دانشگاه شیخ بهایی در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه زبان دانشگاه شیخ بهایی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

1