فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی 97-98 منتشر شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه حکیم سبزواری از میان داوطلبان واجد شرایط پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری در رشته‌های جدول ذیل برای سال 1397 دانشجو پذیرش می پذیرد.

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه حکیم سبزواری

رشته های پذیرش دکتری استعداد درخشان 97 – 98 دانشگاه حکیم سبزواری

ردیف رشته گرایش توضیحات
۱ زبان و ادبیات فارسی ادبیات حماسی
۲ زبان و ادبیات فارسی
۳ آموزش زبان انگلیسی
۴ زبان و ادبیات عرب
۵ مهندسی برق الکترونیک
۶ ژئومورفولوژی
۷ آب و هواشناسی (اقلیم‌شناسی)
۸ ریاضی آنالیز
۹ ریاضی جبر
۱۰ مهندسی مواد و متالورژی
۱۱ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
۱۲ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
۱۳ شیمی شیمی معدنی
۱۴ فیزیک فیزیک هسته ای
۱۵  فیزیولوژی ورزشی