در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی دریا به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  مقاومت مصالح

  دروس کارشناسی ارشد :

– هيدروديناميك پيشرفته

– طراحي سازه كشتي

– ساخت پيشرفته کشتی