• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

  رشته های دکتری دانشگاه هنر تهران

  دانشگاه هنر تهران در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

  رشته های دانشگاه هنر تهران

  پذیرش در سال 91

  گرایش

  رشته

  ردیف

  طراحی شهری-شهرسازی-نظریه شهرسازی،برنامه ریزی شهری و منطقه ای

  شهرسازی

  1

  پژوهش هنر

  پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

  2

  تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

  پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

  3

   

  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar