مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

اعلام رشته های دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه شهرکرد

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون برگزیدگان علمی برای سال تحصیلی 97-98 در دانشگاه شهرکرد اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد در سال 1397 به شرح ذیل می‌باشد:

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه شهرکرد

فهرست رشته گرایش های دکتری دانشگاه شهرکرد برای پذیرش بدون آزمون سال 97:

ردیف

رشته

گرایش

۱

مهندسی برق

قدرت

۲

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی  شاخه مکانیک جامدات

۳

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

۴

اگروتکنولوژی

   اکولوژی گیاهان زراعی

۵

مهندسی مکانیک بیوسیستم

انرژیهای تجدیدپذیر

۶

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

۷

مهندسی مکانیک بیوسیستم

فناوریهای پس  از برداشت

۸

مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

۹

مهندسی آب

منابع آب

۱۰

مدیریت منابع خاک

 فیزیک و حفاظت خاک

۱۱

مدیریت منابع خاک

منابع خاک و ارزیابی اراضی

۱۲

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

شیمی خاک و حاصل خیزی و تغذیه گیاه

۱۳

 ژنتیک و به نژادی گیاهی

—-

۱۴

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوژی تولید و پس از برداشت

۱۵

علوم دامی

تغذیه دام

۱۶

علوم دامی

تغذیه طیور

۱۷

علوم زمین

پترولوژی

۱۸

علوم و مهندسی جنگل

مدیریت جنگل

۱۹

علوم و مهندسی مرتع

—-

۲۰

علوم و مهندسی آبخیزداری

حفاظت آب و خاک

۲۱

بهداشت مواد غذائی

—-

۲۲

باکتری شناسی

—-

۲۳

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ( دستیاری )

—-

۲۴

بهداشت و بیماریهای پرندگان

—-

۲۵

ریاضی

آنالیز

۲۶

ریاضی کاربردی

—-

۲۷

شیمی

شیمی تجزیه

۲۸

فیزیک

ماده چگال

۲۹

فیزیولوژی ورزشی

—-

۳۰

زبان و ادبیات فارسی

—-

۳۱

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات عرفانی

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

1
افزودن دیدگاه جدید

avatar
فرناز
فرناز

چرا زبان نیست؟!