشی….

 13. a گفت:

  یسلام ببخسشید دانشجوی برتر دارای چه ویزگی هایی باید باشه؟ رتبه تک رقمی؟ دانشگله ازاد باشه یا دولتی؟ ایا باید دانشگاه به روز صنعتی شریف باشه یا یزد هم میشه؟ منظورشون دانشجوی نمونه یعنی چه؟

  • پروفسور آرش گفت:

   یعنی یا قبل ورود به دانشگاه رتبه کشوری داشته باشی یا بعد از خروج با معدل بالا رتبه کشوری باشی
   مثلا من با 17.96 رتبه سوم کشوری پیام نور را بعد از تحصیل دارم
   موفق باشید

 14. بانو گفت:

  با سلام
  من توی سامانه ثریا ثبتنام کرد و برای جایزه تحصیلی اقدام کردم. بعد از مدتها باهام تماس گرفتند که نقایص پرونده رو برطرف کن. منم برطرف کردم و فرستادم. اما بعد از حدود سه ماه هنوز در سامانه برام نوشته پرونده در حال جمعبندی توسط کارشناس!!!!!
  یعنی امیدی به تایید هست یا نه؟؟؟؟

 15. دانشجوی دکترای 94 گفت:

  دوستان سال قبل اول مهرماه اسامی مشمولین جویز تحصیلی بنیاد تو سایت دانشگاهمون اعلام شد، ولی الان آبانه و از بنیاد خبری نیست و انگار هنوز اسامی مشمولین معلوم نشده؟! کسی نمیدونه امسال چرا اینطوریه؟
  کسی که از بیاد شهرش تایید شده و طبق سهمیه دانشگاه جزئ نفرات اسمش تهران فرستاده شده شانس برای مرحله بعد چقدره؟؟؟

 16. آرش گفت:

  بنده رتبه سوم کشوری عضو کارگروه خانه نخبگان سپاه معدل ارشد ۱۷.۹۶ از پیام نور تهران دارای ۳ مقاله بین المللی و اشنا به کامپیوتر و ویندوز و وردد و…
  ۲ ساله ثبت کرده ام واسه جذب در دستگاههای اجرایی در سامانه بنیاد نخبگان…
  هر وقت بهش سر میزنم فقط میگه تغییری در وضعیت شما ایجاد شده میرم بنیاد نخبگان شهرمون میگه اون چیزی نیست…
  بابا بخدا بینظمی هم حدی داره اجبارا رفتم منابع طبیعی شب و روز میبرنمون درخت رو جی پی اس و رنگ میزنیم باور کنید ماهی 90نود هزار تومان اونم نه استخداممون میکنن نه این که حقوق میدن دوستم میگفت همون ماهی نود هزار تومان هم سه ساله بهم ندادن
  اینم وضعیت نخبگان کشور ما بخدا همش راست بود

 17. طباطبایی گفت:

  باسلام
  من برای وام ویژه دکتری اقدام کرده ام. آیا میتوانم از تحصیلات بنیاد نخبگان هم بهره مند شوم؟
  ضمنا من دوره ارشد از چنین تسهیلاتی آگاه نبودم. آیا برای دوره ارشدم میتوانم درخواست بدهم؟ الان دکتری میخوانم

 18. سارا. گفت:

  کممممممممممک
  سلام دوستان. من تو پروفایلم این پیامو برام زده.”متقاضی گرامی لطفا جایزه ی مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب و بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید .از بین اعتبار هستۀ پژوهشی و اعتبار هستۀ فنّاوری و کارآفرینی یکی را می توانید انتخاب نمایید .”
  اما الان میرم که یکیشو بزنم میگه فعلا به این اعتبار جایزه تعلق نمیگیرد.
  یعنی چی؟؟؟؟؟

  • دانشجوی دکترای 94 گفت:

   سلام سارا خانم
   من هنوز از شهریور که مرحله درخواست بررسی پرونده برای جایزه های تحصیلیم تیک خورده و کارشناس بنیاد شهرمون گفت اسامی به تهران ارسال شده و منم جزئ شون بودم، دیگه هیچ تغییری تو صفحه ام ایحاد نشده… یعنی همچنان در دست بررسی؟؟؟
   شما از کی این گزینه براتون ظاهر شده؟؟؟

  • دانشجوی دکترای 94 گفت:

   بنظرم اگر امکانو دارید حضورا به بنیاد شهرتون مراجعه کنید یا تماس بگیرید و از کارشناس مربوطه سوال کنید.

  • استعداد درخشان تبریز گفت:

   سلام. منم فرستادم مدارک. الان تو پروفایلم جلوی بررسی وضعیت اون تیک هست عدد 3 نوشته و جلوی علامت چشم صفر. معنی این چیه؟ دانشگاه گفت حد نصاب نرسیدی ولی اسمتو فرستادیم تا تایید کنن

 19. مریم گفت:

  مرسی از شما اقای رضا

 20. رضا گفت:

  سلام
  باید به سامانه ثریا بروید و ثبت نام کنید و کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی خود را در سامانه بارگذاری کنید، بعدا در قسمت پایین بخشی تحت عنوان جایزه تحصیلی یا جوایز دیگری وجود داره که شما باید در بازه زمانی که اعلام شده (فکر کنم جایزه تحصیلی چند روز دیگه هم وقت داشته باشه) بر روی قسمت بررسی فرآیند کلیک می کنید تا سوابق شما توسط دانشگاهتون بررسی بشه، هر دانشگاه و هر دانشکده برای هر مقطعی چندتا سهمیه داره که بسته به امتیاز شما بین اون افرادی که ثبت نام کردند جایزه تعلق می گیره. اطلاعات بیشتر رو هم داخل سایت میتونید بخونید خیلی کاملتر گفته
  اینم سایتش:
  http://soraya.bmn.ir

 21. مریم گفت:

  سلام شامل چه کسانی میشه؟
  از کجا بفهمیم که شامل ما هم میشه یا نه؟