در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی فناوری نانو – نانو الکترونیک به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

ریاضی و فیزیک

–  ریاضی عمومی 1و2

–  ریاضی فیزیک 1و2

–  فیزیک پایه 1و2

  دروس کارشناسی ارشد :

– مبانی نانوتکنولوژی

– ادوات نیمه هادی پیشرفته