مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

انتشار فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه زنجان

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون برگزیدگان علمی دانشگاه زنجان برای سـال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام شـد.

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته-گرایش های دارای پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه زنجان در سال ۱۳۹۶ از لینک ذیل قابل دریافت می باشد:

فهرست رشته های مورد پذیرش دکتری ۹۶ دانشگاه زنجان

اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه زنجان

 

 

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری