رشته های پذیرش بدون کنکور دانشگاه اصفهان بر روی سایت قرار گرفت.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست دانشگاه اصفهان برای ورودی مهرماه 91 در رشته های زیر به صورت پذیرش بدون کنکور از بین داوطلبان ممتاز دانشجو می پذیرد :

1-      زبان و ادبیات فارسی

2-      آموزش زبان و ادبیات فارسی غیر فارسی زبانان

3-      علوم قرآن و حدیث

4-      حکمت متعالیه

5-      تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام

6-      تاریخ – تاریخ اسلام

7-      تاریخ – محلی

8-      جامعه شناسی

9-      فلسفه

10-  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

11-  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

12-  جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی

13-  آب و هوا شناسی – اقلیم شناسی

14-  آموزش زبان انگلیسی

15-  ترجمه

16-  زبان و ادبیات عرب

17-  زبان شناس همگانی

18-  آمار

19-  ریاضی – آنالیز ( هارمونیک )

20-  ریاضی – آنالیز ( تابعی )

21-  ریاضی – هندسه

22-  ریاضی – جبر ( جبرلی )

23-  ریاضی – جبر ( نظریه گروه ها )

24-  ریاضی – جبر ( جابجایی )

25-  زمین شناسی – چینه و فسیل شناسی

26-  زمین شناسی – پترولوژی

27-  زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

28-  زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

29-  زیست شناسی – میکروبیولوژی

30-  زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

31-  شیمی – آلی

32-  شیمی – تجزیه

33-  شیمی – شیمی فیزیک

34-  شیمی – معدنی

35-  فیزیک

36-  علوم اقتصادی

37-  مدیریت بازرگانی – رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

38-  مدیریت بازرگانی – بازاریابی

39-  مدیریت بازرگانی – رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ( پژوهش محور )

40-  علوم سیاسی

41-  روانشناسی عمومی

42-  مدیریت آموزشی

43-  برنامه ریزی درسی

44-  فلسفه تعلیم و تربیت

45-  مشاوره – شغلی

46-  مشاوره – خانواده

47-  مهندسی برق – قدرت

48-  مهندسی برق – مخابرات سیستم

49-  کامپیوتر – نرم افزار

50-  کامپیوتر – معماری کامپیوتر

51-  کامپیوتر – هوش مصنوعی

52-  مهندسی شیمی

53-  ریز زیست فناوری ( نانو بیو تکنولوژی )

54-  مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

55-  مهندسی هسته ای

علاقه مندان تا 20 اردیبهشت برای ارسال مدارک خود فرصت دارند. شرایط پذیرش بدون کنکور دانشگاه اصفهان در خبر دیگری بر روی سایت پی اچ دی تست قرار گرفته است.