مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

پذیرش اشتباه در تعداد معرفی به مصاحبه از سوی سازمان سنجش

با اینکه سازمان سنجش در مرحله قبل حدود یک و نیم برابر ظرفیت ها را به مصاحبه دعوت کرده بود و با اصرار بر درستی کار خود اعتراضات گسترده دانشجویان را ناکام گذاشت در مرحله تکمیل ظرفیت و با قبول شکست راهکار خود سه برابر ظرفیت را به مصاحبه فرستاد.

به گزارش پی اچ دی تست ، با انتشار آمار معرفی شدگان به مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری از سوی سازمان سنجش تغییر روند این سازمان در معرفی به مصاحبه مشخص شد.

به گزارش ایسنا از قول دکتر توکلی، 5 هزار و 24 نفر برای انجام مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند که از این تعداد ک هزار و 633 داوطلب پذیرفته خواهند شد.

این تغییر روند سازمان سنجش در مراحل مختلف آزمون دکتری که نشان از آزمایش و خطا از سوی این سازمان دارد قطعا بر پیش بینی داوطلبان از وضعیت خویش موثر است. چه بسا داوطلبی بر اساس روند قبلی از ثبت نام در تکمیل ظرفیت منصرف شده باشد!

قطعا نحوه برخورد اساتید با معرفی شدگان به مصاحبه و پذیرش تنها 6 هزار نفر در مرحله اول – که با پیگیری سازمان سنجش به 9 هزار نفر افزایش یافت – از مهمترین عوامل این تغییر روند بی سر و صدای سازمان سنجش آموزش کشور بوده است. قطعا اطلاع رسانی قبلی در خصوص این تغییر روند می توانست به داوطلبان در آماده سازی خود برای مصاحبه کمک خوبی نماید اما سازمان سنجش با این کار تصمیم گرفت حفظ آبروی خود را در اولویت اول قرار دهد و از خبر رسانی در خصوص این امر خودداری کرد.

امیدواریم تعداد معرفی شدگان به مصاحبه هر چه سریعتر روال مشخصی پیدا کند تا از وارد شدن استرس اضافی به آنها جلوگیری گردد.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar