کارنامه نهایی آزمون دکتری تخصصی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست ، داوطلبانی که در مصاحبه های دکتری شرکت کرده اند می توانند جهت مشاهده نمره مصاحبه و رتبه خود در کد رشته های معرفی شده به سایت سنجش مراجعه نمایند.