رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش نیست.

کانال تلگرام دکتری

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم را در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف  گردآوری نماییم.