در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

دروس کارشناسی :

–  ریاضیات عمومی 1و2 و معادلات دیفرانسیل

  دروس کارشناسی ارشد :

– زیست سازگاری

– سرامیک ها و فلزات و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

– پلیمرها و کامپوزیت ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی