مديركل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به سياست‌هاي وزارت‌ علوم در زمينه توسعه تحصيلات تكميلي، گفت: در اين زمينه راهكارهايي پيش‌بيني شده است كه پس از تصويب نهايي به دانشگاه‌ها ابلاغ مي‌شود.

کانال تلگرام دکتری

دكتر حسني در گفت‌وگو با ايسنا ، از اجراي «طرح تعاون» در دانشگاه‌ها براي افزايش ظرفيت دوره‌هاي دكتري خبر داد و گفت: بر اساس طرح تعاون اگر دانشگاهي نيازمند برگزاري دوره دكتري در رشته‌اي است مي‌تواند با كمك دانشگاه‌هاي خوب داراي پتانسل اين دوره را برگزار كند.

 

 

وي افزود: به عنوان نمونه دانشگاهي دوره دكتري ندارد اما اساتيد آن پتانسيل تدريس در مقطع دكتري را دارند بر اين اساس دانشگاه‌هاي داراي امكانات مي‌توانند از پتانسيل استاد مربوطه در دانشگاه ديگر بهره‌مند شوند.

وي در ادامه با اشاره به ساير تدابير در دست بررسي،‌ گفت: به عنوان نمونه طرح پذيرش حدود هشت دانشجوي كارشناسي ارشد و دو دانشجوي دكتري توسط هر استاد تمام با هدف افزايش ظرفيت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دست بررسي است.

وي ادامه داد: همچنين در بررسي‌ها براي عضو هيات علمي دانشيار شش دانشجوي كارشناسي ارشد و دو دانشجوي دكتري در نظر گرفته شده است. براي عضو هيات علمي با مرتبه استاديار فرمولي در نظر گرفته شده است كه بر اساس آن عمل مي‌شود.

حسني در خاتمه تصريح كرد:‌ البته هر استادي كه در بدو ورود جهت تدريس به دانشگاه راه مي‌يابد شايد نتواند دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري را راهنمايي كند ولي بر اساس ضوابط و شرايط يكسري ملزومات در دست بررسي است كه اين موضوع نيز هدفمند صورت گيرد.