مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

اعلام حدنصاب نمره تراز آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه باهنر کرمان

اطلاعیه تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دکتری ۱۳۹۶ با اعلام حدنصاب نمره تراز و تغییر زمان ثبت‌نام منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، اطلاعیه منتشره از سوی این دانشگاه به شرح زیر است:

۱- حد نصاب دانشگاه:

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصابهای اعلام شده در سایت سازمان سنجش می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۸تا تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳با مراجعه به قسمت پذیرش دانشجویان دکتری سایت دانشگاه شهید باهنر به نشانی (http://phd.fa.uk.ac.ir) نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حد نصاب مورد نظر باشد. نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری داوطلبان و ضریب تاثیر هر کدام از موارد؛ بر اساس جدول شماره دو و پیوست شماره یک، خواهد بود.

شایان ذکر است حد نصاب لازم برای داوطلبان سهمیه ایثارگر ۷۰ درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان ۸۰ درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد مندرج در جدول شماره ۱ خواهد بود.

جدول شماره ۱: کد رشته محل های مورد پذیرش دانشگاه شهید باهنر کرمان و زمان ارزیابی تخصصی متقاضیان آزمون دوره دکتری

کد رشته امتحانی

کد رشته محل

نام رشته امتحانی

نام گرایش

نام دوره

ظرفیت

نمره تراز پیشنهادی

تاریخ مصاحبه

توضیحات

۲۱۰۱

۱۰۱۸

زبان و ادبیات فارسی

روزانه

۶

۵۲۰۷

۷ خرداد

۲۱۰۱

۱۰۷۱

زبان و ادبیات فارسی

نوبت دوم

۵

۴۰۴۲

۷ خرداد

۲۱۱۲

۱۲۶۱

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

روزانه

۷

۲۷۰۰

۷ خرداد

۲۱۱۲

۱۳۰۲

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

نوبت دوم

۳

۲۰۰۰

۷ خرداد

۲۱۱۷

۱۴۴۲

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

روزانه

۳

۴۰۸۲

۶ خرداد

۲۱۱۷

۱۴۴۵

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

نوبت دوم

۱

۳۷۸۴

۶ خرداد

۲۱۱۷

۱۴۵۰

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

پردیس خودگردان

۳

۱۵۶۰

۶ خرداد

۲۱۲۵

۱۵۳۸

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

روزانه

۴

۴۱۰۲

۶ خرداد

۲۱۲۵

۱۵۵۵

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

نوبت دوم

۲

۳۳۹۵

۶ خرداد

۲۱۴۱

۱۷۱۲

فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت اسلامی

روزانه

۲

۳۳۱۰

۶ خرداد

۲۱۴۱

۱۷۲۱

فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت اسلامی

پردیس خودگردان

۲

۲۰۱۵

۶ خرداد

۲۱۵۰

۱۸۴۰

روان شناسی

روزانه

۲

۴۷۹۵

۱۱ تیر

۲۱۵۰

۱۸۵۹

روان شناسی

نوبت دوم

۱

۴۲۰۲

۱۱ تیر

۲۱۷۳

۲۲۴۶

حسابداری

روزانه

۳

۴۷۸۴

۹ خرداد

۲۲۰۱

۲۳۵۳

علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

روزانه

۲

۲۵۷۹

۲۷ خرداد

۲۲۰۸

۲۳۸۸

علوم زمین شناسی پترولوژی

روزانه

۶

۲۴۱۷

۲۷ خرداد

۲۲۱۱

۲۴۲۴

شیمی

شیمی فیزیک

روزانه

۳

۳۳۴۵

۷ خرداد

۲۲۱۲

۲۴۸۱

شیمی

شیمی آلی

روزانه

۶

۳۶۸۵

۷ خرداد

۲۲۱۳

۲۵۴۹

شیمی

شیمی تجزیه

روزانه

۶

۲۵۱۳

۷ خرداد

۲۲۱۴

۲۶۱۲

شیمی

شیمی معدنی

روزانه

۲

۲۵۴۶

۷ خرداد

۲۲۲۰

۲۶۷۹

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

روزانه

۴

۲۶۵۳

۶ خرداد

۲۲۲۰

۲۶۹۰

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

پردیس خودگردان

۳

۱۶۰۵

۶ خرداد

۲۲۲۲

۲۶۹۸

زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

روزانه

۲

۸۶۲

۶ خرداد

۲۲۲۳

۲۷۰۲

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

روزانه

۲

۳۹۶۳

۶ خرداد

۲۲۲۳

۲۷۰۶

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

نوبت دوم

۱

۲۲۰۹

۶ خرداد

۲۲۳۲

۲۷۸۵

آمار

روزانه

۴

۲۷۰۰

۸ خرداد

۲۲۳۳

۲۸۲۷

ریاضی

جبر

روزانه

۳

۲۰۰۰

۷ خرداد

۲۲۳۳

۲۸۷۰

ریاضی

آنالیز

روزانه

۶

۲۰۰۰

۷ خرداد

۲۲۳۳

۲۹۰۵

ریاضی

هندسه (توپولوژی)

روزانه

۵

۲۰۰۰

۷ خرداد

۲۲۳۴

۲۹۹۴

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

روزانه

۲

۳۲۵۰

۷ خرداد

۲۲۳۴

۳۰۱۹

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

روزانه

۳

۳۲۵۰

۷ خرداد

۲۲۳۸

۳۰۸۵

فیزیک

فیزیک نجومی

روزانه

۱

۲۸۰۸

۷ خرداد

۲۲۳۸

۳۰۹۹

فیزیک

اتمی و مولکولی

روزانه

۶

۲۵۰۰

۷ خرداد

۲۲۳۸

۳۱۷۴

فیزیک

هسته ای

روزانه

۱

۲۸۰۰

۷ خرداد

۲۲۴۴

۳۲۷۴

علوم و فناوری نانو- نانوشیمی

نانوشیمی نظری

روزانه

۶

۲۶۸۵

۶ خرداد

۲۲۴۷

۳۳۰۱

علوم کامپیوتر

محاسبات نرم و هوش مصنوعی

روزانه

۱

۳۷۰۰

۶ خرداد

۲۳۰۱

۳۳۳۱

مهندسی برق

الکترونیک

روزانه

۱

۲۳۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۲

۳۳۷۹

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

روزانه

۲

۸۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۲

۳۴۰۲

مهندسی برق

مخابرات سیستم

روزانه

۴

۸۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۴

۳۴۶۸

مهندسی برق

قدرت

روزانه

۲

۱۶۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۵

۳۵۲۳

مهندسی برق

کنترل

روزانه

۲

۱۸۰۰

۸ خرداد

۲۳۰۷

۳۵۷۲

مهندسی عمران

سازه

روزانه

۸

۳۱۰۰

۷ خرداد

۲۳۰۷

۳۶۰۴

مهندسی عمران

سازه

پردیس خودگردان

۴

۱۲۵۰

۷ خرداد

۲۳۰۹

۳۶۳۹

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

روزانه

۳

۲۳۰۰

۷ خرداد

۲۳۱۰

۳۶۸۱

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

روزانه

۳

۳۰۰۰

۷ خرداد

۲۳۲۲

۳۸۴۵

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

روزانه

۴

۲۰۱۰

۷ خرداد

۲۳۲۳

۳۸۸۲

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشات

روزانه

۲

۱۵۳۶

۷ خرداد

۲۳۲۴

۳۹۳۴

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

روزانه

۳

۲۷۹۵

۷ خرداد

۲۳۳۵

۴۰۳۸

مهندسی معدن

اکتشاف مواد معدنی

روزانه

۲

۳۱۶۲

۶ خرداد

۲۳۳۶

۴۰۴۷

مهندسی معدن

استخراج مواد معدنی

روزانه

۴

۲۸۴۰

۶ تیر

۲۳۳۷

۴۰۶۰

مهندسی معدن

فرآوری مواد معدنی

روزانه

۱

۲۸۴۳

۶ خرداد

۲۳۵۲

۴۱۸۳

مهندسی نفت

روزانه

۱

۳۷۵۷

۶ خرداد

۲۳۵۹

۴۲۹۵

مهندسی مواد و متالورژی

روزانه

۹

۲۷۱۵

۱۰ خرداد

۲۳۶۰

۴۳۴۳

مهندسی شیمی

روزانه

۸

۲۸۴۶

۷ خرداد

۲۳۶۳

۴۳۹۸

فنّاوری نانو

نانومواد

روزانه

۲

۳۶۷۴

۶ خرداد

۲۴۰۴

۴۴۸۳

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

روزانه

۲

۱۹۰۵

۶ خرداد

۲۴۱۶

۴۶۰۸

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

روزانه

۱

۳۱۴۳

۸ خرداد

۲۴۱۶

۴۶۱۷

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

روزانه

۱

۳۱۴۳

۸ خرداد

۲۴۱۶

۴۶۲۷

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

پردیس خودگردان

۱

۷۰۰

۸ خرداد

۲۴۱۶

۴۶۳۲

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

پردیس خودگردان

۱

۷۰۰

۸ خرداد

۲۴۲۰

۴۶۵۰

مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک

روزانه

۳

۱۸۳۲

۱۰ خرداد

۲۴۲۱

۴۶۷۴

مدیریت منابع خاک

روزانه

۱

۳۵۵۷

۱۰ خرداد

۲۴۲۴

۴۷۰۱

۱تغذیه دام

روزانه

۴

۲۹۶۵

۷ خرداد

۲۴۲۴

۴۷۱۶

اصلاح نژاد دام

روزانه

۳

۲۸۹۶

۷ خرداد

۲۴۲۸

۴۷۸۱

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

روزانه

۳

۲۳۲۰

۹ خرداد

۲۴۲۸

۴۷۹۴

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

پردیس خودگردان

۳

۹۰۰

۹ خرداد

۲۴۳۱

۴۸۲۶

ژنتیک و به نژادی گیاهی

روزانه

۲

۲۸۱۷

۷ خرداد

۲۴۳۲

۴۸۵۶

زراعت

روزانه

۱

۳۷۳۴

۸ خرداد

۲۴۴۰

۴۹۸۲

بیماری شناسی گیاهی

روزانه

۲

۲۶۲۳

۷ خرداد

۲۷۱۴

۵۲۸۲

انگل شناسی دامپزشکی

روزانه

۳

۱۱۲۵

۱۰ خرداد

۲۷۱۵

۵۲۹۴

باکتری شناسی

روزانه

۳

۲۲۸۴

۸ خرداد

جدول شماره ۲: نحوه توزیع امتیازهای پذیرش دکتری سال ۱۳۹۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان

نام رشته/گرایش

نمره آزمون مرحله اول

ارزیابی مستندات/ سوابق

آزمون تخصصی (مرحله دوم)

امتیاز پژوهشی

امتیاز آموزشی

آزمون کتبی یا مصاحبه

تمام رشته ها

۵۰

۱۵

۵

۳۰

۲- مراحل ثبت نام:

۱- تکمیل فرم اطلاعات فردی (از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۸ الی ۱۳۹۶/۳/۳) و اطمینان از آپلود مناسب فرم فوق (موجود در سایت پذیرش دانشجویان دکترا در وب سایت اصلی دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس http://phd.fa.uk.ac.ir. لطفاً شماره پیگیری که بعد از تکمیل فرم داده می شود را یادداشت نمائید، زیرا این شماره تنها راه ارتباطی جهت تکمیل مراحل دیگر می باشد. در صورت فراموشی شماره پیگیری، می توانید مجدداً فرم را تکمیل و شماره را دریافت نمائید.
۲- دانشجو موظف است شخصاً تا ساعت ۸ صبح روز آزمون کتبی (یا روزهای قبل از آن) که توسط سازمان سنجش مشخص و توسط دانشگاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد (مطابق جدول شماره یک)، با به همراه داشتن اصل مدارک درخواستی و همچنین اصل فیش واریزی به مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره ۲۱۷۷۳۲۳۹۷۰۰۰۶ بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارائی – درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ جهت دریافت معرفی نامه شرکت در آزمون تخصصی، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در طبقه هم کف ساختمان مراجعه نماید.

مشاهده جدول امتیازدهی مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه شهید باهنر

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱۹۱)

 1. مکانیک گفت:

  سلام .کسی خبر داره دانشگاه شهید باهنر کرمان سطحش چجوریه تو رشته مکانیکش؟ میگن سطحش خیلی پایینه و مثل دانشگاه زاهدان هست؟

 2. فاطمه گفت:

  با سلام ، دوستان خسته نباشی دانشگاه کرمان تراز رو زده باید از این بیشتر باشه یا کمتر؟ ممنون

 3. فروغ گفت:

  سلام. دوستان. نمره تراز هرچی بالاتر باشه بهتره یا هرچی پایین تر باشه. ؟
  مثلا برای گرایش ما جد نصاب تراز رو ۲۰۰۰ اعلام کرده و تراز من شده ۶۵۰. این خوبه یا بده؟

 4. نیلوفر گفت:

  با سلام
  از دوستان عزیز کسی اطلاع داره که پارسال دانشگاه باهنر کرمان برای رشته علوم اقتصادی چه ترازی اعلام کرده بود؟

 5. مهتا گفت:

  سلام، از نمره حد نصاب دانشگاه یزد خبری نیست.

 6. حسین ع گفت:

  سلام.خسته نباشید.کسی اطلاع داره تراز سال پیش کرمان برا زبان و ادبیات فارسی چند بوده؟

 7. آرمان سازه گفت:

  تاریخ مصاحبه رشته سازه روزانه:

  ارومیه ۱۳ خرداد
  اصفهان ۳۰ خرداد
  همدان ۴ تیر
  قزوین ۲۰ تیر
  تبریز ۱۴ تیر
  تربیت دبیر تهران ۲۸ تیر
  تربیت مدرس ۱۶ خرداد
  تهران ۱۰ تیر
  خوارزمی تهران ۱۷ خرداد
  کرمانشاه ۱۲ تیر
  زنجان ۱۹ تیر
  سمنان ۲۶ تیر
  زاهدان ۶ خرداد
  کرمان ۷ خرداد
  شیراز ۱۳ خرداد
  صنعتی اصفهان ۳۱ خرداد
  صنعتی امیرکبیر ۲۰ خرداد
  بابل ۲۴ تیر
  خواجه نصیر ۲۱ خرداد
  سهند تبریز ۱۷ تیر
  شاهرود ۱۱ تیر
  صنعتی شریف ۲۲ خرداد
  علم و صنعت ۲۳ خرداد
  مشهد ۲۷ تیر
  قم ۳ تیر
  رشت ۲۱ تیر
  ملایر ۷ تیر
  بندرعباس ۹ خرداد
  یزد ۸ خرداد

 8. سعید گفت:

  رو این زمانبندیشون حساب کنیم؟ بلیط بخریم برا روزا مصاحبه یا هنوز ممکنه تغییر کنه؟

 9. ناشناس گفت:

  نمیخام خدانکرده نظر کسی رو عوض کنم …ولی باهنر زیادی اعتمادبه نفس داره…هنوز داغی رو که پارسال روی دل ماگذاشت خوب نشده..چندساعت توراه بودیم تارسیدیم یک روز صبح وعصر امتحان کتبی دادیم…روز بعد رفتیم مصاحبه…اخرش از ۶نفر کاربردی و۲ نفرجبر هیچکس رونگرفت…زنگ زدم دانشگاه گفت حد نصاب ازمون کتبی رو نیاوردین …شاید جمعا ۵۰۰تومن خرج کردم اخرش هیچی…

 10. پوریا گفت:

  سلام دوستان
  توی فایلی که دانشگاه شهید بهشتی داده بود، لیست دانشگاه های مورد نظر من این طوریه:
  شیراز، ۶ خرداد
  شهرکرد ۷ خرداد
  مشهد ۹ خرداد
  ارومیه ۱۳ خرداد
  تهران ۱۰ تیر

  به نظرتون امکان داره هنوز شیراز چیزی را اعلام نکرده و سنجش حرفی از قبولی نزده، یک دفعه مصاحبه برای هفته بعد من باشد؟
  نمی دونم این رویه با چه منطقی صورت گرفته است، خوب لااقل جلوتر می گفتید …
  روز در عرض ۷ روز چطوری همه مدارک را آماده کنم، ثبت کنم، راه بیفتم، اونجا به فکر اسکان باشم، تازه روز اول ماه رمضون من از کجا یه چیزی پیدا کنم شهر غریب که بخورم!

 11. م گفت:

  https://erp.msrt.ir/Dashboard.aspx?param=676B1A009D1AF285FBF476BE25C99B8253

  بخش ارتباط با مسؤلان وزارت علوم برای اعتراض به زمان مصاحبه

 12. سعید گفت:

  چرا یه فکری به حال ما که کارمندیم نکردن؟ الان من برای ماه آینده باید چه روزایی مرخصی بگیرم؟ بنظر میاد عمدا این کارا رو میکنن تا غایبین جلسه مصاحبه زیاد باشه، مثلا شش خرداد چطور میشه از مشهد رفت کرمان وقتی نه هواپیمایی اونروز داره و نه قطاری؟ فقط سه روز باید برا کرمان وقت بزارم، شهرای دورتر که جای خود داره.

 13. پروانه به مهران گفت:

  آقا مهران سلام
  این لیست تاریخ مصاحبه ادبیاتو از کجا گرفتی؟
  میشه راهنمایی کنید لیست تاریخ مصاحبه روانشناسی چیجوری تهیه کنم؟

 14. فرشته گفت:

  سلام دوستان به خودتون زحمت اعتراض رو ندید چون رسیدگی نمیشه و عملی نیست اما از ۳۰فروردین برا کارنامه اعتراض زدم هنوز وضعیت آبیه

 15. میترا گفت:

  دوستان سلام
  برای تعویق زمان مصاحبه در سایت سنجش درخواست دادم اما جواب ذیل برایم ارسال شد:
  برنامه زمانی توسط دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و با نظارت وزارت علوم انجام میشود برای پیگیری و یا اعلام نظارت خود با وزارت علوم – تحقیقات و فناوری تماس حاصل فرمایید
  به نظر شما باید چگونه درخواست بدیم؟

 16. مهران گفت:

  تاریخ مصاحبه رشته ادبیات:

  پژوهشگاه علوم انسانی: ۱۲ تیر
  دانشگاه اراک : ۲۹ خرداد
  دانشگاه ارومیه ۲۰ تیر
  دانشگاه الزهرا/س /-تهران ۱۴ تیر
  دانشگاه ایلام ۴ تیر
  دانشگاه بوعلی سینا-همدان ۳۱ خرداد
  دانشگاه بیرجند ۹ خرداد
  دانشگاه امام خمینی قزوین ۱۳ تیر
  تبریز ۱۸ تیر
  مدرس ۱۶ خرداد
  دانشگاه تهران ۱۰ تیر
  خوارزمی ۱۷ خرداد
  دانشگاه رازی -کرمانشاه ۳ تیر
  زنجان ۱۷ تیر
  کازون ۲۲ خرداد
  سمنان ۲۶ تیر
  زاهدان ۲۶ تیر
  شهرکرد ۲۷ خرداد
  تبریز ۱۹ تیر
  شیراز ۲۱ خرداد
  علامه ۱۵ تیر
  فردوسی ۱۳ خرداد
  کاشان ۲۷ تیر
  سنندج ۷ تیر
  گیلان ۲۴ تیر
  لرستان ۳۱ تیر
  مازندران ۲۵ تیر
  بندعباس ۲۰ خرداد
  یاسوج ۲۴ خرداد
  یزد ۸ خرداد
  ارومیه ۲۰ تیر
  اصفهان ۲۸ خردادسبزواری ۱۰ خرداد
  قم ۳۰ خرداد
  الزهرا۱۴ تیر
  چمران ۲۳ خرداد

 17. به فیزیک گفت:

  این لینکی که گذاشتین صحت داره؟آخه تاریخ مصاحبه همه شهرهارو زده

 18. م گفت:

  دوستان سنجش برای اعتراض به زمان مصاحبه نوشته

  در خصوص زمانبندی مصاحبه ها دانشگاهها و موسسات اموزش عالی تصمیم گیرنده هستند نظارت نیز بر عهده وزارت علوم می باشد

 19. دکتری گفت:

  دوستان عزیز سلام.
  کسی میدونه دانشگاه فردوسی تاریخ مصاحبه اعلام کرده یا نه؟
  برخی از دوستان میگن اعلام کرده. اما من سایت دانشگاه رو چک میکنم چیزی درباره تاریخ مصاحبه نیست و فقط نحوه پذیرش گفته شده. خواهشا پاسخ بدید.

 20. داوطلب گفت:

  سلام
  اگه از تاریخ دانشگاه های دیگ اطلاع دارین بگین
  ظاهرا یکی از دوستان به اسم* ب* درمورد دانشگاه یزد و مشهد اظهار نظر داشتن ممنون میشم اگ اطلاعی دارین بگین

 21. r گفت:

  دوستان کجای سایت سنجش باید برای اعتراض به زمان مصاحبه ها کامنت گذاشت لطفا راهنمایی کنید.

 22. اعتراض گفت:

  اخه یعنی چی تو اطلاعیه اول میگن تا ۵ تیر برای ثبت نام مهلت دارید الانم اومدن میگن یه هفته دیگه مصاحبست یعنی چی ؟؟؟ اخه من رو حساب اطلاعیه اولشون عمل جراحی داشتم چه طور پاشم برم مصاحبه. توروخدا بچه ها اعتراض بزنید.

 23. سحر.الف گفت:

  بچهها کسی میدونه واقعا امتحان کتبی میگیرن یا شفاهی؟
  اگ کتبی هس.امتحانش ب چ صورته؟منابع؟

 24. Ph.D گفت:

  سازمان سنجش به دانشگاهها

  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی لازم است برای داوطلبانی که به دلایل موجه امکان مراجعه برای مصاحبه در زمانهای تعیین شده را ندارند بازه زمانی جداگانه‌ای برای متاخرین پیش بینی نمایند. ضمناً در صورتی که تغییری در این برنامه زمانی از سوی دانشگاهی صورت پذیرفت برنامه زمانی جایگزین برای جلوگیری از تداخل زمانی می‌بایست خارج از برنامه زمانی کدرشته امتحانی مربوط در دانشگاههای سراسر کشور تعیین شده و از طریق سایت دانشگاه مربوط اطلاع‌رسانی شود .

 25. سید روح اله موسوی گفت:

  سلام ببخشد منظور از نمره تراز پیشنهادی چیه ؟ میشه کدام نمره در کارنامه؟ ممنون

 26. mountaineer گفت:

  این چه نوع برنامه ریزیه. چرا دانشگاههای تهران پشت سرهم مصاحبه نمیگیرن. اینجوری من باید از تهران برم زنجان بعد اردبیل بعد بکوبم برم تهران باز روز بعدشم تبریز!!!!خدارو خوش میاد توی ماه رمضونی. روزه هم نگیریم جایی نیست یه لقمه نون بخوریم! بدبختی داریما!

 27. نیکو گفت:

  سلام. دوستان مطمئنید دانشگاه ها تراز دادن؟ من دانشگاه شیرازم. استادامون که میگن سنجش از ما چیزی نخواسته!

 28. بهار گفت:

  فایل اکسل تاریخ مصاحبه شهیدبهشتی که میگید کدوم قسمته سایشونه؟
  من پیداش نمی کنم

 29. !!!! گفت:

  سلام دوستان
  لطفا تشریف ببرید تو سایت سنجش و اعتراض بذارید و ازشون درخواست کنید مصاحبه ها رو تیرماه برگزار کنند. خرداد هم ماه مبارک رمضان است و هم امثال منی که معلم هستیم، مصادف میشه با فصل امتحانات. لطفا همکاری بفرمایید. با تشکر از همه ی عزیزان

 30. زهرا.م گفت:

  سلام دوستان عجله نکنید چون شما انتخاب رشتتون بر اساس علاقه هست و این دانشگاه هایی که زودتر از اعلام سازمان سنجش اقدام به مصاحبه میکنن در صورتی که جز اولویت های اولتون نباشه و برید مصاحبه شانستون برای اولویت های اولتون میاد پایین

 31. بیوتکنولوژی۹۶ گفت:

  خیلی عجیبه چرا فیزیولوژی گیاهی پردیس تراز بالاتر از روزانه براش اعلام شده؟

 32. علی گفت:

  سلام دوستان لطفا کمک کنید اون بالا نوشته با به همراه داشتن اصل مدرک درخواستی منظورش چیههه؟؟؟ لطفا کمک کنید

 33. د گفت:

  سلام
  مگه میشه موقع روزه داری رفت مسافرت و مصاحبه انجام داد. سالی یک بار روزه داری هست ما را می خوان بفرستند این شهر اون شهر. لازمه اعتراض انجام بدیم. در حالت عادی از این شهر به اون شهر می ریم حالمون خراب می شه موقع روزه داری پس چه کار کنیم.

 34. نگین گفت:

  دوستان سلام فرم تایید صلاحیت چیه؟؟؟؟ کی باید پر کنیم ؟ چطور باید تحویل بدیم ؟؟؟؟ من سال اولمه تو رو خدااااا کسی که اطلاع داره بگههه من خیلی نگرانم

 35. ان. گفت:

  با سلام
  دانشگاه شهید باهنر نمره ۸۰۰ رو تو رشته ما به عنوان تراز پیشنهادی اعلام کرده، این معنی این است که تقریبا همه مجاز به رفتن برای مصاحبه در این دانشگاه هستند، یعنی تاثیر آزمون فقط همان پنجاه درصد هست و آزمون کنکور به عنوان فیلتر نخواهد بود بلکه به عنوان یک پارامتر در کنار بقیه پارامترها محاسبه و نمره دهی خواهد شد.
  من پارسال رفتم مصاحبه و امسال هم خواهم رفت. محدودیتی در تعداد دانشگاههایی که شما به مصاحبه دعوت می شوید وجود ندارد مگر اینکه نمره تراز شما از نمره ی اعلامی آنها کمتر باشد. مثلا رتبه های زیر ده می توانند همه دانشگاهها را بروند و مصاحبه بدهند اگر خودشان بخواهند زیرا احتمالا نمره ترازشون از همه نمره های اعلامی توسط دانشگاهها بالاتر است.
  هر دانشگاهی یک هزینه ای جهت حق الزحمه بررسی مدارک شما و دیگر هزینه ها می گیرد که معمولا از ۶۰ هزار تومان تا صد و چند هزار تومان هست، یعنی اگر شما ۱۰ دانشگاه را بخواهید بروید مصاحبه باید برای هر کدامشان مقداری که هر کدام به صورت جداگانه درخواست می کنند بپردازید.
  به نظرم، امسال با توجه به اینکه نمره آزمون کنکور ۵۰ درصد هست، دانشگاهها احتمالا از کنکور به عنوان یک فیلتر جهت ورود به مصاحبه نگاه نمی کنند بلکه اجازه می دهند تعداد بیشتری در مصاحبه حضور یابند و سپس آزمون رو در کنار دیگر پارامترها تاثیر می دهند (نه قبل از دیگر پارامترها). – همان کاری که دانشگاه شهید باهنر انجام داده، ضمن اینکه دانشگاهها رویکردهای متفاوتی دارند و ممکن است بعضی دیگر شان ممکن است کاملا متفاوت عمل کنند. به هر حال این چند روز رو باید منتطر بمانیم تا نتایج اعلام بشود.
  با آرزوی توفیق برای همه.

 36. برق کنترلی گفت:

  سلام. مصاحبه دانشگاه فردوسی چند خرداد هست؟

 37. م گفت:

  با سلام
  دوستان یه سوال دارم خدمتتون”
  من به لیسینیگ و ریدینگ کتاب کیت مسلطم. بنظرتون میشه ۵۰ بشم؟

 38. عبادی گفت:

  چرا دانشگاه ها دارن تو ماه رمضان مصاحبه می زارن؟
  یکی به داد ما برسه! روزه مون چه میشه؟

 39. بهار گفت:

  دوستان دانشگاه شهیدبهشتی ازمون نداره دیگه؟ فقط مصاحبه؟

 40. سحر گفت:

  بچه ها با این وضعیت بنظرتون ممکنه دانشگاه تهران هم تغییر بده و مصاحبه ها رو زودتر برگزار کنه؟؟

 41. بهار به سحر گفت:

  چه بی برنامه…. مطمئن باشید تغییر میکنه تاریخ مصاحبه اشون چون تا صلاحیت عمومی تایید نشه نمیشه مصاحبه رفت

 42. فیزیک گفت:

  با سلام
  دانشگاه شهید بهشتی زمانبندی کلیه ی رشته ها و دانشگاه ها رو در سایتش گذاشته.
  http://www.sbu.ac.ir/Cols/Physics/Pages/default.aspx

 43. باران گفت:

  سلام.
  کسی میدونه تراز رشته فیزیک نسبت به پارسال چه تغییری کرده؟؟

 44. ریاضی محض گفت:

  به نظر من مصاحبه ها بعداز ماه رمضانه….

 45. ریاضی محض گفت:

  منظورم اطلاعیه ای است که خود باهنر تو سایتش زده…سایت باهنر… بخش پذیرش دانشجو….پذیرش دانشجویان دکتری….با رنگ قرمز نوشته

 46. ریاضی محض گفت:

  البته دوستان در نظرداشته باشید تو اطلاعیه گفته که بازه های زمانی ممکن توسط سازمان سنجش تغییر کنه…

 47. Saeed گفت:

  عجیب، تراز مکانیک، طراحی حامدات پایینه،!! ۲۰۱۰

 48. دکتر بعد از این گفت:

  سلام به همگی من فکر میکنم تراز اعلام شده بستگی به تراز نفر اول ان رشته داره.برای صلاحیت عمومی مگر نباید بعد از قبولی مصاحبه اقدام کرد

 49. رسول گفت:

  متاسفانه دانشگاه های دولتی یک سیستم یکدست و هماهنگ ندارن. داوطلب باید هر روز به سایت تک تک این دانشگاه ها سر بزنه اگر از پیش ثبت نام ها جا نمونه. اگر سایت های اطلاع رسانی مثل phd test نبود، ممکن بود خیلی از داوطلبین اصلا در جریان اخبار دانشگاه ها قرار نگیرن و از ثبت نام ها جا بمونن. باید همه اینها در یک سامانه یکپارچه نمایش داده میشد تا داوطلبین فقط به همون سایت مراجعه کنن. مثلا همه اطلاعات بر روی سایت سازمان سنجش قرار میگرفت.

 50. رسول گفت:

  طرف باید هر جا میره مصاحبه، حدود ۱۰۰ هزار تومن بده. ۵ جا بره مصاحبه میشه ۵۰۰ هزار تومن و اگه ۱۰ جا بره مصاحبه میشه ۱ میلیون تومن. من از این سیستم دانشگاه های دولتی بدم میاد. چرا مثل دانشگاه آزاد یکپارچه عمل نمیکنن. برای دانشگاه آزاد فقط یکبار میری مصاحبه و یکبار هم پول میدی. کسی که قصد داره روزانه بخونه و وضع مالیش جالب نیست، از کجا بیاره ۱۰۰ تومن و ۱۰۰ تومن بده بابت هر مصاحبه.

 51. بهار گفت:

  دوستان کسی می دونه تراز سازه خواجه نصیر روزانه پارسال چقدر بوده؟

 52. سلام گفت:

  خدا رو شکر کنید کرمان زودتر از سنجش اعلام کرده یکم برنامتون مشخص تر شد الان همه دانشگاه ها تراز و زمان مصاحبه رو قبلا دادن به سنجش و تایید شده ولی کرمان زودتر زده تا دانشجوها یهو شوکه نشن

 53. math گفت:

  سلام دوستان. چرا بالای جدول نوشته تراز پیشنهادی، یعنی ممکنه این تراز تغییر کنه؟؟

 54. فروغ گفت:

  مگه نتیجه ها کی میاد اول خرداد میاد یعنی

  • M گفت:

   قرار همین بود دیگه، هفته اول خرداد نتیجه دعوت به مصاحبه ها نمایش داده بشه اما انتظار بود که تاریخ مصاحبه ها بیفته برای بعد ماه مبارک

   • math گفت:

    عزیزان سنجش قبلا اعلام کرده بود که از تاریخ ۷ خرداد تا ۱۶ خرداد با پرداخت ۳۳هزار تومن برا صلاحیت عمومی داوطلب ها و پس از ان میتونند در مصاحبه شرکت کنند .این یعنی مصاحبه ها حداقل نیمه دوم خرداد به بعد هست. چی شده یهویی ؟

 55. داوطلب سال آینده گفت:

  سلام دوستان
  همگی اعتراض کنید آخه تو ماه رمضون که نمیشه رفت اینور و اونور تازه اگه ی شهر بود بازم ی چیزی …یکی شرق یکی غرب
  یکی شمال یکی جنوب
  خداییش نمیدونم این مسئولان چرا اینجوری برنامه ریزی میکنن..

 56. آرمان سازه گفت:

  چرا منابع ازمون رو مشخص نکردن؟!
  اصلا چرا نگفتن منظورشون ازمون کتبی هست یا شقاعی؟!
  عجبا
  الان ما چیکا کنیم

 57. م گفت:

  ای کاش تهران هم حدنصاب رو میگفت.

 58. سارا گفت:

  ای بابا آزمون دیگه برای چی آخه؟
  یعنی هر کی هر جا قبول بشه باید تو اون دانشگاه دوباره ازمون بده؟ منابع ازمون رواز کجا بدونیم. اصلا فرصتی برای مطالعه نیست .
  من واقعا موندم
  بچه ها همه دانشگاه ها و برای همه ی رشته ها ازمون هست؟

 59. داوطلب گفت:

  بنظرم اعلام حد نصاب قبل سنجش خیلی بهتره چون میدونیم کدوم دانشگاه رو میاریم قبلش میخونیم ولی سنجش دیر اعلام میکنه. چون دانشگاهها تاحالا حدنصابشون رو به سنجش دادن وبر اساس اون قبولیمون مشخص میشه پس چ بهتر که زودتر اطلاع پیدا کنیم

 60. مرضیه گفت:

  وای دوستان چقدر تراز رو بالل گرفتن پاک نامید شدم .کسی خبر داره پارسال گرایش روانشناسی تراز برا نوبت دوم چقدز گرفته بودن

 61. زراعت گفت:

  من نمیدونم چرا اینقدر زراعت ترازش بالاس. اصلا فک میکنم اشتباه دارم می بینم.سایت باهنر هم رفتم باز نمیکنه لینکو
  وقتی دانشگاه باهنر اینقدر تراز رو بالا بزنه ۳۷۰۰ وای به حال بقیه دانشگاهها
  توی رشته های مهندسی، نفت و زراعت خیلی ترازشون بالان
  این چه وضعشه

 62. MCI گفت:

  چقد ترازو پایین گذاشته. وای. سیل جمعیتی هست که حاللا میاد برا مصاحبه.
  ۸۰۰ برا مخابرات یعنی همه

 63. ... گفت:

  ریاضی کاربردی پارسال ۳۲۵۰ بود امسال هم همان ۳۲۵۰
  ولی برای بعضی رشته ها مثلا ۳۰۰ تا برده بالا…

 64. مریم گفت:

  بنظر من باید همه اعتراض کنند. ما برنامه ریزی کردیم. یه روز می زنن تیر، الان قبل از اعلام نتایج سنجش، میان روز ثبت نام و ازمون تعیین میکنن.
  اخه این چه وضعیه.
  خواهشا بچه ها اعتراض کنید. از الان اینطور شروع کنن، مطمئن باشید برای مصاحبه هم اصلا نظر سنجش و ۵۰% ازمون و … مهم نخواهد بود و دانشگاه ها سلیقه ای عمل خواهند کرد.

 65. شیمی گفت:

  سلام خیلی بالاس ترازش.ترازای پارسال پایین بوده

 66. نیلوفر گفت:

  برای اطلاع دوستان که پرسیدن نمره کل همون تراز هست یا نه؟
  پارسال توی کارنامه نوشته بودن نمره کل تراز نهایی، امسال به جای اون نوشتن نمره کل. پس تراز و نمره کل یکی هست.

 67. مهتا گفت:

  چرا کسی جواب نمی‌دهد. نمره ترازمون از کجا بدونیم، همون نمره کل کارنامه است. من لیسانس و ارشد باهنر بودم واقعا دانشگاه عجیبیه.

 68. omed گفت:

  بازهم بی برنامگی و عدم هماهنگی بین سازمان سنجش و دانشگاهها. به کی باید گفت ………….

 69. عمران گفت:

  تازه تراز سازه رو هم امسال خیلی بالاتر از سال پیش دادن، تقریبا از همه مهندسیا بیشتره…

  • زراعت گفت:

   سلام
   والا تا اونجایی که من می بینم مهندسی نفت و زراعت ترازش از همه بیشتره
   توی تموم گرایش های رشته کشاورزی زراعت از همه ترازش بیشتره
   اینم از شانس ما

 70. عمران گفت:

  آزمون کتبی هم مغلوم نیس

 71. عمران گفت:

  خوب ترازمون رو بدونیم، به هر حال انتخاب اولمون که نبوده، می خوایم ببینیم بالایی رو اگه آوردیم اول بریم اونجا، نمیشه که هزینه بدیم الکی، چقد بی برنامه واقعااا
  قبل سنجش و قبل معلوم شدن بقیه نتیجه ها فرم پر کنیم؟؟؟

 72. مهدیه گفت:

  این چه وضعیه
  من نمی‌دونم انتخابای قبلمو مجاز شدم یا نه
  که تصمیم بگیرم اینجا برم مصاحبه با نه

 73. سحر.الف گفت:

  من این اطلاعیه را نمتونم تو سایت باهنر پیدا کنم.درسته حتما؟

 74. شیما گفت:

  سلام لیسانسمو باهنر بودم اما با سختی هایی که اونجا کشیدم و با اینکه میدونم اونجا میتونم قبول شم حاضرنیستم برگردم کرمان درسته دانشگاه خوبیه اما یه جو عجیبی اینجا حاکمه براتون ارزوی صبر جمیل دارم

 75. فروغ گفت:

  سلام. من تو کارنامه نگاه میکنم جایی ننوشته تراز. فقط نمره کل و رتبمو زده. ایا منظور از نمره کل همون نمره ترازه؟ دوستان اگر کسی میدونه منو راهنمایی کنه ممنون میشم.

 76. علیرضا گفت:

  دوستان ترازهایی که امسال باهنر تو هر رشته اعلام کرده شبیه سال قبله یا تغییر کرده؟

 77. سحر.الف گفت:

  چ جالب
  چقد ترازایی ک اعلام کردن پایینه
  ولی
  کاش ماجرای ازمون کتبی را هم روشن سازی میکردن

 78. آماری به Mv گفت:

  چرا این کار رو میکنن تو ماه رمضان ماه خدا
  پس اینجوریه تمام ماه رمضون بجای اینکه روزه بگیرین باید در سفر باشیم همه دانشگاه ها ازهم تقلید خواهند کرد شانسم نداریم

 79. سمانه گفت:

  کسی با ترازهای پارسال مقایسه نکرده؟ بالاتر رفته یا پایین تر؟

 80. مهتا گفت:

  سلام، از کجا بدونیم ترازمون چند شده، باهنر دعوت میشیم یا نه؟ چرا دوباره کتبی.

 81. تینا گفت:

  مصاحبه خیلی زوده

 82. سارا گفت:

  سلام دوستان عزیز. دوستان من یکی گیج گیج شدم لطفا یکی محبت کنه من رو روشن کنه عزیزان.
  مگه تو دفترچه ننوشته برای هر دانشگاهی که دعوت به مصاحبه میشیم ۳۳ هزار تومن پرداخت می کنیم. پس این ۱۰۰ هزار تومن یا مثلا دانشگاه امیر کبیر اعلام کرده ۸۰ هزار تومن چی هست؟
  حالا یکی از ۵ جا دعوت به مصاحبه بشه باید ۵۰۰ هزار تومن بده؟

 83. دانشجو دکترا گفت:

  یعنی چی ؟!! هنوز سازمان سنجش اعلام نکرده نتیجه هارو .. دانشگاه باهنر اومده خط و نشون میشکه..

 84. علیرضا گفت:

  سلام
  نمره تراز همون نمره کل موجود در کارنامه هست؟

 85. من گفت:

  تراز یعنی هنمون نمره کل؟

 86. گیسو گفت:

  وای چه قدر استرس وای خدایا

 87. فاطمه گفت:

  دستش درد نکنه باهنر
  رشته منو نداره ولی حداقل خیال یه عده رو راحت کرد.

 88. نیلوفر گفت:

  کارشون عالیه، کاش همه ی دانشگاهها مثل دانشگاه کرمان حدنصاب تراز خودشون رو اعلام میکردن تا تکلیف همه روشن میشد.

 89. مدیریت ورزش گفت:

  ترازخوتان را مگه نمیدونید

 90. ریاضی محض گفت:

  سلام
  سازمان سنجش که هنوز نتایج دعوت به مصاحبه رو نداده چطور فرم ثبت نام رو تاتاریخ ۳خرداد پر کنیم؟؟؟از کجا معلوم دعوت بشیم؟؟
  چرااعلام نکردن چه رشته هایی ازمون کتبی دارن؟چرا اینقدر زود مصاحبه ها انجام میشه؟اصلا تا ۷خرداد نتایج سنجش میاد؟؟

 91. اقتصاد گفت:

  وای چقدر زود. چه خبرههه. ۷ خرداد

 92. زهرا.م گفت:

  سلام این چه کاریه میکنید چرا دانشجوها رو سردرگم و گیج میکنید خوب بزارید سازمان سنجش اعلام کنه و بعد از اون هر کسی بر اساس جاهایی که برای مصاحبه قبول میشه برنامه ریزی کنه چرا دانشگاه ها قبل از اعلام سازمان سنجش خودشون حدنساب میزارن و تصمیم به مصاحبه میگیرن این خودش مشکوکه …

  • نیلوفر گفت:

   سلام زهرا خانم. دانشگاهها از قبل حدنصاب ترازشون رو به سازمان سنجش اعلام کردن و سازمان سنجش هم براساس اون حدنصاب قراره نتایج مرحله دوم رو اعلام کنن. کار دانشگاه کرمان عالیه. شفاف سازی کرده و زودتر هم اعلام کرده تا همه خودشون رو از الان آماده کنن.

درج نظر