• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

  رشته های دکتری دانشگاه سمنان

  دانشگاه سمنان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

  رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه سمنان

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  اقتصادسنجی

  علوم اقتصادی

  1

  اقتصاد پولی

  علوم اقتصادی

  2

  اقتصاد بخش عمومی

  علوم اقتصادی

  3

  علوم اقتصادی

  علوم اقتصادی

  4

  بازاریابی بین الملل

  مدیریت

  5

  تحقیق در عملیات

  مدیریت

  6

  مدیریت رفتاری

  مدیریت

  7

  مدیریت آموزشی

  مدیریت آموزشی

  8

  روان شناسی تربیتی

  روان شناسی تربیتی

  9

  روان شناسی عمومی

  روان شناسی عمومی

  10

   

  رشته های گروه علوم پایه دانشگاه سمنان

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  شیمی فیزیک

  شیمی

  1

  شیمی آلی

  شیمی

  2

  شیمی تجزیه

  شیمی

  3

  شیمی معدنی

  شیمی

  4

  شیمی کاربردی

  شیمی

  5

  ریاضی محض

  ریاضی

  6

  ریاضی کاربردی

  ریاضی

  7

  فیزیک

  فیزیک

  8

   

  رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه سمنان

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  الکترونیک

  مهندسی برق

  1

  مخابرات (میدان)

  مهندسی برق

  2

  مخابرات (سیستم)

  مهندسی برق

  3

  قدرت

  مهندسی برق

  4

  کنترل

  مهندسی برق

  5

  سازه

  مهندسی عمران

  6

  مهندسی زلزله

  مهندسی عمران

  7

  مکانیک خاک و پی

  مهندسی عمران

  8

  سازه های هیدرولیکی

  مهندسی عمران

  9

  راه و ترابری

  مهندسی عمران

  10

  مدیریت ساخت

  مهندسی عمران

  11

  طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

  مهندسی مکانیک

  12

  طراحی کاربردی (دینامیک- کنترل و ارتعاشات)

  مهندسی مکانیک

  13

  تبدیل انرژی

  مهندسی مکانیک

  14

  مهندسی مواد و متالوژی

  مهندسی مواد و متالوژی

  15

  مهندسی شیمی

  مهندسی شیمی

  16

   

  رشته های گروه زبان دانشگاه سمنان

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  زبان و ادبیات فارسی

  زبان و ادبیات فارسی

  1

   

  مطالب مرتبط

  ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎسی (کد 2153)... مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 97، در رشته ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ 2) ﻣﺪﻳﺮﻳ...
  ظرفیت کنکور دکتری رشته روانشناسی (کد 2150)... مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 97، در رشته روانشناسی در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) روانشناسی (بدون گرایش) 2) روانشناسی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ...
  ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی (کد 2149)... داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به ک...
  ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﺸﺎوره (کد 2148) داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻣﺸﺎوره لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻣﺸﺎوره در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به کسب آمادگی برای آزمون ا...
  ظرفیت کنکور دکتری رشته روانشناسی و آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ (کد 2147)... داوطلبان آزمون دکتری مجموعه روانشناسی و آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته روانشناسی و آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ در دفتر...
  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar