دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه علم و صنعت ایران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

ریاضی محض

ریاضی

5

ریاضی کاربردی

ریاضی

6

فیزیک

فیزیک

7

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

سازه

مهندسی عمران

6

مهندسی زلزله

مهندسی عمران

7

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

8

سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران

9

راه و ترابری

مهندسی عمران

10

سازه های دریایی

مهندسی عمران

11

مهندسی آب

مهندسی عمران

12

برنامه ریزی حمل و نقل

مهندسی عمران

13

مدیریت ساخت

مهندسی عمران

14

محیط زیست

مهندسی عمران

15

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

16

طراحی کاربردی (دینامیک- کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

17

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

18

مهندسی خودرو- سیستمهای تعلیق،ترمز و فرمان

مهندسی مکانیک

19

مهندسی خودرو- قوای محرکه

مهندسی مکانیک

20

مهندسی خودرو- سازه و بدنه

مهندسی مکانیک

21

مهندسی راه آهن (ماشینهای ریلی)

مهندسی مکانیک

22

بیوالکتریک

مهندسی پزشکی

23

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

24

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

25

معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار)

مهندسی کامپیوتر

26

هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر

27

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

28

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

29

 

رشته های گروه هنر دانشگاه علم و صنعت ایران

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

معماری

معماری

1

برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی منطقه ای،  برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری

شهرسازی

2