دانشگاه ایلام در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه ایلام

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فلسفه و کلام اسلامی

           فلسفه

1

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

2

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه ایلام

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی آلی

شیمی

1

شیمی تجزیه

شیمی

2

شیمی معدنی

شیمی

3

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ایلام

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زراعت

زراعت- اصلاح نباتات

1

اصلاح نباتات (ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک)

زراعت- اصلاح نباتات

2

 

رشته های گروه زبان دانشگاه ایلام

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

2

 

 

.