دانشگاه ولی عصر (عج)  در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه ولی عصر (عج)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی آلی

شیمی

1

ریاضی محض

ریاضی

2

فیزیک

فیزیک

3

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ولی عصر (عج)

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

فیزیولوژی و سم شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

1

اکولوژی کنترل حشرات

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

2