در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  بافندگی

– ریسندگی مدرن

  دروس کارشناسی ارشد :

– تئوری های ساختمانی پارچه

– فیزیک الیاف پیشرفته

– فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی