دسته بندي مطالب : دکتری استعداد درخشان

تیر ۲, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه بیرجند

اعلام اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند فهرست اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ این دانشگاه و نیز جدول زمان‌بندی برگزار

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه شیخ بهایی در سال ۹۶

پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه شیخ بهایی در سال ۹۶

دانشگاه شیخ بهایی در رشته آموزش زبان انگلیسی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری با استفاده از

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۳۱, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پایه زنجان

پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پایه زنجان

شرایط و جزئیات ثبت‌نام متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه علوم پایه زنجان اعلام شد. به

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

فراخوان پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه شمال در سال ۹۶

فراخوان پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه شمال در سال ۹۶

دانشگاه غیرانتفاعی شمال از میان متقاضیان واجد شرایط استعداد درخشان، برای سال ۱۳۹۶ به صورت بدون آزمون دانشجوی

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

پذیرش بدون آزمون دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه مدنی آذربایجان

پذیرش بدون آزمون دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه مدنی آذربایجان

نحوه و شرایط ثبت‌نام جهت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه شهید مدنی آذ

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام رشته‎های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه شهید مدنی

اعلام رشته‎های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه شهید مدنی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان سال ۱۳۹۶ این دانشگاه را منتشر کر

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۸, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

فهرست اسامی و جدول زمان‌بندی برگزاری مصاحبه متقاضیان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶-۹۷ پژوهشگاه پلیمر و پترو

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۸, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه اراک

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه اراک

فهرست اسامی متقاضیان حائز شرایط حضور در مصاحبه پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه اراک در سال ۱۳۹۶ منتشر شد.

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۸, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

انتشار اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز

انتشار اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز از میان داوطلبان ممتاز دانشگاه‌های معتبر کشور برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشجوی دکتری بدون آ

۹ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۷, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه هنر اصفهان

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه هنر اصفهان

دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه هنر اصفهان لازم است از ۲۷ الی ۳۱ خردادماه نسبت به حضو

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۳, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

تمدید مجدد فرصت ثبت‌نام دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه تهران

تمدید مجدد فرصت ثبت‌نام دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه تهران

دانشگاه تهران مهلت ثبت‌نام جهت پذیرش بدون آزمون دکتری ۱۳۹۶ این دانشگاه را برای چهارمین بار تا ۲۵ خرداد ماه جا

۸ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه یاسوج

پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه یاسوج

جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون با استفاده از سهمیه استعداد درخشان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام شد. ب

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون کنکور ۹۶ دانشگاه یاسوج

اعلام رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون کنکور ۹۶ دانشگاه یاسوج

رشته‌های دارای پذیرش دانشجوی دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه یاسوج برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۱۶, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه مراغه در سال ۹۶

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه مراغه در سال ۹۶

دانشگاه مراغه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ از بین متقاضیان واجد شرایط پذیرش استعداد درخشان، دانشجوی دکتری جذب می‌کن

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۱۶, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه مراغه

اعلام رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه مراغه

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون برگزیدگان علمی دانشگاه مراغه برای سـال تحصیـلی ۹۶-۹۷ اعلام شد. به گزار

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۱۳, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه دامغان در سال ۹۶

انتشار اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه دامغان در سال ۹۶

دانشگاه دامغان در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اقدام به پذیرش دانشجویان ممتاز با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در مق

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۱۳, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه دامغان

اعلام رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه دامغان

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتـری بدون آزمون برگزیدگـان علمی برای سال تحصیلی ۹۶ - ۹۷ دانشگاه دامغان اعلام شد.

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۱۲, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

پذیرش دانشجوی دکتری بدون کنکور سال ۱۳۹۶ دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش دانشجوی دکتری بدون کنکور سال ۱۳۹۶ دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان را ب

۶ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۱۲, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون کنکور ۱۳۹۶ دانشگاه محقق اردبیلی

اعلام رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون کنکور ۱۳۹۶ دانشگاه محقق اردبیلی

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتـری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۹۶ دانشگاه محقق اردبیلی اعلام شد. به گزا

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

خرداد ۱۱, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام جزئیات مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

اعلام جزئیات مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ، ساعت و محل برگزاری مصاحبه علمی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره‌ دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه

۲۵ ديدگاه / ادامه مطلب

« صفحه بعدي