وزير علوم، تحقيقات و فناوري با تاكيد بر اينكه افزايش ظرفيت تحصيلات تكميلي در كشور يك “بايد” است، گفت: بايد غُل و زنجير‌هايي كه براي پذيرش دانشجوي دكتري به پاي استاد‌ها بستند را برداريم و ظرفيت دانشجوي دكترا بدون كاهش كيفيت افزايش يابد.

کانال تلگرام دکتری

دكتر كامران دانشجو روز پنجشنبه در مراسم افتتاح پرديس دانشگاهي مهندسي و فناوري‌هاي نوين دانشگاه صنعتي شاهرود و در جمع استادان و اعضاي هيات علمي و روساي اين دانشگاه افزود: اينكه يكسري غل و زنجير‌ها به پاي استادها بستند مبني بر اينكه نبايد بيش از پنج دانشجوي دكتري گرفته شود، اين غل و زنجيرها بايد شكسته شود زيرا اين موضوع در هيچ‌كجاي دنيا اينگونه نيست.