دانشگاه یزد رشته های پذیرش دوره دکتری نیمسال اول 91 – 92 خود را افزایش داد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست ،‌ دانشگاه یزد در رشته های آمار و شیمی گرایش شیمی فیزیک و علوم قرآن و حدیث ( دانشکده الهیات مجتمع آموزش عالی میبد) نیز به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری استعداد درخشان می پذیرد