دسته بندي مطالب : دکتری استعداد درخشان

مرداد ۱۴, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه فردوسی

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه فردوسی

نتایج پذیرفته‌شدگان بدون آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد. به گزارش پی اچ دی ت

۴۲ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۴, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه صنعتی سهند

اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی سهند اسامی پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در سال ۱۳۹۶ را اعلام

۹ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۳, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه اراک

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه اراک

نتایج پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه اراک منتشر شد. به گزارش پی اچ دی ت

۱۳ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۱, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه خواجه‌نصیر

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه خواجه‌نصیر

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان در مقطع دکتری از طریق سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

۲۹ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۱, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه شهید چمران

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه شهید چمران

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه شهید چمران اهواز منتش

۶ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱۰, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج نهایی پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

اعلام نتایج نهایی پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس لازم است تا پیش از نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-

۱۲۱ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۸, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه هرمزگان

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه هرمزگان

اسامی دو پذیرفته‌شده دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان برای سال

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۶, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه علامه طباطبایی

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه علامه طباطبایی

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان اولیه دوره دکتری بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه علام

۳۷ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۲, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه هنر اصفهان در سال ۹۶

اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه هنر اصفهان در سال ۹۶

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه هنر اصفهان منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تس

۴ ديدگاه / ادامه مطلب

مرداد ۱, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه هنر تهران

اعلام نتایج دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه هنر تهران

اسامی دو نفر پذیرفته‌شده دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه هنر تهران منتشر شد. به گ

۱۷ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۳۱, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

پذیرش ۸ نفر در دوره دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه امام خمینی قزوین

پذیرش ۸ نفر در دوره دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه امام خمینی قزوین

نتایج پذیرش دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین اعلام شد. به گزارش پی‌اچ‌

۱۵ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۲۷, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه امیرالمؤمنین

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه امیرالمؤمنین

دانشگاه امیرالمؤمنین اهواز از میان واجدین شرایط پذیرش دکتری استعداد درخشان برای سال ۱۳۹۶ دانشجو می‌پذیرد. ب

۲ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۲۷, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه صنعتی اصفهان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان بدون انتشار اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون سال ۱۳۹۶ این دانشگاه، آخرین فرصت ارسا

۱۸ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۲۴, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ پژوهشگاه زلزله‌شناسی

پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ پژوهشگاه زلزله‌شناسی

پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسـی زلزله از میان واجدین شرایط استعداد درخشان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشجوی دکتری

۳ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۲۴, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه سمنان

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه سمنان

فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه سمنان با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشـان در سال ۱۳۹۶

۹ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۲۲, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه رازی

اعلام نتایج دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه رازی

اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال ۱۳۹۶ دانشگاه رازی کرمانشاه منتشر شد. به گزارش پی

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۹, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه تهران

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه تهران

دانشگاه تهران اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری استعداد درخشان سال ۱۳۹۶ این دانشگاه را به همراه برنامه زمانی

۶۰ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۶, ۱۳۹۶ / تک, دکتری استعداد درخشان

تمدید مهلت ارسال مدارک دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه شیخ بهایی

تمدید مهلت ارسال مدارک دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه شیخ بهایی

فرصت ارسال مدارک داوطلبان پذیرش دکتری استعداد درخشان سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه شیخ بهایی تا اواسط هفته جاری تم

۲ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۳, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه ادیان و مذاهب

پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب شرایط پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون این دانشگاه برای تحصیلی ۹۶ - ۹۷ را اعلام کرد.  به گ

۲ ديدگاه / ادامه مطلب

تیر ۱۱, ۱۳۹۶ / دکتری استعداد درخشان

اعلام زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه شاهد در سال ۹۶

اعلام زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه شاهد در سال ۹۶

دانشگاه شاهد جدول زمان‌بندی برگزاری مصاحبه‌های دکتری استعدادهای درخشان این دانشگاه را برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

« صفحه بعدي   صفحه قبلي »