//رشته های دکتری دانشگاه یزد

مدرسان شریف

استاد وکیلی

رشته های دکتری دانشگاه یزد

دانشگاه یزد در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

1

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

2

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

3

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

آمار

آمار

4

ریاضی محض

ریاضی

5

ریاضی کاربردی

ریاضی

6

فیزیک

فیزیک

7

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

1

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

2

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

3

طراحی کاربردی (دینامیک- کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک

4

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

5

اکتشاف

مهندسی معدن

6

استخراج

مهندسی معدن

7

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

8

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

9

تکنولوژی نساجی

مهندسی نساجی

10

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی

1

 

رشته های گروه زبان دانشگاه یزد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

3

 

 

رشته های دکتری دانشگاه یزد
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۱-۲-۱ ۰۸:۲۲:۰۵ +۰۴:۳۰۱ اردیبهشت, ۱۳۹۱|ظرفیت دانشگاه ها|بدون ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar