کلید اولیه سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 91 تقدیم می گردد.

پاسخ تشریحی این سوالات نیز در آینده ارائه خواهد شد.

 

برای دریافت سایر سوالات از صفحه دانلود سوالات آزمون دکتری بازدید فرمایید.