مدرسان شریف  کتاب مصاحبه دکتری سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی کارگاه استعداد تحصیلی آزمون دکتری 97 استاد وکیلی نیکفال کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی

کتاب‎ های حل تشریحی سؤالات استعداد تحصیلی دکتری

خرید اینترنتی کتاب‎ های

پاسخ کاملاً تشریحی سؤالات استعداد تحصیلی دکتری

مجموعه سؤالات استعداد تحصیلی علوم انسانی
پاسخ تشریحی سوالات استعداد تحصیلی دکتری علوم انسانی

 

 

شامل سؤالات آزمون دکتری گروه علوم انسانی سال‌ های ۹۳ تا ۹۶ با پاسخ‌ های کاملاً تشریحی

به همراه CD ضمیمه حاوی سؤالات و پاسخ‌ های تشریحی سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲

مروری اجمالی بر چهار بخش اصلی آزمون استعداد تحصیلی

امکان پرداخت پس از تحویل

مجموعه سؤالات استعداد تحصیلی علوم پایه
پاسخ تشریحی سوالات استعداد تحصیلی دکتری علوم پایه

 

 

 

شامل سؤالات آزمون دکتری گروه علوم پایه سال‌ های ۹۰ تا ۹۶ همراه با پاسخ‌ های کاملاً تشریحی

مروری اجمالی بر چهار بخش اصلی آزمون استعداد تحصیلی

امکان پرداخت پس از تحویل

مجموعه سؤالات استعداد تحصیلی فنی مهندسی
پاسخ تشریحی سوالات استعداد تحصیلی دکتری فنی مهندسی

 

 

شامل سؤالات آزمون دکتری گروه فنی مهندسی سال‌ های ۹۳ تا ۹۶ با پاسخ‌ های کاملاً تشریحی

به همراه CD ضمیمه حاوی سؤالات و پاسخ‌ های تشریحی سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲

مروری اجمالی بر چهار بخش اصلی آزمون استعداد تحصیلی

 

امکان پرداخت پس از تحویل

محصولات مرتبط
خرید اینترنتی کتاب زبان عمومی دکتری

خرید اینترنتی کتاب استعداد تحصیلی دکتری

 

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر