در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته شیمی – فیتوشیمی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

 – شیمی آلی پیشرفته

– شیمی ترکیبات طبیعی

– جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی