دسته بندي مطالب : دکتری استعداد درخشان

مرداد ۲۸, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه باهنر کرمان در سال 97

انتشار نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه باهنر کرمان در سال 97

فهرست اسامی پذیرفته شدگان مقطع دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در سال تح

۱۱ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۷, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه ایلام

انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه ایلام

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه ایلام در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 منتشر

۹ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۳, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه یزد

انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه یزد

نتایج پذیرش دکتری بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه یزد منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تس

۳۲ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲۲, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه فردوسی مشهد

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه فردوسی مشهد

نتایج پذیرش دکتری استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، اسامی

۱۱ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۹, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج دکتری بدون کنکور 97 دانشگاه شهید چمران اهواز

انتشار نتایج دکتری بدون کنکور 97 دانشگاه شهید چمران اهواز

نتایج پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 97-98 منتشر شد.

۳ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۹, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه قم

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه قم

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 دانشگاه قم منتشر شد. به گزارش پی ا

۲ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۸, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه علم و صنعت

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه علم و صنعت

فهرست اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت در سال تحصیلی 97-98 منتشر شد. ب

۲۳ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۸, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

فراخوان تکمیلی پذیرش دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه زنجان

فراخوان تکمیلی پذیرش دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه زنجان

فراخوان تکمیلی پذیرش دکتری بدون آزمون سال 1397 دانشگاه زنجان با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان منتشر شد. ب

۲ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۶, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه زنجان

انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه زنجان

نتایج پذیرش دکتری استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه زنجان منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، عطف به فراخو

۴ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۴, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه ارومیه

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه ارومیه

نتایج پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 97-98 اعلام شد. به گزارش پی اچ دی

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۲, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان دانشگاه شیراز در سال 97

انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان دانشگاه شیراز در سال 97

اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 97-98 دانشگاه شیراز منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، نتایج پذیرف

۱۶ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه کاشان

انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه کاشان

نتایج اولیه پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی سال 97 دانشگاه کاشان اعلام شد. به گزارش پی

۱۷ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۹, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه قزوین

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه قزوین

نتایج پذیرش بدون آزمون داوطلبان واجد شرایط سهمیه استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه امام خمینی قزوین در

۱۴ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۸, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان دانشگاه خوارزمی در سال 97

انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان دانشگاه خوارزمی در سال 97

اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 97-98 دانشگاه خوارزمی منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، نتایج پذی

۲ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۵, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج نهایی پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه تربیت مدرس

اعلام نتایج نهایی پذیرش بدون آزمون دکتری 97 دانشگاه تربیت مدرس

نتایج نهایی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره های دکتری تخصصی سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد. به گ

۸۹ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۴, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه تبریز در سال 97

انتشار نتایج پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه تبریز در سال 97

اسامی پذیرفته شدگان دکتری استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه تبریز اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، اسام

۱۰ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۳, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه محقق اردبیلی

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه محقق اردبیلی

اسامی دعوت‌ شدگان و جزئیات برگزاری مصاحبه دکتری بدون آزمون استعداد درخشان سال 1397 دانشگاه محقق اردبیلی منتشر

۴ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان سال 97 دانشگاه هرمزگان

انتشار نتایج دکتری استعداد درخشان سال 97 دانشگاه هرمزگان

اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون برای سال تحصیلی 97-98 دانشگاه هرمزگان منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، نتای

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۳۱, ۱۳۹۷ / تک, دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه علامه طباطبایی

انتشار نتایج دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه علامه طباطبایی

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 97-98 با استف

۹ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۲۳, ۱۳۹۷ / دکتری استعداد درخشان

انتشار نتایج استعداد درخشان دکتری 97 دانشگاه گنبد کاووس

انتشار نتایج استعداد درخشان دکتری 97 دانشگاه گنبد کاووس

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری دانشگاه گنبد کاووس در سال تحصیلی 97-98 منتشر شد. به گ

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

« صفحه بعدي