دانشگاه ادیان و مذاهب در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه ادیان و مذاهب

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

1

ادیان و عرفان

الهیات

2

تصوف و عرفان اسلامی

الهیات

3

مذاهب کلامی

کلام

4

شیعه شناسی

کلام

5

دین پژوهی

کلام

6