مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

اعلام زمان مصاحبه داوطلبان غایب مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه شهید باهنر

دانشگاه شهید باهنر کرمان زمان برگزاری مجدد مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ این دانشگاه برای داوطلبان غایب را دهه دوم تیر ماه اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، اطلاعیه منتشره از سوی دانشگاه شهید باهنر کرمان به شرح زیر است:

با توجه به تصمیم جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص تعیین تاریخ مصاحبه برای داوطلبان غایب یا افرادی که زمان مصاحبه‌شان با موسسات دیگر هم‍پوشانی دارد، تاریخ های جدید در جدول شماره ۱ به تفکیک رشته ها درج گردیده است. لازم به توضیح است که این تاریخ، آخرین فرصت مصاحبه بوده و صرفا برای داوطلبانی است که در تاریخ قبلی نتوانسته اند در مصاحبه شرکت نمایند. فرم ثبت نام اینترنتی نیز از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۹ فعال شده و ثبت نام فقط در این فاصله زمانی انجام خواهد شد.

جدول شماره ۱: کد رشته محل های مورد پذیرش دانشگاه شهید باهنر کرمان و زمان ارزیابی تخصصی متقاضیان آزمون دوره دکتری

کد رشته امتحانی

کد رشته محل

نام رشته امتحانی

نام گرایش

نام دوره

تاریخ مصاحبه (سازمان سنجش)

تاریخ مصاحبه (برای داوطلبان غایب یا افرادی که زمان مصاحبه‌شان با موسسات دیگر هم‍پوشانی دارد)

توضیحات

۲۱۰۱

۱۰۱۸

زبان و ادبیات فارسی

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۱۰۱

۱۰۷۱

زبان و ادبیات فارسی

نوبت دوم

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۱۱۲

۱۲۶۱

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

روزانه

۷ خرداد

۱۱ تیر

۲۱۱۲

۱۳۰۲

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

نوبت دوم

۷ خرداد

۱۱ تیر

۲۱۱۷

۱۴۴۲

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

روزانه

۶ خرداد

۱۱ تیر

همراه آزمون کتبی

۲۱۱۷

۱۴۴۵

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

نوبت دوم

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۱۱۷

۱۴۵۰

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

پردیس خودگردان

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۱۲۵

۱۵۳۸

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

روزانه

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۱۲۵

۱۵۵۵

جامعه شناسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

نوبت دوم

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۱۴۱

۱۷۱۲

فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت اسلامی

روزانه

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۱۴۱

۱۷۲۱

فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت اسلامی

پردیس خودگردان

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۱۵۰

۱۸۴۰

روان شناسی

روزانه

۱۱ تیر

۱۴ تیر

۲۱۵۰

۱۸۵۹

روان شناسی

نوبت دوم

۱۱ تیر

۱۴ تیر

۲۱۷۳

۲۲۴۶

حسابداری

روزانه

۹ خرداد

۱۳ تیر

۲۲۰۱

۲۳۵۳

علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

روزانه

۲۷ خرداد

۱۱ تیر

۲۲۰۸

۲۳۸۸

علوم زمین شناسی پترولوژی

روزانه

۲۷ خرداد

۱۱ تیر

۲۲۱۱

۲۴۲۴

شیمی

شیمی فیزیک

روزانه

۷ خرداد

۱۳ تیر

۲۲۱۲

۲۴۸۱

شیمی

شیمی آلی

روزانه

۷ خرداد

۱۳ تیر

۲۲۱۳

۲۵۴۹

شیمی

شیمی تجزیه

روزانه

۷ خرداد

۱۳ تیر

۲۲۱۴

۲۶۱۲

شیمی

شیمی معدنی

روزانه

۷ خرداد

۱۳ تیر

۲۲۲۰

۲۶۷۹

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

روزانه

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۲۲۰

۲۶۹۰

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

پردیس خودگردان

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۲۲۲

۲۶۹۸

زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

روزانه

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۲۲۳

۲۷۰۲

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

روزانه

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۲۲۳

۲۷۰۶

علوم جانوری

فیزیولوژی جانوری

نوبت دوم

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۲۳۲

۲۷۸۵

آمار

روزانه

۸ خرداد

۱۲ تیر

۲۲۳۳

۲۸۲۷

ریاضی

جبر

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۲۳۳

۲۸۷۰

ریاضی

آنالیز

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۲۳۳

۲۹۰۵

ریاضی

هندسه (توپولوژی)

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۲۳۴

۲۹۹۴

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

روزانه

۷ خرداد

۱۰ تیر

۲۲۳۴

۳۰۱۹

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

روزانه

۷ خرداد

۱۰ تیر

۲۲۳۸

۳۰۸۵

فیزیک

فیزیک نجومی

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۲۳۸

۳۰۹۹

فیزیک

اتمی و مولکولی

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۲۳۸

۳۱۷۴

فیزیک

هسته ای

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۲۴۴

۳۲۷۴

علوم و فناوری نانو- نانوشیمی

نانوشیمی نظری

روزانه

۶ خرداد

۱۳ تیر

۲۲۴۷

۳۳۰۱

علوم کامپیوتر

محاسبات نرم و هوش مصنوعی

روزانه

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۳۰۱

۳۳۳۱

مهندسی برق

الکترونیک

روزانه

۸ خرداد

۱۳ تیر

۲۳۰۲

۳۳۷۹

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

روزانه

۸ خرداد

۱۳ تیر

۲۳۰۲

۳۴۰۲

مهندسی برق

مخابرات سیستم

روزانه

۸ خرداد

۱۳ تیر

۲۳۰۴

۳۴۶۸

مهندسی برق

قدرت

روزانه

۸ خرداد

۱۷ تیر

۲۳۰۵

۳۵۲۳

مهندسی برق

کنترل

روزانه

۸ خرداد

۱۷ تیر

۲۳۰۷

۳۵۷۲

مهندسی عمران

سازه

روزانه

۷ خرداد

۱۸ تیر

۲۳۰۷

۳۶۰۴

مهندسی عمران

سازه

پردیس خودگردان

۷ خرداد

۱۸ تیر

۲۳۰۹

۳۶۳۹

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

روزانه

۷ خرداد

۱۸ تیر

۲۳۱۰

۳۶۸۱

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

روزانه

۷ خرداد

۱۴ تیر

۲۳۲۲

۳۸۴۵

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۳۲۳

۳۸۸۲

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل و ارتعاشات

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۳۲۴

۳۹۳۴

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

روزانه

۷ خرداد

۱۲ تیر

۲۳۳۵

۴۰۳۸

مهندسی معدن

اکتشاف مواد معدنی

روزانه

۶ خرداد

۱۳ تیر

۲۳۳۶

۴۰۴۷

مهندسی معدن

استخراج مواد معدنی

روزانه

۶ تیر

۱۳ تیر

۲۳۳۷

۴۰۶۰

مهندسی معدن

فرآوری مواد معدنی

روزانه

۶ خرداد

۱۳ تیر

۲۳۵۲

۴۱۸۳

مهندسی نفت

روزانه

۶ خرداد

۱۲ تیر

۲۳۵۹

۴۲۹۵

مهندسی مواد و متالورژی

روزانه

۱۰ خرداد

۱۳ تیر

۲۳۶۰

۴۳۴۳

مهندسی شیمی

روزانه

۷ خرداد

۱۳ تیر

۲۳۶۳

۴۳۹۸

فنّاوری نانو

نانومواد

روزانه

۶ خرداد

۱۳ تیر

۲۴۰۴

۴۴۸۳

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

روزانه

۶ خرداد

۱۱ تیر

۲۴۱۶

۴۶۰۸

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

روزانه

۸ خرداد

۱۱ تیر

۲۴۱۶

۴۶۱۷

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

روزانه

۸ خرداد

۱۱ تیر

۲۴۱۶

۴۶۲۷

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

پردیس خودگردان

۸ خرداد

۱۱تیر

۲۴۱۶

۴۶۳۲

مهندسی اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

پردیس خودگردان

۸ خرداد

۱۱ تیر

۲۴۲۰

۴۶۵۰

مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک

روزانه

۱۰ خرداد

۱۱ تیر

۲۴۲۱

۴۶۷۴

مدیریت منابع خاک

روزانه

۱۰ خرداد

۱۱ تیر

۲۴۲۴

۴۷۰۱

تغذیه دام

روزانه

۷ خرداد

۱۳ تیر

۲۴۲۴

۴۷۱۶

اصلاح نژاد دام

روزانه

۷ خرداد

۱۳ تیر

۲۴۲۸

۴۷۸۱

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

روزانه

۹ خرداد

۱۳ تیر

۲۴۲۸

۴۷۹۴

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

پردیس خودگردان

۹ خرداد

۱۳ تیر

۲۴۳۱

۴۸۲۶

ژنتیک و به نژادی گیاهی

روزانه

۷ خرداد

۱۴ تیر

۲۴۳۲

۴۸۵۶

زراعت

روزانه

۸ خرداد

۱۱ تیر

۲۴۴۰

۴۹۸۲

بیماری شناسی گیاهی

روزانه

۷ خرداد

۱۴ تیر

۲۷۱۴

۵۲۸۲

انگل شناسی دامپزشکی

روزانه

۱۰ خرداد

۱۲ تیر

۲۷۱۵

۵۲۹۴

باکتری شناسی

روزانه

۸ خرداد

۱۱ تیر

 

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. مسعود گفت:

  پس واسه اونایی که اومدن ولی آمادگیشو نداشتن هم مجدد مصاحبه بزارن…همینقدر این غیر معقوله که اونایی که غایب بودن مجددن فرصت شرکت داشته باشن!

  • حسابدار گفت:

   سلام. همه دانشگاه همین طوره. دانشگاه باهنر چون خیلی اداری برخورد می کنه تاریخ‌ها را اعلام کرده.مثلا من هفته پیش دانشگاه شیراز بودم و ۸ نفر برای مصاحبه اومده بودند در حالی که مصاحبه اصلی ۹ خرداد بود. خود دانشجوها می گفتن تلفونی هماهنگ کرده‌اند.

 2. شراره گفت:

  من خودم به سازمان سنجش اعتراض کردم که دوباره مصاحبه برگزار بشه که افرادی که مثل من به علت بیماری نتونستن برن کرمان حالا برن و مصاحبه بدن

 3. آرش گفت:

  سلام دوستان
  واقعا این ظلم هست به کسانیکه قبلا رفتن به مصاحبه. به علت اینکه این اقایون با خیال راحت و کاملا اماده میرن برای مصاحبه و ما که قبلا رفتیم دو سه روز بیشتر وقت برای آمادگی نداشتیم. واقعا بچه اعتراض کنید. این چه وضعی است.واقعا

 4. بهاره گفت:

  ببخشید من ی سوالی دارم چون تا به حال مصاحبه نرفتم 🙁
  اصل مدارک و که روز مصاحبه تحویل می دیم دوباره بر می گردونن برای مصاحبه بعدی؟؟؟؟
  من نمی دونم چجوریه خب میشه لطفا جواب بدین 🙁

 5. !!! گفت:

  مگه داریم؟مگه میشه؟؟یادم نمیره با چه بدبختی رفتم کرمان اونم با مدارک ناقص و بدون آمادگی…نمیدونم چی بگم

 6. عاطفه گفت:

  فقط خدا میدونه با چه سختی خودم رو به مصاحبه دانشگاه باهنر رسوندم.
  روز قبلش هم مصاحبه دانشگاه فردوسی بود اما بخاطر دانشگاه باهنر اونو نرفتم. یعنی بخاطر بعد مسافت نمیتونستم برم باید یکیشونو انتخاب میکردم.
  کاش فردوسی رو رفته بودم.
  این کار درست نیست.
  شاید کسی در مصاحبه اول مدرک زبانش نرسیده نتونسته ارائه بده. شاید جواب مقاله ش نیومده. شاید وقت نکرده حتی یه نگاه رو دروسش داشته باشه….

  چرا انقدر بی برنامه هستن این دانشگاهها؟؟!!

 7. احمد گفت:

  این خلاف مقررات و بی عدالتی هست در حق کسانی که زود رفتن مصاحبه. کدوم دانشگاه دیگه چنین کاری میکنه که این ها کردن؟

  • دانشجوی باهنر گفت:

   سلام . اگر بتونید بصورت حضوری یا تماس تلفنی اعتراض خودتون رو به تحصیلات تکمیلی دانشگاه باهنر در ساختما j برسونید خیلی مؤثر می باشد

   • احمد گفت:

    لطفا همه به سازمان سنجش نامه بزنید و این کار غیرقانونی را گزارش کنید و به این بی عدالتی که در حق ما شده است اعتراض کنید.

 8. ؟؟؟؟ گفت:

  فقط مدارک ومقاله ناقص که نیست,,,ما اصلا وقت نکردیم یک مرور ساده روی جزوه هامون داشته باشیم,,,حالا غایبین یک ماه وقت دارن بخونن وبااعتماد به نفس بالا برن مصاحبه ,,,خیلی بی عدالتیه خیلی خیلی

 9. S D گفت:

  واقعا ناعدالتی محضه.

 10. Nano.K گفت:

  سلام.بله واقعا بی انصافیه.من هم ۶ خردادمصاحبه داشتم.چندنفربایدبشیم و به سازمان سنجش اعتراض کنیم.

  • دانشجوی باهنر گفت:

   سلام من حضوری رفتم و به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه باهنر حرف ها و اعتراضاتم رو گفتم .شماهم میتونید حضوری برید و اعتراض کنید .مطمئنا نتیجه میدهد وقتی چندین نفر اعتراض کنند

  • دانشجوی باهنر گفت:

   اگر کرمان هستید حضوری برید تحصیلات تکمیلی و اعتراض کنید و اگر شهرستان هستید تلفنی با تحصیلات تکمیلی واقع در ساختمان j دانشگاه باهنر تماس بگیرید و توضیح دهید که این کار اونا در حق ما خیلی نادرست است.

 11. mahnaz گفت:

  با سلام
  نمره ۴۲۰ آزمون تولیمو به نظر شما برای مصاحبه دانشگاه علامه به درد می خورد؟ با توجه به اینکه دانشگاه علامه اعلام کرده که ۵۰ درصد از نمره زبان را کسب کرده باشیم.حداکثر نمره در این آزمون ۶۷۷ می باشد

 12. دانشجوی باهنر گفت:

  دانشگاه باهنر واقعا بی انصاف و بی عدالت است.
  ما با مدارک ناقص و دست و پا شکسته ۷خرداد رفتیم مصاحبه دادیم حالا یک ماه به غایبا وقت دادن که برن مقاله و مدرک اماده کنن و بیان برن مصاحبه .
  اونایی که به دانشگاه باهنر بی توجهی کردن و نرفتن مصاحبه مثل اینکه الان خیلی بهترشون شد.
  ظلم به اونایی که هفت خرداد سریع رفتن مصاحبه تا چه حد اخه؟؟؟؟