دانشگاه تهران در اجرای سیاستهای حمایت وهدایت استعدادهای درخشان ، به استناد آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری، و دستور العمل های دانشگاه تهران  برای سال تحصیلی 92-91 دررشته هایی که پذیرش دانشجو دارند ، به صورت مازاد برظرفیت تعیین شده وبا رعایت کامل شرایط مندرج در آیین نامه های مذکوردانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری (.Ph.D ) بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1- دارا بودن حداقل میانگین کل 17 بدون پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد و حداقل دو مقاله در مجلات علمی – پژوهشی و یا 2- دانشجوی نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد )، درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی برای دوره دکتری بدون شرکت در آزمون 8/3/1387شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می توانند تقاضای خود را به همراه سوابق ومدارک مربوط حداکثر تا تاریخ30/2/1391 به پردیس / دانشکده /مرکز/موسسه ذیربط ارسال نمایند.

متقاضیان واجد شرایط می بایست حداکثر تا تاریخ 31/2/1391 مدارک مربوطه رابه واحد استعدادهای درخشان پردیس / دانشکده /مرکز/موسسه  ذیربط ارسال ویا تحویل نمایند.

تذکرات مهم :

  • پذیرش نهایی، پس از اعلام نظر پردیس / دانشکده /مرکز وموسسه ذیربط وعدم داشتن هرگونه حکم از کمیته انضباطی دانشگاه مربوط انجام می پذیرد لذا داشتن شرایط اولیه وتحویل مدارک ، به منزله پذیرش قطعی تلقی نمی گردد و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند .
  • پذیرفته شدگان نهایی در مقطع دکتری در صورت نداشتن گواهی زبان عمومی لازم است حداکثر تا قبل از امتحان جامع ، حد نصاب قبولی نمره زبان عمومی را براساس مقررات دانشگاه تهران احراز نمایند.
  • به مدارکی که از طریق پست ویا اشخاص غیر ذینفع ، خارج از مهلت تعیین شده واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  • تصویر مدارک ارائه شده به هیچ وجه عودت داده نمی شود .
  • شماره تلفن های 61113230 و61113205 در ساعات اداری برای پاسخگویی احتمالی متقاضیان محترم در نظر گرفته شده است

همچنین داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت دانشگاه تهران مراجعه نمایند.