• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 • دسته بندي مطالب : دکتری استعداد درخشان

  شهریور ۲۵, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

  انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه کردستان

  انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه کردستان

  نتایج پذیرش استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی سال 1397 دانشگاه کردستان منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، اسام

  ۱ ديدگاه / ادامه مطلب

  شهریور ۲۳, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه محقق اردبیلی

  انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه محقق اردبیلی

  فهرست اسامی پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه محقق اردبیلی در مقطع دکتری در سال 1397 منتشر شد. به گ

  ۴ ديدگاه / ادامه مطلب

  شهریور ۹, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه سمنان

  اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه سمنان

  فهرست نهایی اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 97-98 اعلا

  ۱۲ ديدگاه / ادامه مطلب

  شهریور ۵, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه تهران

  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه تهران

  اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری با استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگا

  ۳۴ ديدگاه / ادامه مطلب

  شهریور ۵, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  انتشار نتایج پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه امیرکبیر

  انتشار نتایج پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه امیرکبیر

  اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال 1397 دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، نتایج پذیر

  ۲ ديدگاه / ادامه مطلب

  شهریور ۱, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

  انتشار نتایج نهایی دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه رازی

  انتشار نتایج نهایی دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه رازی

  اسامی پذیرفته شدگان نهایی دکتری سهمیه استعدادهای درخشان سال 1397 دانشگاه رازی کرمانشاه اعلام شد. به گز

  ۳۹ ديدگاه / ادامه مطلب

  شهریور ۱, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه صنعتی اصفهان

  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه صنعتی اصفهان

  نتایج پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی 97-98 اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، بر اسا

  ۱۷ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۲۸, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  انتشار نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه باهنر کرمان در سال 97

  انتشار نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه باهنر کرمان در سال 97

  فهرست اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در سال تح

  ۲۰ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۲۷, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

  انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه ایلام

  انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه ایلام

  اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه ایلام در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 منتشر

  ۱۲ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۲۳, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه یزد

  انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه یزد

  نتایج پذیرش دکتری بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه یزد منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تس

  ۳۲ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۲۲, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه فردوسی مشهد

  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه فردوسی مشهد

  نتایج پذیرش دکتری استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، اسامی

  ۱۲ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۱۹, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  انتشار نتایج دکتری بدون کنکور 97 دانشگاه شهید چمران اهواز

  انتشار نتایج دکتری بدون کنکور 97 دانشگاه شهید چمران اهواز

  نتایج پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 97-98 منتشر شد.

  ۴ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۱۹, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه قم

  اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه قم

  اسامی پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 دانشگاه قم منتشر شد. به گزارش پی ا

  ۲ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۱۸, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

  اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه علم و صنعت

  اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه علم و صنعت

  فهرست اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت در سال تحصیلی 97-98 منتشر شد. ب

  ۲۳ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۱۸, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  فراخوان تکمیلی پذیرش دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه زنجان

  فراخوان تکمیلی پذیرش دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه زنجان

  فراخوان تکمیلی پذیرش دکتری بدون آزمون سال 1397 دانشگاه زنجان با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان منتشر شد. ب

  ۲ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۱۶, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه زنجان

  انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه زنجان

  نتایج پذیرش دکتری استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه زنجان منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، عطف به فراخو

  ۵ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۱۴, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

  اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه ارومیه

  اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه ارومیه

  نتایج پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 97-98 اعلام شد. به گزارش پی اچ دی

  ۰ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۱۲, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان دانشگاه شیراز در سال 97

  انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان دانشگاه شیراز در سال 97

  اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 97-98 دانشگاه شیراز منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، نتایج پذیرف

  ۱۸ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه کاشان

  انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه کاشان

  نتایج اولیه پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی سال 97 دانشگاه کاشان اعلام شد. به گزارش پی

  ۱۷ ديدگاه / ادامه مطلب

  مرداد ۹, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه قزوین

  اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه قزوین

  نتایج پذیرش بدون آزمون داوطلبان واجد شرایط سهمیه استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه امام خمینی قزوین در

  ۱۴ ديدگاه / ادامه مطلب

  « صفحه بعدي