در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی نفت – اکتشاف به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  ریاضی مهندسی

–  مهندسی مخازن 1

  دروس کارشناسی ارشد :

– ژئوشیمی آلی

– ژئوفیزیک اکتشافی نفت

– زمین شناسی نفت ایران

– پتروفیزیک پیشرفته