ظرفیت سال 92 آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات :

کانال تلگرام دکتری

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید.

الگوریتم محاسبات