دانشگاه تفرش در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه تفرش

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

ریاضی محض

                    ریاضی

1