فرهاد رهبر از مذاكره براي پذيرش دانشجوي دكتري در تهران 2 خبر داد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش خبرنگار دانشگاهي ايسنا،‌ فرهاد رهبر در حاشيه دومين جشنواره روز بين الملل دانشگاه تهران گفت:‌ دانشگاه تهران 2، دانشگاه جديد التاسيس است و فعلا امكانات دانشگاه تهران را در اختيار دارد، افزود: ممكن است در ابتداي كار نواقصي وجود داشته باشد ولي بايد شروع به خلق ظرفيت مي‌كرد.

رهبر در خصوص ايجاد دوره‌هاي دكتري در دانشگاه تهران 2 گفت: همين روند در دانشگاه تهران 2 ادامه خواهد داشت، در حال مذاكره با اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران هستيم تا در صورت ايجاد شرايط، دانشجوي دكتري نيز دراين واحد دانشگاهي پذيرش كنيم.