دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

2

مشاوره

مشاوره و راهنمایی

3

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

4

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زمین شناسی نفت

زمین شناسی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

ژنتیک

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

5

آمار

آمار

6

ریاضی محض

ریاضی

7

ریاضی کاربردی

ریاضی

8

فیزیک

فیزیک

9

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

قدرت

مهندسی برق

2

مهندسی آب

مهندسی عمران

3

طراحی کاربردی(دینامیک-کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

4

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

5

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

1

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

2

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

3

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

4

منابع آب

علوم و مهندسی آب

5

 

رشته های گروه دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جراحی دامپزشکی

جراحی دامپزشکی

1

بیماری های داخلی دام های بزرگ

بیماری های داخلی دام های بزرگ

2

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

3

پاتولوژی دامپزشکی

پاتولوژی دامپزشکی

4

انگل شناسی دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی

5

آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

6

بافت شناسی دامپزشکی

بافت شناسی دامپزشکی

7

 

رشته های گروه زبان دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

3