ظرفیت سال 92 آزمون دکتری مهندسی هوا فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره :

کانال تلگرام دکتری

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید.

مکانیک پرواز و کنترل ماهواره 1 مکانیک پرواز و کنترل ماهواره 2