مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

اعلام حدنصاب دعوت به مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۵ دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه حدنصاب نمره آزمون دکتری ۱۳۹۵جهت دعوت به مصاحبه داوطلبان کدرشته‌های دارای تکمیل ظرفیت این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام دانشگاه ارومیه، پذیرفته شدگانی که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 1395 آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوي یا بالاتر از حد نصاب مندرج در جدول زیر باشد، لازم است جهت ارزیابی تخصصی در تاریخ هاي مربوطه مراجعه نمایند. حد نصاب لازم براي داوطلبان داراي سهمیه ایثارگر 70 درصد و براي داوطلبان داراي سهمیه رزمندگان و مربیان 80 درصد حد نصاب اعلام شده براي داوطلبان آزاد  خواهد بود.

اطلاعیه پذیرش دکتری تکمیل ظرفیت 95.do

1: شرایط عمومی براي پذیرش درخواست داوطلبان:
1.1. دارا بودن تمامی شرایط تحصیل در مقطع دکتري بر اساس اطلاعیه ها و دستورالعمل هاي سازمان سنجش آموزش کشور؛
2.1. نداشتن منع قانونی از لحاظ نظام وظیفه براي داوطلبان مرد؛
3.1. کسب حداقل حدنصاب مورد نظردانشگاه از آزمون مرحله اول (سنجش علمی) در رشته-گرایش داوطلب؛

2: مدارك لازم براي ارزیابی اولیه:
1.2. فرم شماره 1 تکمیل شده؛
2.2. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی؛
3.2. تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل به همراه ریزنمرات؛
تبصره: آن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته میباشند، علاوه بر تصویر مدرك کارشناسی ناپیوسته، میبایست تصویر مدرك کاردانی را نیز ارسال نمایند.
4.2. تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه اي (براي داوطلبان فارغ التحصیل) به همراه ریزنمرات؛
تبصره 1: داوطلبانی که به دلایلی قادر به ارائه مدارك مندرج در بندهاي 3.2 و 4.2 فوق نمی باشند، لازم است تصویر گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك را ارسال نمایند.

5.2. تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت و یا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد؛
6.2. تصویر صفحه اول، صفحه ارزیابی و چکیده پایان نامه؛
7.2. تصویر کامل از تمامی مدارك و مستندات
8.2. اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده که به تأیید با لاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، براي آن دسته از داوطلبانی که از امتیاز مربی استفاده میکنند؛
9.2. اصل و تصویر فیش واریزي به مبلغ 650000 (ششصد و پنجاه هزار ریال) به حساب شماره 0110178484004 به نام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیه؛
تبصره: داوطلبان بیش از یک گرایش لازم است علاوه بر مبلغ فوق، به ازاي هر گرایش مازاد، مبلغ 300/000 (سیصد هزار) ریال به حساب مذکور واریز نمایند.
توجه: مدارك و وجوه دریافتی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

3: نحوه ارائه مدارك
داوطلبان لازم است فرم شماره 1 را از سایت دانشگاه ارومیه دریافت نموده و بعد از تکمیل به همراه مدارك لازم در زمان مشخص شده ارزیابی تخصصی همراه خود داشته و به گروه ارائه نمایند.

4: فرایند ارزیابی تخصصی
1.4. دانشگاه ارومیه از میان داوطلبانی که در آزمون مرحله اول (سنجش علمی) سازمان سنجش آموزش کشور، شرکت نموده اند و واجد شرایط عمومی (بند 1) هستند، از طریق ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی و مصاحبه حضوري مطابق با برنامه زمانبندي اقدام به پذیرش دانشجو میکند؛

2.4. مصاحبه براي هر داوطلب صرفا یک بار انجام میشود. عدم مراجعه داوطلب در زمان مشخص شده به منزله انصراف وي تلقی شده و برگزاري مجدد مصاحبه براي داوطلبی که شرکت نکرده است، امکان پذیر نخواهد بود؛
3.4. امتیازدهی به داوطلبان بر اساس امتیازات پژوهشی (حداکثر 40 امتیاز)، امتیازات آموزشی (حداکثر 30امتیاز) و امتیازات مصاحبه (حداکثر 30 امتیاز) انجام می پذیرد؛

4.4. پذیرش دانشجو براساس امتیاز نهایی داوطلب، یعنی امتیاز کسب شده انجام میگیرد؛
4.5 : کسب حداقل 22 امتیاز از امتیازات (مصاحبه) و کسب حداقل 40 امتیاز از 100 امتیاز ضروري است. براي داوطلبان تحصیل در پردیس دانشگاهی ارومیه، حداقل امتیازات به ترتیب 17/5 و 32 میباشد.
تبصره: امتیاز آزمون مرحله اول (سنجش علمی) در محاسبه امتیاز نهایی داوطلب منظور نمی شود ولی کسب حداقل حد نصاب مورد نظر دانشگاه در مرحله اول الزامی است.

5: فرایند ثبت نام از پذیرفته شدگان
دانشگاه پس از تعیین پذیرفته شدگان با توجه به ظرفیت پذیرش اعلام شده، نسبت به ثبت نام پذیرفته -شدگان (طبق زمان بندي اعلامی سازمان سنجش) به صورت مشروط و با ملاحظات زیر اقدام مینماید:

1.5. اخذ تعهد مبنی برتکمیل فرم گزینش صلاحیتهاي عمومی که در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیرد؛ (اخذ تصویر فرم تشکیل شده داوطلب و نگهداري در پرونده آنان)
تبصره: ثبت نام شدگان مشروط موظفند که بلافاصله به وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به تکمیل فرم صلاحیت هاي عمومی اقدام کنند.
2.5. اخذ تعهد مبنی بر عدم مراجعه داوطلب به سایر موسسات پذیرنده؛
توجه: در صورت عدم تحقق موارد فوق، قبولی داوطلب لغو می شود.
3.5. سازمان سنجش آموزش کشور، بعد از تعیین وضعیت صلاحیت عمومی و کنترل سایر شرایط و ضوابط و شرایطی که از طرف دانشگاه اعلام شده است، اسامی پذیرفته شدگان نهایی را استخراج و به دانشگاه اعلام میکند. بعد از اعلام اسامی نهایی از طرف سازمان، داوطلبان به عنوان پذیرفته شده قطعی در دانشگاه ادامه تحصیل خواهند داد.

زمان و محل مصاحبه داوطلبان

اطلاعیه پذیرش دکتری تکمیل ظرفیت 95.do اطلاعیه پذیرش دکتری تکمیل ظرفیت 95.do

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۵۷)

 1. دانیال گفت:

  مگه میشه هنوز سنجش نتایج تکمیل ظرفیت اعلام نکرده دانشگاه مصاحبه برگزار کنه؟؟؟؟؟؟
  این اطلاعیه کجای سایت دانشگاه ارومیه هس؟

 2. اگرواکولوژی گفت:

  سلام و خدا قوت
  این اطلاعیه رو دانشگاه ارومیه کجا گذاشته من تو سایتش ندیدم

 3. فریب‌خورده گفت:

  سلام. حد نصابها را پایین در نظر می گیرند که افراد بیشتری برای مصاحبه ثبت نام کنند .

 4. رضا گفت:

  باسلام کی نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دولتی توسط سایت سازمان سنجش اعلام میشه،ممنونم از پیگیرهای خوب شما

 5. سید یونس موسوی مجد گفت:

  سلام چجوری منتطر این هستید ومی گویند که مثلا در ارومیه کسانی که رتبه شون از حد نصاب بالاتر است مراجعه به دانشگاه کنن برای مصاحبه دکتری دوباره شرکت کنن مگه نه اینکه انها به حد نصاب نرسیدن من نمی دانم

 6. شیمی فیزیک گفت:

  بچه ها کسی نمی دونه دانشگاه بوعلی همدان و سمنان و علم صنعت تهران تراز کی اعلام می کنه و تو رشته شیمی فیزیک چند اعلام می کنن خدای من چرا سازمان سنجش مثل مرحله اول اعلام نمی کنه مردیم از استرس نمی دونیم شروع کنیم برا خوندن یا نه تو بد دوراهی گیر کردم

 7. علی مدیریت گفت:

  با سلام به دکترای آینده نزدیک
  سوالم اینه که اون نمره 20 یعنی چی؟ مگه ترازم 20 میشه؟ تراز مگه از صفر شروع میشع ؟ بعد اینکه دانشگاه خجالت نمیکشه تراز 20 رو میاره برای مصاحبه؟ شاید من اشتباه می کنم لطفا یکی توضیح بده

  • فرشته گفت:

   چرا خجالت بکشه این ازمون امسالی فقط 20 درصدبود خیلیا هستن که دانشجو ممتازن اما به دلیل استرس امتحانو خراب میکنن واین دلیل محسوب نمیشه ک محروم بشن من خودم به شخصه میشناسم افرادی رو که در نوع خودشون فوق العاده اند اما اضطراب ومهم بودن جلسه ازمون وضع نتیجه رو داغون کرده

   • ... گفت:

    شما معلومه رتبه تون خیلی بالا بود که اینو میگی هر کی حرف خودشو میزنه

    • فرشته گفت:

     من هم ترازم خوب بوده هم رتبم و جز استعداد درخشان رشته خودم هستم و Nتا هم مقاله دارم فقط تا شهر مورد علاقم فقط 300تا ترازم کم بوده

   • ٪ گفت:

    کسی که فوق العاده باشه اضطراب واسش معنی نداره و از پس همچین آزمونهایی برمیاد دوست عزیز.من خودم رشتم شیمیه تراز 20تو شیمی یعنی از 3700نفر جز 10نفر پایانیه!!!!یعنی حتم به یقین حتی استعداد تحصیلیم منفی زده!!!
    همچین ترازی… دکتری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • امیرخان گفت:

   شما اطمینان داشته باش اون تراز 20 وقتی اومد روز مصاحبه و ترازهای 2000 و بقیه رو دید خودش یواشکی می ره برا امتحان بعد اماده می شه.مشکل اینه که دوستان فکر می کنن وقتی دانشگاه نوشته تراز 20 یعنی تراز 20 قراره قبول بشه.خیر والا.امسال برای تراز 100 دانشگاه ما باور کنین تراز 2500 و 3000 اومده بودن و اخر هم 3 نفر از همونا قبول شدن و دارن درسشون رو می خونن.
   دوستان فکر نکنن مثلا با این حدنصابها قراره تراز 20 یا 30 یا 50 قبول بشه تو دکتری دانشگاه دولتی

 8. قوامی گفت:

  سلام 16 آذر ثبت نام دکتری سراسری شروع میشه پس چرا سازمان سنجش تکمیل ظرفیت ها رو اعلام نمی کنه که از بلا تکلیفی خلاص بشیم بریم مجددا واسه کنکور دکتری اقدام کنیم یا که انشالله قبول میشیم؟

 9. علي علوي گفت:

  درستان معترض به بالا يا پايين بودن حد نصاب، اين موضوع هيچ ارتباطي به اين مسائلي كه شما مطرح مي كنيد نداره. مثلا توي يه رشته محل دانشگاه اعلام ظرفيت كرده و ما توي انتخاب رشته ي تكميل ظرفيت، اون رشته محل رو انتخاب مي كنيم. سازمان ليست ما و تراز و انتخابامون رو براي دانشگاه ميفرسته. دانشگاه به گروه ميگه وضعيت انتخاب ها اينجوريه. شما تمايل داريد با توجه به ظرفيت چند نفر بيان مصاحبه؟ اونجا تعيين ميشه كه حد نصاب مثلا ٣٠٠٠ باشه تا ٢٥ نفر اول بتونن بيان مصاحبه. اين قضيه اصلا ارتباطي به واحد دانشگاهي و مرحله تكميل نداره. توي رشته ي ما پرديس شهيد بهشتي حدنصابش از روزانه اميركبير بالاتر بود! دليلشم انتخاب بچه ها بود كه ترازهاي بالا درخواست تحصيل توي اون پرديس رو داشتن. دانشگاه ها موقع اعلام حدنصاب خودشون رو با بقيه مقايسه نميكنن كه شما دنبال رابطه منطقي توش مي گرديد

  • ساجده گفت:

   یعنی اول اسمای ما رفته دانشگاه بعد دانشگاه تراز انتخاب کرده؟
   مطمئنننننننننننننننن؟

   • علی علوی گفت:

    منظورم خود اسم نیست. من با استاد خودم زمان اعلام نتایج دکتری توی تربیت مدرس صحبت می کردم. یه لیست که توش وضعیت کلی هستت. مثلا درصد کلی و وضعیت درصد ها تا اون تراز رو نشون می ده که بر اساس اون تصمیم می گیرن که مثلا تا تراز 3000 وضعیت درصدها و ضعف و قوت داوطلبا چطوره

  • بهار گفت:

   مطمئن هستید که تراز بعد از انتخاب رشته تعیین شده؟ مگر قبلش تعیین نمیشه؟

   • علی علوی گفت:

    تراز که نتیجه آزمونه. حد نصابی که دانشگاه ها برای دعوت به مصاحبه میدن، بعد از انتخاب رشته ما محاسبه و اعلام میشه

    • بهار گفت:

     منظورم حد نصاب تراز بود. مسلما تراز نتیجه ازمون هست. ممنون

     • زهرا گفت:

      سلام. من همون زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت با یکی از دانشگاه ها تماس گرفتم و‌گفتن ما الان ترازمون مثل قبل هست و به سنجش اعلام کردیم که ترازمون تغیر نمی کنه. و فکر نمی کنم انتخاب رشته ما در تعیین ترازشون نقشی داشته باشه. چون اونا تصمیم رو همون موقعی که ما در حال تکنیل ظرفیت بودیم گرفته بودن.

 10. سوال گفت:

  دانشگاه ارومیه خوبه؟ ارزش داره دکتری خوندن؟

 11. ساجده گفت:

  با سلام.
  کسی میدونه تراز مرحله اول ارومیه چقدر بوده که الان اینقدر شده؟

  امیدوارم دانشگاه های دیگه هم از ارومیه یاد بگیرن ترازشون رو بیارن پایین
  1000 نفر دعوت بشن به مصاحبه، آخرش اونی که مقاله و رزومه بهتری داره قبول میشه
  من فقط مشکلم دعوت شدنشه.

  • اا گفت:

   دوستان اگه برین سایت سنجش اطلاعیه دانشگاه ارومیه3100بود نصابش تو مردادماه،الان شده2100

  • ... گفت:

   واقعا مشکل تون دعوت شدنه ما که 30 تا شهر جا روزانه دعوت شدیم آخرش دانشگاه دست چندمم قبول نشدیم

  • احسان گفت:

   تو بعضی رشته ها بردن بالاتر تراز رو!

  • شیمی فیزیک گفت:

   من با مقاله ای اس اس با ایمپکت بالا و چندین مقاله کنفراس و کتاب تالیفی قبول نشدم ربطی به رزمر نداره باید کارت نزدیک به کار استاد باشه تا انتخاب شی

  • سهیل گفت:

   ۱۰۰۰ نفر دعوت بشه اون وقت اون همه هزینه داده بشه بعدش شمایی که کنکور رو خراب کردی قبول بشی و اونی که رتبه اش عالی بوده قبول نشه چون مقاله نداره.
   متاسفم برا این جور نظرات یکطرفه.
   کنکور باید ملاک قبولی باشه نه مقاله ای که توسط اساتید یا پول نوشته میشن و هیچ زمینه علمی ندارن و تازگیا هم گند همین مقالات در اومده. اگه از اخبار اطلاع مقالات اطلاع داشته باشین… !!
   یه نفر که میخواد دکتر بشه باید در وهله اول بتونه ۱۰۰ تا سوال ساده کنکور رو جواب بده و السلام.

   • شیمی فیزیک گفت:

    من برا نوشتن همین مقاله 2 سال کار کردم رتبه خوب اوردنم با خوندن امکان پذیره حق کسی ضایع نمی شه هرکی صلاحیت داره قبول میشه و سهیل خان بهتره بدونید نوشتن مقاله خارجی خیلی خیلی هم راحت نیست ومن یک ریالم بابت چاپش خرج نکردم پی انصافی نیست

 12. ? گفت:

  سلام.سایر دانشگاهها حد نصاب تراز رو کی اعلام میکنند؟

 13. شیمی فیزیک گفت:

  یعنی الان نباید منتظر باشیم ساز مان سنجش اعلام کنه کیا کی بریم مصاحبه؟تو رو خدا راهنماییم کنید گیج شدم

 14. اموزش زبان انگلیسی گفت:

  میشه یکی برای من توضیح بده یعنی چی حد نصاب؟؟ الان توی کارنامه ی من نمره تراز کل نوشته و رتبه….
  مثلا برای زبان پردیس ارومیه زده 1744.. یعنی چی ؟ تراز از بالا شروع میشه به پایین!! یعنی کسایی که پایین 1744 هستن 1700 1000 نمیتونن!!! مچاز نیستن!

 15. شیمی فیزیک گفت:

  مگه سازمان سنجش اعلام نمی کنه کجاها مجاز به انتخاب رشته شدیم و باید بریم مصاحبه؟ درضمن کسی خبر نداره تراز شیمی الی چقدر بوده الان شده 1932

 16. علیرضا گفت:

  اینا تا 29ام مصاحبه و…برگزارمیکنن که قطعا دانشگاه های دیگه که هنوز همینشم مشخص نکردن، کی میخوان نتیجه نهایی اعلام کنن؟! کی از بلاتکلیفی در میاییم؟ امسال ازمون بخونیم؟ نخونیم؟!
  کسی خبر داره نتیجه نهایی کی مشخص میشه؟ ایا سنجش زمان مشخصی برای این فرایند در نظر گرفته؟

 17. دکتر عمران گفت:

  بالای 100 ، 120 نفر رو قراره دوباره چند روز امیدوار کنن و تو مراحل مصاحبه و تو راهروهای دانشگاه پشت درهای اتاقها منتظر نگه دارن و بعد در اخر دو سه نفر رو که معمولا هم یا دانشجوی خودشون بوده وردارن و بقیه دوباره ناراحتی و سرخوردگی تا چندین وقت.. 🙁

 18. mehr گفت:

  چرا دانشگاههای دیگه اعلام نمیکنن از بلاتکلیفی دربیاییم

 19. ... گفت:

  چرا اینقدر حد نصابو پایین آورده باز همون آش و همون کاسه صد نفر میبرن مصاحبه ای خدااااا بعدشم اونی که میخوانو بر میدارم

 20. کنکور گفت:

  کاش دانشگاهها درصدهای نفرات آخر و رتبه های اونها را هم مشخص میکردن.بعضی از این حد نصاب ها واقعا ضعبف و پایین است.

درج نظر