مدرسان شریف کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی ایده های نوین درمهندسی ، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری نفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی  رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کتابخانه فرهنگ

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مهندسي كامپيوتر ـ معماري سیستم‌های كامپيوتري کد 2355

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مهندسي كامپيوتر ـ معماري سیستم‌های كامپيوتري کنکور دکتری سرا

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه علوم جانوری – تکوینی کد 2225

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه علوم جانوری - تکوینی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه صنايع خمير و كاغذ کد 2419

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه صنايع خمير و كاغذ کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌توا

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه حقوق بین‌الملل عمومی کد 2156

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه حقوق بین‌الملل عمومی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه الهیات – علوم قرآن و حدیث کد 2129

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه الهیات - علوم قرآن و حدیث کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مهندسي مواد و متالورژي کد 2359

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مهندسي مواد و متالورژي کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌توان

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه حسابداری کد 2173

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه حسابداری کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌توانید از ل

۳ ديدگاه ها / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 فرهنگ و زبان‌های باستانی کد 2809

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای فرهنگ و زبان‌های باستاني کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌تو

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 فناوري نانو ـ نانومواد کد 2363

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای فناوري نانو ـ نانومواد کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌توان

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه زمین‌شناسی مهندسی کد 2205

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه زمین‌شناسی مهندسی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌ت

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه فقه شافعی کد 2134

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه فقه شافعی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌توانید از ل

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه انگل‌شناسی دامپزشکی کد 2714

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه انگل‌شناسی دامپزشکی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه رادیولوژی دامپزشکی کد 2705

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه رادیولوژی دامپزشکی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌ت

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه شيلات – توليد و بهره‌برداري کد 2447

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه شيلات - توليد و بهره‌برداري کنکور دکتری سراسری و آزاد سا

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری کد 2224

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری کنکور دکتری سراسری و آ

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه زمین‌شناسی اقتصادی کد 2209

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه زمین‌شناسی اقتصادی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 زبان‌شناسی کد 2808

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای زبان‌شناسی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌توانید از لینک

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مهندسي پزشكي ـ بيومكانيك کد 2348

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مهندسي پزشكي ـ بيومكانيك کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 شامل گ

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

اسفند ۱, ۱۳۹۵ / دانلود سؤالات دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه مديريت منابع خاك کد 2421

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه مديريت منابع خاك کنکور دکتری سراسری و آزاد سال 96 می‌توا

بدون ديدگاه / ادامه مطلب

بهمن ۳۰, ۱۳۹۵ / دکتری سراسری

رقابت بیش از ۲۶۰هزار داوطلب در آزمون دکتری ۹۶

رقابت بیش از ۲۶۰هزار داوطلب در آزمون دکتری ۹۶

مشاور عالی سازمان سنجش از رقابت حدود ۲۶۱هزار داوطلب آزمون دکتری سال ۹۶ تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ا

۹۲ ديدگاه ها / ادامه مطلب

« صفحه بعد   صفحه قبل »