دسته بندي مطالب : اطلاع رسانی موسسات

مرداد ۱, ۱۳۹۷ / اطلاع رسانی موسسات, تک

مجله علمی علوم اسلامی انسانی

    Can't see images? Click here...   مجله علمی علوم اسلامی انسانی به عن

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱, ۱۳۹۷ / اطلاع رسانی موسسات

مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

آیا تصاویر را نمی بینید؟ اینجا کلیک کنید... تحت نظارت انجمن علمی علوم اجتماعی ا

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱, ۱۳۹۷ / اطلاع رسانی موسسات

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی

  مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی     مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی

۰ ديدگاه / ادامه مطلب