دانشگاه صنعتی سهند تبریز در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی سهند تبریز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

ریاضی محض

                    ریاضی

1

ریاضی کاربردی

ریاضی

2

فیزیک

فیزیک

3

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

2

قدرت

مهندسی برق

3

کنترل

مهندسی برق

4

سازه

مهندسی عمران

5

سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران

6

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

7

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

8

مهندسی خودرو- قوای محرکه

مهندسی مکانیک

9

مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

مهندسی مکانیک

10

اکتشاف

مهندسی معدن

11

استخراج

مهندسی معدن

12

فراوری مواد معدنی

مهندسی معدن

13

صنایع پلیمر

مهندسی پلیمر

14

بیوالکتریک

مهندسی پزشکی

15

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

16

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

17

مهندسی پلیمر

مهندسی شیمی

18