دانشگاه صنعتی امیر کبیر برای مهرماه 91 از بین داوطلبان ممتاز مشمول آیین نامه استعداد های درخشان دانشجوی دکتری می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست دانشگاه پلی تکنیک تهران طی اطلاعیه ای از داوطلبان مشمول آیین نامه خواست تا 31 اردیبهشت 91 مدارک خود را به دانشگاه ارسال نمایند :

 

 

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی امیر کبیر در سال تحصیلی 92-91

بمنظور ارتقای سطح کیفی دوره دکتری و با هدف جذب دانش آموختگان دارای استعدادهای درخشان دانشگاهها، آئین نامه زیر تهیه و تدوین می گردد. داوطلبانی که از این طریق پذیرفته می شوند از آزمون کتبی معاف بوده و برای مصاحبه و آزمون شفاهی دعوت می-گردند. پذیرش نهایی بر اساس نتایج آزمون و اولویتهای دانشکده مربوطه صورت می گیرد..

ماده1- شرایط پذیرش درخواست متقاضیان
متقاضیان لازم است شرایط زیر را داشته باشند:
1-1- داشتن معدل حداقل 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه) در مقطع کارشناسی ارشد
1-2- داشتن حداقل نمره 18 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
تبصره1- دانشجویانی که هنوز از پایان نامه خود دفاع نکرده اند نیز می توانند متقاضی شوند. بدیهی است در صورت عدم کسب نمره لازم پذیرش اولیه آنان لغو خواهد ش
د. *تا موعد ثبت نام در مقطع دکتری تمامی مدارک نهایی کارشناسی ارشد باید ارائه گردد.
1-3- داشتن حداقل یکی از شرایط زیر:
الف- یک مقاله معتبر بین المللی که نام متقاضی بعد از حذف نام استاد نفر اول باشد.
تبصره2– مجلات پذيرش دهنده مقالات مذكور نبايد در فهرست مجلات نامعتبر دانشگاه باشد.
ب- یک ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
ج- رتبه اول انفرادی جشنواره خوارزمی
د- رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در هر رشته/گرایش از دانشگاههای برتر ه- رتبه های دوم و سوم دانشگاههای برتر در صورت داشتن معدل بالای 18 (بدون احتساب نمره پایان نامه)

تبصره3– در موارد مربوط به بند “ب تا ه” متقاضی لازم است حداقل یک مقاله ارائه شده (Submition) به مجلات معتبر بین المللی که قابل ارزیابی بوسیله دانشگاه باشد، را ارائه نماید.
تبصره4– رشته مورد درخواست در مقطع دکتری باید مرتبط با رشته کارشناسی ارشد باشد.
تبصره5- متقاضیان باید دوره کارشناسی ارشد را در زمان مقرر طبق آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری به پایان رسانده و از شروع دوره کارشناسی ارشد تا شروع دوره دکتری نباید بیش از 4 سال گذشته باشد.
* برای متقاضیانی که شروع دوره کارشناسی ارشد تا شروع دوره دکتری آنها بیش از 4 سال است، به ازای هر 2 سال، ارائه یکی از موارد بندهای الف، ب یا ج مازاد بر شرایط اولیه الزامی است.

ماده2
– پذیرش اولیه

درخواست متقاضیانی که طبق ماده1 واجد شرایط پذیرش هستند از سوی اداره استعدادهای درخشان به دانشکده ها ارسال میگردد.
دانشکده ها طبق شرایط و ضوابط خود می توانند اقدام به پذیرش متقاضیان نمایند.
بدیهی است اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش قطعی منوط به پذیرش از سوی دانشکده ها، ارائه مدارک مورد نیاز و تأیید نهایی تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود. کلیه مراحل انتخاب و پذیرش متقاضیان براساس ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام پذیرفته و احراز صلاحیت های عمومی و انضباطی دانشجویان ضروری است.

نحوه ثبت نام :

1-متقاضیان باید فرم درخواست را از طریق سایت اینترنتی پرکرده و فرم و مدارک لازم را از طریق پست پیشتاز به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس: خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان آموزش کل ارسال نمایند.

مدارک لازم:
• کپی کارنامه کارشناسی ارشد
• کپی صورتجلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
• اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اول انفرادی جشنواره خوارزمی، گواهی ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی رتبه اول تا سوم رشته/گرایش در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاههای برتر(درصورت وجود هریک از موارد فوق)

2-آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی و تحویل به پست 31/2/91 می باشد.
• مصاحبه پذیرفته شدگان بدون آزمون همزمان با پذیرفته شدگان آزمون کتبی دکتری می باشد.
زمان مصاحبه و اعلام نتایج متعاقبا در سایت اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام خواهد شد.
• خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی خودداری شود.