در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته مهندسی عمران – نقشه برداری ( سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ) به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

– فتوگرامتری  و ژئودزی

  دروس کارشناسی ارشد :

– سیستم اطلاعات جغرافیایی 1و2

– مدیریت زمین و سیستم های اطلاعات زمین